Veda a viera

Veda a viera
 • „Boh, ktorý stvoril svet" (Sk 17, 24)
 • Každé dieťa vie, že neporiadok v izbe sa urobí sám, kým upratanie všetkého si vyžaduje prácu. Fyzici to volajú druhý termodynamický zákon: nič v prírode sa neusporiada samo. Z toho vyplýva, že na začiatku bolo celé stvorenie oveľa dokonalejšie a usporiadanejšie ako dnes...

 • O švajčiarskych hodinkách a „slepom“ Hodinárovi
 • „Predstavte si, že som našiel na zemi hodinky a ktosi sa ma opýtal, ako sa tam dostali. Určite by som neodpovedal, že tam ležia odvždy... Bezpochyby musel existovať výrobca alebo výrobcovia, ktorí ich vyrobili, aby slúžili na to, na čo sa dnes používajú, ktorí ich navrhli a naprojektovali s konkrétnym cieľom.“

 • Vesmír ušitý na mieru
 • Pred vyše sto rokmi si chemik Lawrence Joseph Henderson všimol, že život na zemi je možný vďaka jedinečným podmienkam, aké existujú na našej planéte. Odvtedy sa vďaka rozvoju vedy prehlbuje údiv nad tým, ako úžasne je svet okolo nás prispôsobený existencii človeka.

 • Ako je to teda s evolúciou?
 • Keď pred 25 rokmi Ježiš Kristus zaklopal na dvere môjho srdca, musel najskôr zbúrať základ mojej neviery v Boha – evolučnú teóriu, ktorá sa snaží vysvetliť pôvod a vznik života ako dôsledok samovoľných prirodzených procesov, ako sú náhodné mutácie a prirodzený výber.

 • Môže z mŕtveho vzniknúť živé?
 • Ak niekto tvrdí, že Boh Stvoriteľ neexistuje, zákonite musí veriť, že život vznikol sám od seba z mŕtvej hmoty. Ak však dôsledne preskúmame vedecké fakty, zistíme, že to nie je možné.

 • „Pozrite sa na nebeské vtáky” (Mt 6,26)
 • V úsilí poprieť existenciu Boha sa ateisti odvolávajú na evolučnú teóriu, ktorú chápu ako samočinný vznik života vo všetkých jeho obdivuhodných podobách. Používajú pritom dosť absurdné argumenty a chabé empirické dôkazy, ako to vidno aj na príklade teórie o evolúcii vtákov.

 • Bez neho nič nepovstalo
 • Som vedecký pracovník a som presvedčený, že objektívne vedecké poznanie nám poukazuje na Boha. Istý mladý človek, ktorý si prečítal niekoľko mojich článkov o vedeckých dôkazoch existencie Boha, mi kriticky vytkol, že nechápem podstatu evolúcie.

 • Vedci o ľudskej duši, mysli a vedomí
 • Výskum nositeľa Nobelovej ceny Johna Carewa Ecclesa, ako aj vedcov Brucea Greysona, Pima van Lommela, Petra Fenvica a Sama Parnia dokazujú neopodstatnenosť materialistických teórií o ľudskej duši, mysli a vedomí.

 • „Zázrak krvi“ svätého Januára
 • Svätý Január zomrel mučeníckou smrťou v Pozzuoli pri Neapole v roku 305. Odvtedy sa opakuje zázrak, pri ktorom sa svätcova zrazená krv mení na okysličenú krv živého človeka. Čo nám chce Boh povedať prostredníctvom tohto znamenia?

 • Utvoril si ma tak zázračne
 • Keď čítam o tom, ako úžasne funguje ľudské telo, napĺňa ma úžas a obdiv. Koľko lásky Boh vložil do skonštruovania nášho organizmu, v ktorom všetko múdro navzájom súvisí a presne spolupracuje! Chce sa mi volať spolu so žalmistom: „Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?“ (Ž 8, 5).

 • Neopodstatnená viera v evolúciu
 • Všeobecné propagovanie darvinizmu má väčšmi ideologický než vedecký charakter, keďže stále chýbajú dôkazy, ktoré by potvrdzovali samočinný vznik a evolučný vývoj života na Zemi. Tí, ktorí napriek známym faktom veria, že vesmír, život na zemi, ba aj samotný človek existujú vďaka náhode, akoby si zapchávali uši pred Kristovou výzvou: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15).

 • Človek musí mať silnú vieru na to, aby bol ateistom
 • Ateizmus môže byť pre mnohých ľudí etapou na ceste úprimného hľadania pravdy, ale v niektorých prípadov nie je iba prejavom nedostatočného poznania, ale predovšetkým dôsledkom trvalého porušovania morálnych noriem, pýchy a pôsobenia zlého ducha, ktorý ako „luhár a otec lži“ (Jn 8, 44) sa všemožne snaží zdeformovať v ľudskej mysli pravdu o Bohu a o človeku.

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86