Môže z mŕtveho vzniknúť živé?

autor: Mirosław Rucki

Ak niekto tvrdí, že Boh Stvoriteľ neexistuje, zákonite musí veriť, že život vznikol sám od seba z mŕtvej hmoty. Ak však dôsledne preskúmame vedecké fakty, zistíme, že to nie je možné.

Keď som študoval na Vysokej škole technickej, mal som priateľa, ktorý mi rozprával, že už v detstve ho fascinovala technika a chcel vedieť, ako veci fungujú. Raz dostal zo zahraničia viacfarebné pero, v ktorom sa stláčaním tlačidla menili tuhy, a môj priateľ ho rozobral, ale samozrejme, že poskladať ho už nedokázal. Alebo lepšie povedané, poskladal ho, ale nie tak, aby fungovalo.

Vedci, ktorí skúmajú stavbu živej bunky, pripomínajú tohto chlapca. Dokážu bunku rozložiť na jednotlivé časti, vedia opísať ich funkciu, ale živú bunku skonštruovať nedokážu, a to ani vtedy, ak jednotlivé časti znovu poskladajú dokopy. Bunka nežije. Môžeme teda veriť, že bunka sa sama poskladala z neživej hmoty a ožila?

Viac v Milujte sa 40-2014

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86