2019-62 Viera

Pozeraj sa na moju eucharistickú tvár

máj 16, 2019 Redakcia

V roku 2007 sa Ježiš a Panna Mária začali prihovárať istému kňazovi, benediktínskemu oblátovi. Tieto posolstvá majú cirkevné schválenie Mons. Michaela Smitha, biskupa írskej diecézy Meath Mullingar (v češtine vyšli v roku 2018 s názvom In sinu Jesu). Uverejňujeme Ježišove slová o adorácii.

Áno, som tu pre teba, tak ako som tu – v tejto sviatosti môjho božského priateľstva, v ktorej čakám na všetkých svojich kňazov. Chcem, aby zotrvávali v mojej prítomnosti a aby našli to, čo im moje eucharistické Srdce túži darovať.

Kde sú moji kňazi? Prečo ma nechávajú samého v tisícoch svätostánkov na celom svete? Prečo toľkí kňazi prechádzajú okolo mňa v rýchlosti, nikdy sa pri mne nezastavia a neprebývajú v uzdravujúcom a posilňujúcom jase mojej eucharistickej tváre? Prečo sú toľkí kňazi ľahostajní voči priateľstvu, ktoré im ponúkam vo sviatosti, ktorú som ustanovil nato, aby som bol s nimi a aby oni boli so mnou?

Toto je túžba môjho Srdca: vidieť tváre všetkých svojich kňazov nasmerované na moju eucharistickú tvár.

Moji kňazi sú vyvolení spoločníci a priatelia môjho Srdca. Tak ako prežívam radosť, keď prichádzajú pred moju eucharistickú tvár, takisto prežívam bolesť, keď okolo mňa rýchlo prechádzajú a opúšťajú ma, prítomného vo sviatosti mojej lásky. Keby sa len moji kňazi vrátili ku mne prítomnému v Oltárnej sviatosti, keby mi dali svoje srdce tak, že mi najskôr dajú svoj čas, aké zázraky milosti by som konal v nich, pre nich a skrze nich! Moji kňazi budú očistení, uzdravení a posvätení, ak sa jeden po druhom vrátia ku mne a nájdu radosť a posilu v prebývaní pred mojou eucharistickou tvárou, pri mojom Srdci, prameni božského priateľstva (14. apríla 2010).

»Prečítajte si viac:
Obchod PDF: https://pdf.milujciesie.org.pl/sk/
Predplatné: milujtesa.org/#dar