Hnutie čistých sŕdc je šanca, ktorú ti dáva Ježiš

2009-11-17

Milovaní!

Ján Pavol II. často zdôrazňoval, že našou najdôležitejšou úlohou v živote je každodenné dozrievanie v láske.

„Len na tejto ceste sa pred nami otvárajú nekonečné perspektívy duchovnej radosti, citového bohatstva a metafyzickej krásy čistej lásky. Toto všetko má v každom jednotlivom prípade svoj neopakovateľný, subjektívny výraz, svoje citové bohatstvo, svoju priam metafyzickú krásu. Súčasne je v tom zahrnutá aj dôrazná výzva, aby sme tento výraz nesfalšovali, aby sme nezničili toto bohatstvo a neznetvorili túto krásu. Buďte presvedčení, že táto výzva pochádza od samého Boha, ktorý stvoril človeka ,na svoj obraz a podobu‘ práve ,ako muža a ženu‘. Táto výzva vychádza z evanjelia a ozýva sa v hlase mladého svedomia, pravda, ak si zachovalo svoju jednoduchosť a priezračnosť. ,Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha‘ (Mt 5, 8). Áno, máte vidieť Boha, ktorý je láska (1 Jn 4, 8. 16), prostredníctvom tejto lásky, ktorá sa vo vás rodí a chce byť vpísaná do celoživotného projektu“(List mládeži 1985, 10).

Táto láska, ktorá sa v tebe rodí, je hlasom samotného Ježiša, ktorý ťa vyzýva, aby si sa zaviazal(a) každodenne kráčať s ním po namáhavej ceste viery a dozrievania v láske. Rozhodnutím podujať sa na toto fascinujúce duchovné dobrodružstvo sa stávaš členom spoločenstva s názvom Hnutie čistých sŕdc. Do HČS pozýva Pán Ježiš všetkých bez výnimky. Diabol a jeho sluhovia zas robia všetko, aby si sa zriekol (zriekla) zápasu o dar čistého srdca. Vstupom do HČS sa zaväzuješ, že okamžite vstaneš z každého pádu prijatím sviatosti zmierenia. Ak opakovane padáš, neznechucuj sa, ale ešte väčšmi každodenne bojuj o čisté srdce. Raz príde deň, keď dosiahneš konečné víťazstvo – vďaka Kristovi, ktorý ti dáva svoju moc pri modlitbe a vo sviatostiach zmierenia a Eucharistie. HČS je zároveň „klinikou čistých sŕdc“, v ktorej Pán Ježiš uzdravuje zo všetkých – ľudsky nevyliečiteľných – duchovných chorôb, zranení, otroctiev a závislostí. Treba len uveriť Ježišovi a zaviazať sa ku každodennej námahe kráčania cestou viery. Aby bol každodenný život viery možný, treba sa stať disciplinovaným, dať si konkrétne úlohy rozhodnutím sa pre každodennú modlitbu, poctivé štúdium, prácu a oddych. Zober si príklad z Jána Pavla II. a od neho sa uč plánovať si a organizovať svoje každodenné práce. Predovšetkým je nutné urobiť si taký denný rozvrh, v ktorom je čas na modlitbu. Musíš sa veľmi konkrétne rozhodnúť, o ktorej sa budeš modliť napr. ruženec, Korunku k Božiemu milosrdenstvu, čítať Sväté písmo, kedy pôjdeš na svätú omšu, na adoráciu Najsvätejšej sviatosti, kedy sa budeš modliť iné modlitby. Ide o to, aby si mal(a) ráno, cez deň i večer stály čas určený len pre Pána Boha. Rovnako si musíš stanoviť primerané množstvo času na učenie sa, prácu a oddych a so železnou dôslednosťou to realizovať.

Keď si už urobíš rozvrh každodenných úloh, určite sa v tebe zrodí odpor k jeho dodržiavaniu. Najväčšmi sa bude búriť tvoj egoizmus. Táto nechuť namáhať sa a uskutočňovať denný plán je zaiste podporovaná diabolskými pokušeniami. Veď práve v týchto bežných, všedných situáciách, keď treba prijímať konkrétne rozhodnutia, odohráva sa rozhodujúca bitka o tvoju budúcnosť, o tvoj charakter, o tvoje čisté srdce. Keď si to uvedomíš, rozhodnutie vôle musí prejsť do skutku, pričom sa riaď nasledujúcim pravidlom: keď sa mi najviac nechce, vtedy sa prinútim konať. Takto sa premáha nechuť. Nerobím to, čo sa mi chce, ale to, čo som si predtým určil(a) a čo je pre mňa skutočným dobrom. Je to veľmi konkrétny spôsob premáhania egoizmu a nasledovania Krista ťažkou cestou viery. Nezabúdaj, že čas je nenahraditeľným darom, preto ho nemárni nezmyselným pozeraním televízie, bezcieľnym surfovaním po internete či inými neužitočnými záujmami. Mysli aj na to, že sa musíš naučiť umeniu odpočívať. Nesmierne dôležitý je spánok, na ktorý treba určiť osem hodín. Preto sa usiluj zavčasu vždy v rovnakom čase vstávať a primerane skoro ísť spať. A čo sa týka oddychu, najlepšie je cvičenie, športovanie (na čerstvom vzduchu) a kontakt s krásou prírody. Pravidelné telesné cvičenia veľmi pomáhajú aj pri premáhaní egoizmu a formovaní charakteru.

Dôležité je, aby si do všetkého, čo robíš, dával(a) celé srdce. O hodnote tvojej modlitby, učenia a práce totiž nerozhodujú pocity a nálada, ale tvoja vôľa. Rozhodnutím vôle máš bez ohľadu na meniace sa pocity a nálady čo najlepšie plniť svoje povinnosti naplánované na daný deň, teda celým srdcom sa modliť, učiť sa, pracovať, cvičiť, odpočívať, atď. A práve takýto postoj má pred Bohom najväčšiu hodnotu a len na tejto ceste budeš dozrievať v láske, pričom sa budeš stávať takým (takou), akým (akou) ťa Boh chce mať.

Ak túžiš stať sa členom HČS, aby si sa od Krista učil milovať s čistým srdcom, choď najprv na spoveď a po prijatí Pána Ježiša v Oltárnej sviatosti sa pomodli nasledujúcu modlitbu zasvätenia:

 

Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma miluješ láskou, ktorá dvíha z najväčších pádov a lieči najbolestivejšie rany. Zasväcujem ti, Pane, svoju pamäť, rozum, vôľu, dušu a telo spolu so svojou sexualitou. Sľubujem ti nezačínať sexuálny život do prijatia sviatosti manželstva. Nebudem čítať, kupovať ani si prezerať časopisy, knihy a filmy s pornografickým obsahom. Sľubujem každý deň sa stretávať s tebou pri modlitbe, pri čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a na adorácii Najsvätejšej sviatosti. Budem pravidelne pristupovať ku sviatosti zmierenia, nepodliehať znechuteniu a okamžite vstávať z každého hriechu. Pane Ježišu, uč ma systematickej práci na sebe. Prosím ťa o schopnosť kontrolovať svoje sexuálne vzruchy a pocity. Prosím ťa o odvahu každý deň kráčať proti prúdu, aby som nikdy nebral(a) drogy a vyhýbal sa všetkému, čo vytvára závislosť, predovšetkým alkoholu a cigaretám. Uč ma konať tak, aby najdôležitejšia v mojom živote bola láska. Mária, moja Matka, veď ma po cestách viery k samému prameňu lásky, k Ježišovi. Podľa príkladu Božieho služobníka Jána Pavla II. túžim sa ti úplne zasvätiť. Celý tvoj, Mária! Blahoslavená Mária Goretti, vyprosuj nám dar čistého srdca. Amen!

 

Prosíme ťa, aby si o tejto veľkej udalosti informoval našu redakciu. Pošli nám svoju adresu a dátum narodenia, aby sme ti mohli poslať osobitné požehnanie a zapísať ťa do Knihy čistých sŕdc, ktorá nech sa stane živým pamätníkom na počesť Jána Pavla II.

Píšte a posielajte do redakcie svoje svedectvá. Pán Ježiš veľmi túži, aby ste takto pomáhali iným rozhodnúť sa pre každodenný život viery a pre boj o čistotu srdca. Pamätajme na seba navzájom v každodennej modlitbe.

P. Mieczysław Piotrowski s redakčným tímom

 

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86