Problém pre kresťanské a kresťansky orientované nemocnice.

2011-01-04

 

Hlavné problémy:

Správa sa zameriava “najmä na oblasť reprodukčnej zdravotnej starostlivosti” pre ženy, teda najmä na potraty, ale zaoberá sa aj inými zákrokmi, ako sú umelé oplodnenie a sterilizácia. Správa tiež zmieňuje “utíšenie bolesti prostriedkami na skrátenie života pre nevyliečiteľne chorých pacientov”, t. j. aktívnu eutanáziu.

Spomedzi viacerých neakceptovateľných nariadení požaduje tento dokument Rady Európy od členských štátov nasledovné:

- “zaviazať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby poskytol požadovanú liečbu, na ktorú má pacient nárok zo zákona (teda potrat) navzdory jeho alebo jej výhrade vo svedomí”,

- zaviazať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zúčastniť sa nepriamo za každých okolností na potrate a iných kritických lekárskych zákrokoch napriek jeho alebo jej výhrade vo svedomí,

- zaviazať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby dokázal, že “jeho alebo jej výhrada je založená na svedomí alebo vierovyznaní a že odmietnutie sa robí v dobrej viere”,

- odoprieť “verejným/štátnym inštitúciám, ako sú verejné nemocnice a kliniky, ako celku” “garanciu práva na výhradu vo svedomí”,

- vytvoriť “register ľudí, ktorí uplatňujú výhradu vo svedomí”,

- vytvoriť “efektívny mechanizmus sťažností” proti ľuďom uplatňujúcim výhradu vo svedomí. (*)

Plné znenie správy:

assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12347.pdf

Slovenskí zástupcovia v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy:

assembly.coe.int/ASP/AssemblyList/Annuaire_06W_Delegations.asp

Členovia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy podľa krajín:

assembly.coe.int/ASP/AssemblyList/AL_DelegationsList_E.asp

Prosíme, píšte aj týmto ľuďom:

- Prezident Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, pán Mevlut Cavusoglu (Turecko): cavusoglu@tbmm.gov.tr

- Generálny tajomník Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, pán Mateo Sorinas Balfegó (Španielsko): pace.com@coe.int (táto e-mailová adresa patrí Komunikačnému útvaru Parlamentného zhromaždenia Rady Európy)

- Prezidentka Výboru pre sociálne záležitosti, pani Liliane Maury Pasquier (Švajčiarsko): liliane.maurypasquier@parl.ch

Ďalšie detaily a argumenty nájdete tu...

(*) Ďakujeme Európskemu centru pre právo a spravodlivosť (www.eclj.org) za ich skvelú prácu pri zhromažďovaní faktov a argumentov k tejto téme.

 

 

Žriedlo: www.europe4christ.net/index.php?id=4&L=9

 

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86