2019-62 Večný život

Skúsenosť z hranice medzi životom a smrťou

Existujú dôkazy o tom, že zážitky ľudí počas klinickej smrti nie sú iba halucinácie, ale autentický zážitok Božej prítomnosti a posmrtného života?

Nejeden skeptický lekár, ktorý sa oboznámil s faktami o skúsenostiach osôb, ktoré prežili klinickú smrť, úplne zmenil svoje presvedčenie. Doktor Jeffrey Long vyšetroval tisícky ľudí s takýmito zážitkami. Jeho výskum potvrdzuje autenticitu a dôveryhodnosť ich svedectiev. Napriek tomu, že z lekárskeho hľadiska boli títo ľudia v stave klinickej smrti, boli schopní podrobne opísať svoje oživovanie, ktoré nesledovali telesným zrakom.

J. Steve Miller tvrdí, že do roku 2011 vyšlo viac ako 900 vedeckých publikácií, ktoré opisujú zážitky z hranice medzi životom a smrťou. Boli uverejnené v prestížnych časopisoch Psychiatry, The Lancet, Critical Care Quarterly, Journal for Near-Death Studies, American Journal of Psychiatry, British Journal of Psychology a Resusitation and Neurology. V knihe The Handbook of Near-Death Experiences sú uvedené mená 55 vedcov, ktorí uverejnili 65 správ po tom, ako preskúmali 3 500 zdokumentovaných príbehov tých, čo prežili klinickú smrť.

Všetky svedectvá potvrdzujú najdôležitejšiu pravdu: Boh existuje a existuje aj posmrtný život.

Človek má nesmrteľnú dušu, čiže duchovnú myseľ, ktorá sa prejavuje prostredníctvom materiálneho mozgu.

Dr. Morse z nemocnice v Seattli preskúmal 121 príbehov detí, ktoré prežili klinickú smrť. Jeho analýzy svedčia o tom, že skúsenosti pacientov sa v mnohých podstatných bodoch zhodujú. Napríklad: všetky deti zakúsili, že sa ocitli mimo svojho tela, pričom ich vedomie bolo nezávislé od tela, ktoré sa nachádzalo v stave klinickej smrti. Ba čo viac, pacienti mali vyostrené vedomie a pociťovali hlboký pokoj. Prešli cez tmavý tunel, na konci ktorého ich čakalo žiarivé svetlo. Bolo im dané vidieť „film z celého života“. Stretli sa so svojimi zosnulými príbuznými, priateľmi, ako aj s ľuďmi, ktorých počas života nepoznali. Zakúsili realitu neba a pekla a potom sa vrátili do tela.

Rovná čiara na zázname EEG poukazuje na to, že mozog človeka je v stave smrti a nevytvára skúsenosti, o ktorých tí, čo prežili klinickú smrť, hovoria. Ich skúsenosti teda nemôžu byť výsledkom halucinácií alebo výplodom mozgu. Ide o dotyk duchovnej reality.

Daj mi ešte jednu šancu!

Ťažko zranený Američan sa po leteckej nehode ocitol v nemocnici. Mal vážne zranenia: popáleniny a úraz mozgu. Podľa lekárov nemal šancu prežiť. Muž pociťoval hroznú bolesť. V istej chvíli sa ocitol mimo svojho tela, v duchovnom svete. Bol si istý, že tento duchovný svet je reálnejší než zmyslový svet. Najviac ho však prekvapilo, že úplne prestal vnímať čas a mal pocit, že sa pohybuje smerom k úžasnému svetlu vyžarujúcemu od Boha Stvoriteľa. Toto svetlo bolo silnejšie ako desaťtisíce sĺnk, ale neoslepovalo a pozývalo na stretnutie. Okrem Božieho svetla vnímal hroznú pekelnú tmu. Len čo sa na ňu pozrel, vedel, že je večná a nezvratne oddelená od neba. Vtedy pochopil, že táto temnota je odrazom jeho dovtedajšieho života. Pekelná tma bola natoľko odpudivá, že ani najhoršiemu nepriateľovi by neprial, aby sa v nej ocitol. Muž si uvedomil, že sa nachádza na hranici a že ho čaká úplné a večné oddelenie od svetla – Boha. Zároveň pochopil, že Boh ho chce z tejto nekonečnej tmy oslobodiť. Z hĺbky srdca vykríkol: „Ľutujem, daj mi ešte jednu šancu. Chcem žiť!“ V tej chvíli temnota ustúpila a muž sa ocitol v lúčoch zlatistého vyžarovania života a svetla, ktoré vychádza z Boha. Bol to vrcholný zážitok plnosti života v slobode a láske. Muž zakúsil neopísateľnú Božiu lásku a veľkosť, ako aj istotu, že Boh ho miluje a bude sa oňho starať po celú večnosť. Vtedy začul príkaz vrátiť sa na zem.

Všetci, ktorí prežili klinickú smrť, zhodne potvrdzujú, že v ľudskom živote je najdôležitejšia láska. Ak budeme zrelí v láske, po smrti nás čaká neopísateľne krásny svet a láska, ktorú nemožno vyjadriť slovami.

Slepí vidia

Mozog Brada Barrowsa, ktorý bol od narodenia slepý, nevytváral nijaké obrazy, zato v čase klinickej smrti všetko videl: avšak nie telesnými očami, ale zrakom mysle.

Pekelná tma bola natoľko odpudivá, že ani najhoršiemu nepriateľovi by neprial, aby sa v nej ocitol.

Podobne aj dvadsaťdvaročná od narodenia nevidomá Vicki nevnímala nijaké zrakové podnety a obrazy. Mala však ostatné zmysly – chuť, sluch, hmat a čuch. V dôsledku dopravnej nehody mala dolámané stavce chrbtice a prasknutú lebečnú spodinu. Neskôr uviedla, že sa ocitla nad miestom nehody a po prvý raz v živote videla všetko, čo sa dialo s jej telom: ako ju sanitkou previezli do nemocnice a operovali jej telo… Bola prekvapená, že sa vznáša pod plafónom. Snažila sa komunikovať s lekármi, ale neúspešne. Prestala sa teda znepokojovať o svoje telo. Vtom začala prechádzať cez jednotlivé podlažia nemocničnej budovy a ocitla sa nad nemocničnou strechou. Cítila sa slobodná a napĺňala ju radosť. Nečakane sa ocitla v tmavom tuneli a pohybovala sa smerom k vzdialenému svetlu. Čím viac sa k nemu približovala, tým výraznejšie počula nádhernú hudbu a piesne oslavujúce Boha. Nakoniec sa ocitla na úžasnom mieste plnom svetla. Dokonca aj ľudia, ktorých tam stretla, boli akoby utkaní z tohto svetla.

Vicki povedala, že toto svetlo vnímala ako lásku. Zo všetkého vyžarovala láska. Ba čo viac, stretla aj dve nevidomé, postihnuté kamarátky, ktoré zomreli vo veku 11 a 16 rokov. V nebi už neboli postihnuté ako na zemi, ale boli to zdravé, krásne, dospelé ženy. Stretla tam aj svoju starú mamu a manželov, ktorí sa o ňu v detstve starali. V tejto novej realite našla odpoveď na všetky svoje otázky. V istej chvíli sa vedľa nej ukázala postava plná svetla. Bol to Ježiš Kristus. Objal ju, čím do nej vlial lásku a teplo, a jeho pohľad prenikol každú čiastočku jej osoby. On všetko videl a všetko o nej vedel. Vicki v tej chvíli uvidela svoj život od chvíle narodenia. Potom jej bolo povedané, že sa musí vrátiť na zem do svojho tela.

Vedec Kenneth Ring sa rozprával so štrnástimi osobami slepými od narodenia, ktoré prežili klinickú smrť. Záver bol jednoznačný: ich skúsenosti zo stavu klinickej smrti sú rovnaké ako zážitky tých, čo vidia, čiže používajú zrak. V stave mimo tela všetci videli súčasne všetko v rozsahu 360 stupňov. S inými osobami komunikovali telepaticky, pomocou myšlienok. Ich slová potvrdili aj iní svedkovia, čo takisto svedčí o hodnovernosti ich zážitkov.

»Prečítajte si viac:
Obchod PDF: https://pdf.milujciesie.org.pl/sk/
Predplatné: milujtesa.org/#dar