Druhá šanca?

autor: Mirosław Rucki

V Talmude sa píše, že keď sa manželia rozvedú, na oltár jeruzalemského chrámu padajú slzy. Ale nielen Boh plače kvôli rozbitým rodinám. Výskumy dokazujú, že rozvod vždy zanecháva hlbokú a trvalú traumu v psychike manželov a zvlášť negatívne ovplyvňuje život ich detí...

Wallersteinová a Blakesleeová tvrdia: „Ešte v osemdesiatych rokoch 20. storočia sme žili v pohodlnej ilúzii, že rozvod je iba prechodná kríza, že deti sa vždy prispôsobia a že po roku, nanajvýš po dvoch sa všetci členovia rozvedenej rodiny upokoja a život pôjde ďalej. Mysleli sme si, že rozvod je iba istá zmena, takže matka, otec a deti sa iste z krízy pozbierajú a začnú nový, lepší život. Verili sme, že dospelí už nezopakujú svoje predchádzajúce chyby a že aj deti sa budú mať lepšie, keď aspoň jeden z ich rodičov bude šťastnejší. Náš výskum však toto optimistické presvedčenie vyvrátil. Ženy, muži a deti, s ktorými sme sa rozprávali, stále hlboko prežívajú rozvod, dokonca aj v prípade, že od neho uplynulo už desať alebo pätnásť rokov... Naše najsmutnejšie zistenia sa však týkali detí. Napriek tomu, že sa všemožne snažili vysporiadať s rozvodom svojich rodičov, všetky si zachovali živú spomienku na tieto udalosti. Deti, ktoré sme zúčastnili na výskume, nikdy nezabudli na deň, keď jeden z rodičov opustil dom, a stále si pamätali pocit konca sveta, ktorý ich vtedy sprevádzal.“

 

Viac v Milujte sa 39-2014

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86