Odváž sa milovať!

2009-11-23

autor: Redakcja

 

„Chcel by som vás povzbudiť, aby ,ste sa odvážili milovať a netúžili po ničom menšom pre svoj život než po krásnej a silnej láske, ktorá je schopná premeniť celý váš život na radostné darovanie seba samých Bohu a blížnym, podľa príkladu toho, ktorý láskou navždy premohol nenávisť a smrť (porov. Zjv 5, 13)... Nech vás Duch Svätý urobí tvorivými v láske, vytrvalými v úlohách, na ktoré sa podujímate, a odvážnymi vo vašich iniciatívach, aby ste mali podiel na vytváraní ,civilizácie lásky‘.“ (Benedikt XVI.)

 

 

 

Už viac než štyritisíc mladých ľudí, ktorí vstúpili do Hnutia čistých sŕdc, prijalo výzvu dozrievať k čistej láske. Aj ty si vyzvaný(á), aby si dozrieval(a) k čistej láske v HČS! Prinášame tu úryvky z niekoľkých listov, ktoré prišli do našej redakcie:
„Chceme vstúpiť do Hnutia čistých sŕdc. Úprimne si prajeme, aby sa naša láska rozvíjala v čistote a vzájomnej úcte, aby dosiahla svoju zrelosť a opravdivosť a bola ochotná prinášať aj obety. Chceme vytrvať vo svojom predsavzatí až do chvíle uzatvorenie sviatostného manželstva. Uvedomujeme si, že je to veľmi vážne rozhodnutie, ktoré si vyžaduje veľa sebazaprenia, ale rozhodli sme sa, že budeme robiť vážne a zodpovedné rozhodnutia a nepoddávať sa slabostiam. Sme si vedomí vlastných slabostí, a preto sa chceme ešte väčšmi odovzdať Ježišovi, jeho uzdravujúcej milosti. Vieme, že od chvíle nášho vstupu do HČS nás bude Ježiš ešte väčšmi posilňovať vo chvíľach pokušení a že iba jeho milosť bude našou silou, pretože on je stále s nami a dodáva nám silu vo chvíľach, keď to najviac potrebujeme. Pevne veríme, že nejestvuje nič krajšie, ako otvoriť sa na Božie pôsobenie a dovoliť Bohu, aby už teraz konal v našom živote, čo sa určite spája s dosiahnutím pravdivého šťastia a radosti v našom budúcom manželstve. ,Diabol pozná iba jediné dvere do tvojej duše: tvoju vôľu‘ (P. Pio).“
Katka a Sebastián
 
„Vstúpila som do HČS a tým som začala novú etapu svojho života – obdobie očistenia vlastného srdca od špiny nečistoty. Vytrvala som v čistote už deväť mesiacov, a to vďaka účasti na prvopiatkových svätých omšiach. Dnes začínam boj so svojimi slabosťami. Celkom som sa odovzdala Ježišovi – dovoľujem mu rozhodovať o mojej prítomnosti aj budúcnosti. Ježišu, veď ma! Tak, ako ty chceš, a nie, ako ja chcem.“         
Magda
 
„Spoznal som Ježiša, keď som mal 23 rokov. Kráčal som s ním štyri roky, ale potom som ho stratil na dlhých deväť rokov. Padol som do bahna nečistoty – pornografických časopisov a filmov – a do alkoholizmu. Už rok ma trápi depresia, ale vďaka nej som znovu našiel Ježiša, alebo skôr som mu dovolil, aby on našiel mňa. Odovzdávam mu svoje srdce, vstupujem do HČS a prosím o požehnanie.“                           
Andrej
 
„Spolu s mojím chlapcom každodenne kráčame po ceste, ktorá má meno Ježiš. Vidíme, akých chýb sme sa v minulosti dopustili, ale teraz budujeme nový život. Už nie on, ja, moja a jeho nečistota, pýcha a egoizmus, ale – Pán Boh, my a jeho plán, ktorý má s nami. Nie je to ľahká cesta, ale je jediná. Každý deň odovzdávam náš vzťah Bohu a Panne Márii. Modlím sa ruženec a prosím ju, aby bola našou Matkou a aby nás viedla. Odkedy sme sa odvrátili od zla, je v našom živote stále viac porozumenia, pokory, vzájomnej služby, radosti, duševnej spokojnosti, citlivosti a trpezlivosti. Ježiš oslobodil mňa aj môjho budúceho manžela od masturbácie. Žijeme v predmanželskej čistote a v tomto čase sa zúčastňujeme na kurze prirodzeného plánovania rodičovstva, aby sme sa čo najlepšie pripravili na manželstvo a rodičovstvo. Obnovil sa aj môj sviatostný život. Ak padáte, odovzdajte všetko vo sviatosti zmierenia Bohu a pevne, veľmi pevne sa držte Ježiša. Diabol bude robiť všetko pre to, aby vás odvrátil z tejto cesty, pretože veľmi dobre vie, koľko môžete získať. Nevzdávajte sa! Bojujte – spolu s Ježišom!“
Monika
predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86