Hnutie verných sŕdc

autor: svedectvo

Z listov, ktoré sme dostali:

Matúš

Pred 3 rokmi ma kvôli inému mužovi opustila manželka, ktorá vzala so sebou aj naše dieťa. Uvedomujem si, že mám svoj podiel na tom, čo sa stalo. Ale čo mám robiť v takejto situá-cii? Opiť sa? Skoncovať so životom? Nájsť si inú ženu? Pochopil som, že tadiaľ cesta nevedie. Vďaka Milujte sa! a článkom o Hnutí verných sŕdc som pochopil, že rozvod našu situáciu nezmenil – moja manželka zostane mojou manželkou a ja, ako jej manžel, som zodpovedný za jej spásu. Vernosť, ktorú som svojej manželke sľuboval, je jedinou možnou cestou, preto sa snažím žiť v stave posväcujúcej milosti, pravidelne sa modlím a pri každej príležitosti sa zúčastňujem na svätej omši.

Vždy keď môžem, trávim čas s dcérkou Michalinou a spolu sa modlíme za obnovu našej rodiny. Michalka má mamu veľmi rada a nechce, aby sa dostala do pekla. Veľmi túži po tom, aby jej rodičia zase spolu. Som presvedčený, že toto je jediná zmysluplná cesta, a povzbudzujem všetkých, ktorí sa ocitli v podobnej krízovej situácii, aby hľadali Božiu pomoc.

 

Halina

Veľmi vám ďakujem za duchovné cvičenia Hnutia verných sŕdc. Boli pre mňa ďalším dôkazom toho, že iba s Ježišom, Božím Synom, môžem ďalej kráčať životom. Nie je najdôležitejšie, či manžel žije so mnou, najdôležitejšie je, aby sa obrátil a pochopil, že milosrdný Boh odpúšťa každý hriech – musíme to „iba“ chcieť.

Život v spojení s Kristom mi prináša skutočnú radosť. „Stačí“ mi, že sa páčim jemu, a už sa nemusím páčiť všetkým.

Duchovné cvičenia a dni obnovy HVS mi pomáhajú pochopiť to, čo je v živote najdôležitejšie – hodnoty a život podľa nich. Každodenná modlitba za manželov prežívajúcich krízu, ktorá je súčasťou záväzkov členov HVS, mi pomáha žiť v spoločenstve s Bohom a byť vernou.

 

Lukáš

Som človek, ktorý dávno zanechal vieru a duchovný život, pretože som si myslel, že všetko závisí iba od ľudí a od ich správania. Bol som presvedčený, že všetko môžem dosiahnuť vlastnými silami, že za všetko vďačím sebe, prípadne iným ľuďom. Ale zrazu som pochopil, že dlhé roky som žil vo veľkom omyle. Zistil som, že manželka ma podvádza... Rozhodla sa odísť.

Štyri mesiace som blúdil a robil som rôzne veci, ktoré sa mi zdali najlepším ľudským východiskom zo situácie... Ale neviedlo to k ničomu dobrému, ba bolo to čoraz horšie. Nesmierne ma psychicky vyčerpáva moja bezmocnosť, ktorú stále nedokážem prijať. Viem, že jednoduchšie by bolo na manželku zabudnúť a nanovo si usporiadať život, ale dúfam, že to nikdy neurobím, lebo som presvedčený, že rodina je najväčšou hodnotou.

Ešte som nevstúpil do Hnutia verných sŕdc, ale urobím to v najbližšej dobe, len čo sa na to dobre pripravím.

Po duchovných cvičeniach HVS viem, že neexistuje iný spôsob na záchranu mojej rodiny. Rozprával som sa s desiatkami zdanlivo veriacich ľudí, ktorí mi dokazovali, že žiť verne v tejto situácii nemá nijaký zmysel, že naše manželstvo sa aj tak skôr či neskôr rozpadne. A ak sa to aj nestane, bude to iba trápenie pre nás oboch aj pre naše deti. Vnútorne som s tým nesúhlasil, ale sila zdanlivo rozumných argumentov a túžba uľaviť si v utrpení bola a je veľmi lákavá... Začal som blúdiť...

Na duchovných cvičeniach som spoznal druhú stranu mince. Zoznámil som sa s ľuďmi, pre ktorých je manželstvo, podobne ako pre mňa, nesmierne veľkou hodnotou, o ktorú chcú bojovať až do smrti. Veľmi ma povzbudilo to, že som stretol ľudí, z ktorých niektorí dlhé roky čakajú na návrat svojho manželského partnera a zároveň menia seba samých pre dobro svojich rodín. Rozhovory s nimi mi vliali nádej a vieru v to, že aj ja môžem vytrvať, a posilnili ma v tom, že sa oplatí bojovať – už som sa o tom aj sám hmatateľne presvedčil. Získal som veľa informácii, vyplývajúcich zo skúseností iných účastníkov. Našiel som pochopenie, mohol som sa porozprávať, vymeniť si skúsenosti a všimol som si podobnosť v našich životných príbehoch. Je to neuveriteľné, ako podobne prebieha scenár zrady a rozchodu. Napadlo mi, že ak je schéma zrady vo všetkých prípadoch rovnaká, rovnaký musí byť aj spôsob návratu, zmierenia a obnovenia sviatostného zväzku. Veľmi ma to povzbudilo.

Prednášky na duchovných cvičeniach mi ukázali cestu, po ktorej mám ísť. Pochopil som, že jedinou cestou ku skutočnej láske a šťastiu je Ježiš Kristus a jeho učenie. Upevnili ma v presvedčení, že som sa rozhodol správne. Predtým som o tom pochyboval a aj teraz sa mi to stáva. Ale teraz mám väčší vnútorný pokoj a dôverujem Ježišovi, že všetko bude v poriadku podľa slov: „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28). Pocítil som, že má zmysel niesť tento kríž a že to môže byť nové, zaujímavé a fascinujúce dobrodružstvo môjho života.

Povzbudzujem všetkých, ktorí nevedia, čo a ako majú robiť po traumatickom zážitku manželskej zrady, aby čo najskôr vstúpili do Hnutia verných sŕdc. Aby to urobili prv, než klesnú na také dno, na aké som padol ja, keď už nebudú vidieť iné východisko než rozvod a zabudnutie na všetko, čo bolo. Nemusíte to prežiť. Je mi ľúto, že som HVS nespoznal skôr.

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86