Veda a viera

Veda a viera
 • „Boh, ktorý stvoril svet" (Sk 17, 24)
 • Každé dieťa vie, že neporiadok v izbe sa urobí sám, kým upratanie všetkého si vyžaduje prácu. Fyzici to volajú druhý termodynamický zákon: nič v prírode sa neusporiada samo. Z toho vyplýva, že na začiatku bolo celé stvorenie oveľa dokonalejšie a usporiadanejšie ako dnes...

 • Môže z mŕtveho vzniknúť živé?
 • Ak niekto tvrdí, že Boh Stvoriteľ neexistuje, zákonite musí veriť, že život vznikol sám od seba z mŕtvej hmoty. Ak však dôsledne preskúmame vedecké fakty, zistíme, že to nie je možné.

 • „Pozrite sa na nebeské vtáky” (Mt 6,26)
 • V úsilí poprieť existenciu Boha sa ateisti odvolávajú na evolučnú teóriu, ktorú chápu ako samočinný vznik života vo všetkých jeho obdivuhodných podobách. Používajú pritom dosť absurdné argumenty a chabé empirické dôkazy, ako to vidno aj na príklade teórie o evolúcii vtákov.

 • Bez neho nič nepovstalo
 • Som vedecký pracovník a som presvedčený, že objektívne vedecké poznanie nám poukazuje na Boha. Istý mladý človek, ktorý si prečítal niekoľko mojich článkov o vedeckých dôkazoch existencie Boha, mi kriticky vytkol, že nechápem podstatu evolúcie.

 • Vedci o ľudskej duši, mysli a vedomí
 • Výskum nositeľa Nobelovej ceny Johna Carewa Ecclesa, ako aj vedcov Brucea Greysona, Pima van Lommela, Petra Fenvica a Sama Parnia dokazujú neopodstatnenosť materialistických teórií o ľudskej duši, mysli a vedomí.

 • „Zázrak krvi“ svätého Januára
 • Svätý Január zomrel mučeníckou smrťou v Pozzuoli pri Neapole v roku 305. Odvtedy sa opakuje zázrak, pri ktorom sa svätcova zrazená krv mení na okysličenú krv živého človeka. Čo nám chce Boh povedať prostredníctvom tohto znamenia?

 • Utvoril si ma tak zázračne
 • Keď čítam o tom, ako úžasne funguje ľudské telo, napĺňa ma úžas a obdiv. Koľko lásky Boh vložil do skonštruovania nášho organizmu, v ktorom všetko múdro navzájom súvisí a presne spolupracuje! Chce sa mi volať spolu so žalmistom: „Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?“ (Ž 8, 5).

 • Neopodstatnená viera v evolúciu
 • Všeobecné propagovanie darvinizmu má väčšmi ideologický než vedecký charakter, keďže stále chýbajú dôkazy, ktoré by potvrdzovali samočinný vznik a evolučný vývoj života na Zemi. Tí, ktorí napriek známym faktom veria, že vesmír, život na zemi, ba aj samotný človek existujú vďaka náhode, akoby si zapchávali uši pred Kristovou výzvou: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15).

 • Človek musí mať silnú vieru na to, aby bol ateistom
 • Ateizmus môže byť pre mnohých ľudí etapou na ceste úprimného hľadania pravdy, ale v niektorých prípadov nie je iba prejavom nedostatočného poznania, ale predovšetkým dôsledkom trvalého porušovania morálnych noriem, pýchy a pôsobenia zlého ducha, ktorý ako „luhár a otec lži“ (Jn 8, 44) sa všemožne snaží zdeformovať v ľudskej mysli pravdu o Bohu a o človeku.

 • „... budú kričať kamene“ (Lk 19, 40)
 • Sme stvorení na to, aby sme oslavovali Boha a sprítomňovali v tomto svete jeho kráľovstvo. Všetko, čo žije, svedčí o jeho moci a múdrosti. A ak by to nestačilo, aj kamene budú kričať: „Pán je jediný Boh hore na nebi a dolu na zemi, iného niet“ (Dt 4, 39).

 • Sokółka – poľské Lanciano
 • V októbri roku 2008 sa vo farskom Kostole sv. Antona Paduánskeho v Sokółke odohrala mimoriadna udalosť. Konsekrovaná hostia sa premenila na svalové tkanivo živého ľudského srdca, ktoré sa nachádza v stave agónie a veľmi trpí.

 • Fakty nemožno vyvrátiť
 • Skutočný vedec skúma fakty a robí závery. Keby sme svoje závery prispôsobovali vnucovanej ideológii, veda by stála na mieste. Ak však čestne skúmame fakty, máme možnosť spoznávať objektívnu pravdu.

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86