Svätí Ľudovít a Zélia Martinovci – patróni manželov

autor: ks. Sławomir Kostrzewa

V nedeľu 18. októbra 2015 pápež František svätorečil manželov Ľudovíta a Zéliu Martinovcov, rodičov svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša. Títo svätí manželia dokonale splnili svoje životné poslanie: Ľudovít ako manžel a otec a Zélia ako manželka a matka.

Dnes, keď sa spochybňuje úloha, ktorú Boh zveril mužovi a žene, je príklad týchto manželov výzvou kráčať po ceste svätosti práve v manželstve posvätenom Bohom. Na tejto ceste možno realizovať plnosť ženskosti a materstva a mužskosti a otcovstva a takto dosiahnuť šťastie, čiže svätosť.

Povolanie muža, manžela a otca

Svätý Ľudovít Martin sa narodil 22. augusta 1823 v Bordeaux. Jeho rodičia vytvorili doma atmosféru autentickej viery „činnej skrze lásku“ (Gal 5, 6), v ktorej Ľudovít formoval svoj charakter a prehlboval svoj vzťah s Bohom. Keď mal 22 rokov,
rozhodol sa vstúpiť do kontemplatívneho rádu. Pre neznalosť latinčiny ho však neprijali. Pokračoval teda v štúdiu hodinárstva v Paríži. Vo veľkomeste bol Ľudovít vystavený rôznym pokušeniam a musel viesť duchovný boj, aby nepodľahol
mámeniu hriechu. Obstál, pretože sa každý deň zúčastňoval na svätej omši, po večeroch dlho zotrvával pred Najsvätejšou sviatosťou, modlil sa ruženec, čítal Sväté písmo a dobré katolícke knihy. Okrem toho sa angažoval v charitatívnej pomoci, pravidelne sa spovedal a svätil nedeľu.

Boh bol uňho vždy na prvom mieste. Vedel totiž, že ten, kto nepozná Boha a nemá s ním osobný vzťah lásky, nebude opravdivým mužom. Preto vytrvalo formoval svoj charakter a snažil sa žiť v milosti posväcujúcej.

Po štúdiu sa Ľudovít zoznámil so Zéliou, svojou budúcou manželkou. Prežili nádherný čas mladíckej lásky. Ich stretnutia sa vždy začínali aj končili modlitbou, pretože obaja verili, že žriedlom ich krásnej vzájomnej lásky je Ježiš. Ľudovít a Zélia si vyprosovali dar čistého srdca, aby poklad lásky nezničili hriechom. Vernosť Kristovi im pomohla zachovať čistotu do svadby, ktorá sa konala 13. júla 1858. Vo sviatosti manželstva ich Ježiš Kristus spojil putom svojej lásky. Nikdy nezabudli
na to, že ako manželia majú veľký poklad – Kristovu reálnu prítomnosť. Po svadbe bolo manželstvo a rodina najdôležitejším životným priestorom Ľudovíta. Vzorom pri prežívaní manželstva a otcovstva bol preňho Kristus, Dobrý pastier. Jeho dcéra, svätá Terézia, v jednom zo svojich listov uvádza, že jej rodičia prosili Boha, aby im dal veľa detí a aby všetky patrili Bohu. A to sa skutočne stalo: štyri z ich detí si Pán povolal hneď po narodení a ďalších päť pozval k zasvätenému životu.

Viac v Milujte sa! 46-2016

ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86