V Nigérii smútia rodiny obetí vianočného masakru.

2012-02-22

V deň Ježišových narodenín rukami vrahov zahynuli priamo v Božom chráme ich najdrahší.

Je to paradox. Boh na nás nezabudol, „ľúto mu bolo zástupov“ (porov. Mt 15,32), a preto to s nami riskol. Tým, že k nám prišiel, že Nekonečný sa „vmestil“ do konečnosti a ohraničenosti ľudského života nám ukázal, že život sa oplatí žiť. A to aj v príkoriach a útrapách. Svojím príchodom dal ľudstvu dôvod na radosť.

Je to paradox. Pár ľudí – pár z nás – sa zišlo kdesi v strede Afriky, aby túto svoju radosť vyjadrilo spoločným stretnutím a vzdávaním vďaky. Pohľad na novonarodeného Kráľa bol ich posledným životným potešením, ich poslednou radosťou. Bola to však ich vina, že boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste? Bola to ich vina, že si zvolili „nesprávne“ náboženstvo, ktoré je tŕňom v oku mnohých už dve tisícročia, ako to predpovedal jeho božský Pôvodca? Bola to ich vina, že niekoľko ich spoluobčanov nie je spokojných so svojou životnou, sociálnou a politickou situáciou? Bola to vari Ježišova vina, že niekoľko jeho spoluobčanov nebolo spokojných s ich životnou, sociálnou a politickou situáciou? Preto zomreli tak tragicky? Preto zomrel tak tragicky?

Je to paradox. Človek, ktorý sa nezdráhal odpovedať na atraktívnu diablovu ponuku „toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať“ (porov. Mt 4,9) a dostal od neho dočasnú svetskú moc, zomrel len pár dní pred Božími vyvolencami z Nigérie. Zástupy jeho spoluobčanov nad ním horko plačú. Dobre vieme, aký je to plač...

http://www.svetkrestanstva.sk/

 

 

Koncem listopadu došlo v Nigérii k nepokojům, v rámci kterých muslimští pastevci a vojáci připravili o život nejméně 45 křesťanů. Podle informací křesťanských vedoucích ve spolkovém státě Plateau útokům bezprostředně předcházela nepodložená obvinění z krádeže dobytka. Tisíce neozbrojených, zranitelných a vystrašených křesťanů z oblasti uprchly; v neděli po útocích zely místní kostely z převážné části prázdnotou. Útočníci vypalovali obytné domy, vynutili si uzavření kostelů a mnoho křesťanů zmrzačili nebo jim způsobili jiná zranění. Muslimové údajně také napadali farmy patřící křesťanům a ničili jim úrodu. Podle očitých svědků fulbští pastevci skandovali „Alláhu Akbar“ (Bůh je větší).

Ve stejném období muslimští extrémisté a členové islamistické teroristické skupiny Boko Haram zdemolovali celkem pět církevních budov v nigerijském spolkovém státě Yobo, kde je situace stále vyhrocenější. Přibližně 700 křesťanů přišlo o domov. V sousedním státě Bauchi islámští radikálové již dříve zavraždili čtyři křesťany, z toho tři malá děvčátka. Boko Haram usiluje o prosazení přísnější verze islámského právního řádu šaría (ve srovnání se severní Nigérií, kde již byla šaría zavedena) a jeho postupné rozšíření do zbytku země.

Modlete se za ukončení násilí páchaného na křesťanech v Nigérii a proste, aby se jejich kostely znovu zaplnily. Modlete se za všechny očité svědky projevů Božího zaopatření a ochrany, aby se obrátili ke Kristu. Modlete se, aby Bůh potěšoval truchlící a připomínal jim verše z Písma (Žalm 119,49–56).

 

http://www.okht.sk/?p=2095

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86