2019-62 máj 09, 2019 Redakcia

Milujte sa! 2019-62

Read More

DARpodporte nás

Objednávka predplatného

Milodary môžete prevodom alebo peňažným poštovým poukazom typu U posielať na tento účet:
OTP banka Slovensko a.s., Nám. sv. Mikuláša 20, 064 01 Stará Ľubovňa.

 

Názov účtu: Towarzystwo Chrystusowe
IBAN: SK24 5200 0000 0000 1069 3680
BIC/SWIFT: OTPVSKBX

 

Časopis si môžete objednať na adrese:
Metod Kováčik
Slnečná 6, 059 01 Spišská Belá
mail:
tel.: 052/4581586, mobil: 00421(0)903496327

Na túto adresu môžete posielať aj milodary peňažným poštovým poukazom typu H.

 

Náklady na tlač a distribúciu 1 ks na Slovensku sú cca 1,50 €.