2019-62 Svedectvo

Sila modlitby a dôvery

máj 16, 2019 Svedectvo

Dlho som sa pozerala na Najsvätejšiu sviatosť, keď som zrazu začula vnútorný hlas, ktorý ma uisťoval, že mám byť pokojná, pretože moja nevesta je v požehnanom stave.

Na začiatku júna 2014 som sa počas nočnej adorácie v katovickej bazilike začala modliť ruženec. Osobitne som prosila o dieťatko pre moju nevestu Annu a syna Vojtecha.

Vnímala som, že to veľmi potrebujú, zvlášť nevesta, ktorá mala zdravotné problémy, ktoré jej bránili otehotnieť. Anna trpela fyzicky aj psychicky a jej obavy začali mať negatívny vplyv na ich manželský vzťah. Pozorovala som, že čoraz častejšie sa hádajú a všeličo si navzájom vyčítajú. Prerušila som modlitbu a mlčky, ba aj v akomsi zmätku som zotrvávala pred Najsvätejšou sviatosťou.

Všetko som odovzdala Ježišovi a vždy, keď som mohla, zotrvávala som pri ňom na adorácii.

Dlho som sa pozerala na Najsvätejšiu sviatosť, keď som zrazu začula vnútorný hlas, ktorý ma uisťoval, že mám byť pokojná, pretože moja nevesta je v požehnanom stave. Tento pocit bol natoľko silný, že od tej chvíle som už len ďakovala za túto milosť. Nedokážem vysvetliť prečo, ale v hĺbke duše som cítila, že sa mám poďakovať Dieťaťu Ježišovi za dar života, ktorý sa počal. Od tej noci ma sprevádzala veľká radosť. Všetko som chcela vyrozprávať synovi a neveste, ale rozhodla som sa, že si túto udalosť uchovám ako tajomstvo a všetku dôveru vložím v Boha. Všetko som odovzdala Ježišovi a vždy, keď som mohla, zotrvávala som pri ňom na adorácii. Rozhodla som sa, že si zachovám stav milosti posväcujúcej a že sa budem čo najčastejšie zúčastňovať na svätej omši a prijímať Eucharistiu. V tom období som prežívala veľa ťažkostí, ale s vierou som opakovala slová: „Ježišu, dôverujem ti!“

»Prečítajte si viac:
Obchod PDF: https://pdf.milujciesie.org.pl/sk/
Predplatné: milujtesa.org/#dar