Bez neho nič nepovstalo

autor: Mirosław Rucki

Som vedecký pracovník a som presvedčený, že objektívne vedecké poznanie nám poukazuje na Boha. Istý mladý človek, ktorý si prečítal niekoľko mojich článkov o vedeckých dôkazoch existencie Boha, mi kriticky vytkol, že nechápem podstatu evolúcie.

 

Poradil mi, aby som si prečítal práce profesora Richarda Dawkinsa, v ktorých veľmi presvedčivo opisuje evolučné procesy. Slušnosť a čestnosť si vyžadujú, aby som si ich prečítal...

 

 

Prvá otázka, na ktorú evolucionisti nedokážu nájsť odpoveď, znie: Načo žirafám narástol dlhý krk? Riešenie tejto otázky nám neposkytne hypotéza, že žirafa vyťahovala krk za potravou, a preto jej narástol dlhý krk, ba ani hypotéza, že žirafy sa rodia s dlhým krkom náhodou, a tie, čo ho majú dlhší, dosiahnu lepšiu potravu, čo im umožní získať prevahu nad jedincami s kratším krkom. Viera v tieto hypotézy nám nepostačí, pretože žirafa sa neživí iba listami, ktoré rastú vo veľkej výške.

Aj deti vedia, že žirafa sa nerodí s trojmetrovým krkom. Ten jej narastie v priebehu troch až štyroch rokov, takže mladšie žirafy nemôžu využiť údajnú „prevahu nad ostatnými jedincami“. Keby sa žirafy živili iba vysoko rastúcimi akáciovými listami, vymreli by veľmi rýchlo, pretože žirafie mláďatá by k tejto základnej obžive nedočiahli. Okrem toho žirafie samice majú krk o meter kratší než samci (o čom sa príliš nevie), a tiež predsa musia žrať, aby prežili (porov. napr. Hitching, F.: (The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong. New Haven 1982). Zistilo sa, že samice vyše 50% času žerú s krkom natiahnutým vo vodorovnej polohe, a nie dohora. Výskumom sa okrem toho zistilo, že všetky žirafy „sa takmer v celom období sucha živia nízko rastúcou trávou a listami kríkov, pričom akáciové listy žerú iba v období dažďov“ (Simmons, R.E., Scheepers, L.: Winning by a neck: sexual selection in the evolution of giraffes in The American Naturalist 148(5)/1996, s. 771 – 786). Autori uvedeného článku zistili, že žirafám dlhý krk pri získavaní obživy skôr prekáža, a preto vytvorili novú hypotézu...

 

Viac v „Milujte sa!“ 36-2014

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86