Kontakt

Časopis si môžete objednať na adrese:
Metod Kováčik, Slnečná 6, 059 01 Spišská Belá,
tel.: 052/4581586, e-mail: