Európa potrebuje svetlo viery

2011-03-25

autor: Radio Vaticana

„Boli sme prekvapení, že katedrála v Štrasburgu bola plná!“- takto reagoval v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas stály pozorovateľ Svätej stolice pri Rade Európy Mons. Aldo Giordano na včerajšiu večernú omšu v sídle Rady Európy a Európskeho parlamentu. Omša za Európu - prvýkrát slávená v súvislosti so začiatkom plenárneho zasadania Európskeho parlamentu - bola iniciatívou Stálej misie Svätej stolice pri Rade Európy s úmyslom zdôrazniť prítomnosť Boha vo verejnom živote, a naliehavou výzvou na plnšie uvedomenie si kresťanských koreňov starého kontinentu. Zúčastnili sa na nej poslanci a komisári EÚ, ďalej predstavitelia Rady Európy, veľvyslanci akreditovaní v inštitúciách EÚ, sudcovia Európskeho súdu pre ľudské práva, zástupcovia verejných vecí v Štrasburgu a v Alsasku, cirkevné komunity a experti na európsku problematiku. Hlavným celebrantom eucharistickej slávnosti bol arcibiskup Alsaska Jean-Pierre Grallet OFM a kazateľom Mons. Giordano, ktorý tiež povedal:

„Spolu s pápežom, ktorý neustále zdôrazňuje obraz svetla - mám dojem, že Európa skutočne potrebuje svetlo zoči-voči ilúziu, v ktorej sme snáď až príliš dlho žili, že máme svetlo, sme „osvietení", mysliac na svetlo vedecko-technického pôvodu. Dnes pred veľkými výzvami, ktorým Európa čelí, si uvedomujeme, že by sme mali snáď mať odvahu a pokoru a nasledovať svetlo. M svetlo znamená vytušiť, že je nutnosťou, aby nebo nad Európou nebolo uzavreté, ale otvorilo sa vyššej dimenzii, väčším horizontom, transcendentnu. Myslím, že toto je ten správny čas, pretože na jednej strane vidieť veľa ľahostajnosti a pokusov – ako dobre vieme – odsunúť náboženstvo na okraj, na druhej strane si uvedomujeme, že ľudia majú vo svojich srdciach túžbu a veľký smäd.“Európsky parlament a Rada Európy sa v tieto dni zaoberá otázkou náboženskej slobody. Pokračuje stály pozorovateľ Svätej stolice pri Rade Európy:

„Aj toto je príhodná chvíľa, kedy možno našťastie pozorovať novú citlivosť na túto tému. Bola vzatá na vedomie závažnosť problematiky slobody vyznania. Pápež nás vyzýva, aby sme išli veľmi hlboko. Ide o človeka, o dôstojnosť a veľkosť ľudskej bytosti: obraňovať slobodu náboženského vyznania je obhajovať veľkosť dôstojnosti ľudskej osoby, ktorá je stvorená pre vzťah s božským, transcendentný a preto má najvyššiu dôstojnosť. Na druhej strane sme tiež zistili, že len náboženský rozmer je zárukou, základom medziľudských vzťahov.“Na otázku, aká je reakcia Rady Európy na oznámenie blahorečenia Jána Pavla II., Mons. Giordano poznamenal:

„Je to reakcia radostná, čo som vnímal tu, v Rade Európy, v európskych inštitúciách, reakcia nádeje, pretože Ján Pavol II. je považovaný za protagonistu novej Európy. Bol protagonistom, ktorý videl, že Európa nemôže prežiť uzavretá medzi múrmi. Musí ísť za ne, dýchať oboma stranami pľúc. Ján Pavol II. povedal: «Európa potrebuje Boha, Európa potrebuje objaviť svoje kresťanské korene, Európa musí b priestorom pravej slobody».“

 

Radio Vaticana

ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86