Komentár Antona Ziolkovského: O náboženskej situácii

2011-04-12

autor: Anton Ziolkovský

Štvrtkový komentár pripravil Anton Ziolkovský, výkonný sekretár KBS:

Vážení poslucháči! Žijeme v dobe, ktorá sa rýchlo mení. Menia sa životné podmienky. Už len málokto získa prácu na celý život, pribúdajú nové technické vymoženosti. Toto všetko spolu s novými kultúrnymi trendmi vyvoláva pocit neistoty. Romantické spomínanie na minulosť, ktorá bola stabilnejšia a lepšia strieda obava zo zvládnutia budúcnosti. Veriaci ľudia môžu mať pri pohľade na život spoločnosti pocit bezmocnosti. Vnímame zlo, ale nevieme jeho šíreniu zabrániť. A ešte viac udivuje, že rastie počet ľudí so životným štýlom, ktorý nekorešponduje s kresťanskou predstavou rodiny alebo spoločenského života. Pribúdajú rozvody, deti narodené mimo manželstva, rastie korupcia. Mnohí chcú žiť vlastný život a neželajú si, aby im do toho hovorila nejaká inštitúcia. Nachádzame sa v situácii, keď sa ku kritickému postoju voči Cirkvi zaraďuje stále viac ľahostajnosť. Ako vlastne zareagujú tie tisíce pokrstených, ale nepraktizujúcich, keď budú vypĺňať počas májového sčítania ľudu rubriku náboženstvo? Prihlásia sa ešte k cirkvám alebo sa tejto väzby zrieknu úplne? Možno ich takáto otázka zaskočí a nachvíľu donúti premýšľať, či sa ešte považujú za veriacich. Alebo sa jednoducho zariadia podľa toho, či sú alebo nie sú pokrstení.

Na Slovensku nie sme jediní, ktorí si kladieme podobné otázky, keďže sčítanie ľudu bude v tom istom čase na celom starom kontinente. Taliansky teológ Severino Dianich v tejto súvislosti nedávno analyzoval situáciu Cirkvi v Taliansku. Z pohľadu štruktúry veriacich sú najslabším článkom tí, ktorí v zásadných veciach dlhodobo konajú v rozpore s katolíckou náukou viery a mravov. Páry žijúce bez záväzkov, len civilne sobášení katolíci či rozvedení po ďalšom sobáši. Podľa Dianicha v Taliansku rastie počet civilných sobášov, rozvodov a detí narodených mimo manželstva, čo v praxi znamená, že veľká časť z nich sa postupne zriekne náboženského života. Na Slovensku je situácia podobná. Tisíce detí každoročne pristúpia k prvému svätému prijímaniu alebo ku sviatosti birmovania. Pochádzajú neraz z rodín, kde sa viera nepraktizuje. Aj preto mnohí z nich náboženský život jednoducho rýchlo zanechávajú. My už dnes vieme, že tieto fakty budú mať nevyhnutne dopad na život Cirkvi na Slovensku a v krátkom čase sa prejavia. Bez ohľadu na to, koľko ľudí sa prihlási v sčítaní ľudu.

Vážení poslucháči! Na fakty môžeme zareagovať dvojako. Smútiť a nadávať na svet alebo pochopiť dnešný stav ako znamenie zhora, aby sme veci robili ináč. Boh nám aj cez tieto udalosti predkladá „znamenia čias“ ako na tanieri. Okrem vytrvalej modlitby potrebujeme dve veci: usilovať sa o jednotu a spolupracovať pri pastoračných projektoch aj na národnej úrovni. Naša doterajšia skúsenosť ukazuje, že sa to dá. Toto je cesta, ako privádzať ľudí k Bohu a k životu v našej Cirkvi.

Anton Ziolkovský
 

Radio Vaticana

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86