Info

Objednávky

máj 16, 2019 Redakcia

Objednávkový poriadok časopisu Milujte sa!

Všeobecné ustanovenia

 1. Tento objednávkový poriadok určuje spôsob objednávania časopisu Milujte sa! nezávisle od toho, či ide o jeden exemplár alebo o predplatné na celý rok. V tomto poriadku je odberateľ ten, kto časopis Milujte sa! objednáva
 2. Časopis distribuuje Towarzystwo Chrystusowe (Kristova spoločnosť) pre Poliakov v zahraničí, so sídlom na ulici Panny Marii 4, 60-962 Poznaň, Poľsko, IČO: 782-00-10-248 (ďalej len Spoločnosť).
 3. Objednávky, ako aj distribúciu časopisu Milujte sa! realizuje Wydawnictwo AGAPE (Vydavateľstvo AGAPE), s.r.o., so sídlom na ulici Panny Marii 4, 60-962 Poznaň, Poľsko, IČO: 782-21-92-466 (ďalej ako Vydavateľstvo).
 4. Časopis Milujte sa! vychádza v slovenčine päťkrát v roku. Objednať ho možno:
 5. listom na adrese: Metod Kováčik, Slnečná 6, 059 01 Spišská Belá
 6. telefonicky na čísle: +42152/458 1586; +421 903 496 327
 7. elektronickou poštou na adrese:
 8. vyplnením formulára na stránke: www.milujtesa.org/pg/lo/objednavka_predplatneho.html
 9. zaplatením na účet v OTP banke Slovensko:

IBAN SK24 5200 0000 0000 1069 3680.

 1. Celoročná objednávka sa automaticky obnovuje na nasledujúci rok.
 2. Ukončiť objednávku možno:
 3. listom na adrese: Metod Kováčik, Slnečná 6, 059 01 Spišská Belá
 4. telefonicky na čísle: +42152/458 1586; +421 903 496 327
 5. elektronickou poštou na adrese:
 6. Spoločnosť ponúka možnosť objednať časopis ako dar. Objednávateľ musí v takom prípade uviesť okrem údajov adresáta na objednávku aj svoju adresu, bez ktorej sa objednávka nezrealizuje.
 7. Cena časopisu je dobrovoľný milodar zaplatený na účet Spoločnosti.
 8. Objednávka sa realizuje poslaním časopisu Milujte sa! na adresu odberateľa uvedenú v objednávke.
 9. Objednávateľ vyjadruje súhlas s týmto poriadkom tým, že sa zaregistruje a pošle Spoločnosti objednávku.