„Boh, ktorý stvoril svet" (Sk 17, 24)

autor: Mirosław Rucki

Každé dieťa vie, že neporiadok v izbe sa urobí sám, kým upratanie všetkého si vyžaduje prácu. Fyzici to volajú druhý termodynamický zákon: nič v prírode sa neusporiada samo. Z toho vyplýva, že na začiatku bolo celé stvorenie oveľa dokonalejšie a usporiadanejšie ako dnes...

Druhy termodynamicky zakon je neuprosny a v prirode neexistuje nič, čo by mu odporovalo. Vynikajuco to vyjadril špičkovy kozmolog Arthur Eddington: „Ak ti niekto vyčita, že tvoja teoria ohľadom vesmiru odporuje Maxwellovym rovniciam, tak to je problem Maxwellovych rovnic. Ak tvrdia, že odporuje vysledkom pokusov – nuž čo, aj pokusy možu obsahovať chybu. Ale ak tvoja teoria nie je v sulade s druhym termodynamickym zakonom, tak ťa nemožno potešiť: nečaka ťa nič okrem pokorujuceho padu“ (podľ R. Penrose: Road to Reality).

Z toho vyplyva, ž kozmologia nielen poukazuje na nutnosťjestvovania Boha Stvoriteľ, ale tiežpotvrdzuje jeho pozorovanie po dokončni diela stvorenia: „ Boh videl vštko, č urobil, a hľ, bolo to veľi dobre“ (Gn 1, 31).Neexistuje nijaky prirodzeny mechanizmus, ktory by vysvetľval dokonalosťvštkych veci vo chvili stvorenia, pretož „reciznosť s akou boli zvolene počatoče podmienky pre vesmir, je mimoriadna“ (P. Gusin: Entropia Wszechświata, „Postęy Fizyki“ 2010, t. 61, z. 6, s. 222 –228).

Viac v Milujte sa! 44-2015

ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86