Komentár Antona Ziolkovského: Prenasledovaní kresťania

2011-02-21

autor: Anton Ziolkovski

 

Vážení poslucháči! Vianoce neboli pre všetkých ľudí pokojnými oslavami Ježišovho narodenia. Bombový atentát v kresťanskom chráme v Egypte rozsieval smrť. Rovnaké násilie podstúpili aj kresťania v Iraku. V týchto dňoch prebieha referendum o odtrhnutí južného Sudánu s prevahou kresťanov od moslimského severu. Dlhoročná občianska vojna si v tejto krajine vyžiadala milióny obetí a ani v týchto dňoch obavy z násilia nie sú zažehnané. Tieto nezmyselné a strašné činy upriamujú našu pozornosť na život kresťanov vo svete. Nie všade sa totiž dodržiava náboženská sloboda.

Paradoxne, medzi svetadiely, kde byť kresťanom znamená byť vystavený obmedzeniam, sa stále častejšie zaraďuje aj Európa. Len pred niekoľkými týždňami bola publikovaná správa o prenasledovaní kresťanov na starom kontinente. Toto ohrozenie náboženskej slobody nemá takú radikálnu formu ako v moslimských krajinách. Ako však zdôraznil Svätý Otec, Benedikt XVI. v nedávnom príhovore k diplomatom vo Vatikáne, „náboženská sloboda neznamená len slobodu náboženského kultu.“ Poznáme to z vlastnej histórie. Sväté omše v chrámoch sa slúžili, ale komunistický režim systematicky potláčal náboženské prejavy na verejnosti. Ohrozenie náboženskej slobody v Európe pociťujeme napríklad pri uplatňovaní výhrady svedomia u lekárov a zdravotníckeho personálu. Viacerí kresťania boli vystavení nespravodlivému zaobchádzaniu preto, lebo si chceli zachovať pohľad viery na ochranu rodiny a manželstva. Asi najznámejším symbolom ohrozenia náboženskej slobody je zápas o kríže v školách, ktorého cieľom je vytesniť akékoľvek náboženské symboly a idey z očí verejnosti do súkromia.

Prenasledovanie kresťanov vo svete má oveľa brutálnejšiu podobu ako na starom kontinente. Kostoly najmä v moslimských krajinách sa stávajú terčom samovražedných atentátnikov. Opakované brutálne násilie vyháňa vyznávačov Krista zo svojich domovov. Kresťania opúšťajú Irak aj blízky Východ. Pápež opakovane vo viacerých príhovoroch odsúdil takéto násilie. Situáciu takto sužovaných komunít sťažuje aj ľahostajnosť kresťanov v iných krajinách. Sekularizovaná Európa sa týchto novodobých martýrov zastať už nedokáže. Ba niekedy sa zdá, ako by nám utrpenie kresťanov bolo ľahostajné. Pred týždňom sa v Bratislave uskutočnilo verejné zhromaždenie na podporu prenasledovaných kresťanov. Väčšina slovenských médií ho odignorovala. Avšak tento postoj poškodzuje všetkých. Kresťanské menšiny v Európe už teraz potrebujú morálnu a duchovnú podporu svojich spolubratov po celom svete. Živý príklad viery. Naša ľahostajnosť napomáha likvidácii kresťanských komunít najmä v moslimských krajinách a svedčí o chýbajúcej solidarite a spolupatričnosti.

Vážení poslucháči! Náboženstvo je základným rozmerom ľudskej osoby. Kto obmedzuje náboženskú slobodu, útočí na slobodu človeka a jeho dôstojnosť. V posledných týždňoch sme viac ráz boli svedkami surového násilia voči kresťanom, kde zomierali nevinní ľudia. Určite aj preto Svätý Otec venoval tejto téme pozornosť v novoročnom príhovore diplomatom. Vyzval ich, aby umožnili slobodu vyznania vo svojich krajinách a chránili náboženské menšiny. Aj jeho slová sú výzvou nebyť ľahostajný voči prenasledovaniu kresťanov a potláčaniu náboženskej slobody kdekoľvek vo svete.

 

Radio Vaticana

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86