Narastá znepokojenie kvôli násiliu voči kresťanom vo svete

2011-05-23

Na celom svete narastajú obavy o osud prenasledovaných a diskriminovaných kresťanov, vzhľadom na utrpenie a útoky v mnohých krajinách - v Afrike, Ázii, arabských krajinách a všade, kde sú veriaci v Krista menšinou.

Táto téma bola včera ráno vo Vatikáne v centre pozornosti rozhovorov medzi štátnym tajomníkom kardinálom Tarcisiom Bertonem a talianskym ministrom zahraničných vecí Francom Frattinim. Dotkli sa situácie v Európe v medzinárodnom kontexte, v súvislosti s krízou v severnej Afrike a na Blízkom východe a tiež otázky prenasledovania kresťanov a možností v prospech ich obrany. Viac o tom, čo môžeme robiť v danej situácii, a čo by sa malo urobiť politickou cestou, pre Vatikánsky rozhlas povedal riaditeľ agentúry Asia News páter Bernardo Cervellera z Pápežského Inštitútu zahraničných misií:

„Myslím, že pre nás kresťanov je dôležité prejaviť solidaritu s našimi bratmi a sestrami, ktorí sú prenasledovaní. Solidarita znamená modliť sa, znamená úsilie o garantovanie náboženskej slobody vo svojej krajine, znamená pomôim, aby mohli zostať na týchto miestach a aby im bolo poskytnuté plné občianstvo na úrovni s ostatnými občanmi, s ostatnými skupinami, pretože sú dôležitým nástrojom pokroku, rozvoja a inteligencie v týchto krajinách, myslím predovšetkým na arabské krajiny ako Egypt a ďalšie na Blízkom východe, napríklad Irak alebo Pakistan. Súčasne si myslím, že štáty sveta sa musia starať o to, aby náboženská sloboda nebola len princípom predloženým OSN, ale aby bola aj potvrdená v ústave a praxi krajín medzinárodného spoločenstva.“

Vzhľadom na to, že náboženská sloboda prináša stále väčší pokrok v rozvojovej krajine, spoločnosti sa musia snažia zabezpečiť ju pre všetkých,“ dodal Bernardo Cervellera a poukázal na problém, že Európa má veľmi často tendenciu zjednávať kontrakty na suroviny a výrobky priemyslu s týmito krajinami, pričom zabúda na etický prvok týchto zmlúv, zabúda, že aj ekonomika riskuje, ak sú v danej krajine konflikty náboženského charakteru.

 

Radio Vaticana

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86