Chráňme nevinnosť detí!

autor: P. Sławomir Kostrzewa

Súčasná kultúra spojená s rodovou ideológiou bez ostychu ničí detský svet. Hračky a hry, aké sa dnes ponúkajú najmenším, neničia iba ich psychiku, ale aj nevinnosť a v dôsledku toho ich dušu. Môžeme deti účinne ochrániť pred tým, čo ich chce zničiť?

Nebezpečné hračky a rozprávky

Od osemdesiatych rokov 20. storočia začali svet zaplavovať animované filmy, knihy a hračky, ktoré rania detskú citlivosť. Vo farebnom, pokojnom a bezpečnom svete rozprávok sa zrazu ukázali škaredé a tmavé postavičky, násilie, agresia, nepokoj, strach a smrť.

Dnes sú už takéto rozprávky normálne. V mnohých detských rozprávkach sa stráca hranica medzi dobrom a zlom. Ich autori presviedčajú malých čitateľov, že neexistujú objektívne hodnoty a že všetko závisí od okolností. Takí hrdinovia, ako napr. Boh, anjeli, rodičia, vychovávatelia, s ktorými sa tradične spájal pocit dobra a bezpečia, sú dnes nejednoznační, ba neraz sú súčasne zlí aj dobrí. To, čo tradične symbolizovalo stabilitu a bezpečie, ktoré sú nesmierne dôležité pre správny rozvoj dieťaťa (napr. manželstvo rodičov), sa dnes predstavuje deťom ako náhodné a netrvalé. Ľudia, ktorí boli pre deti autoritou (napr. učitelia, rodičia, kňazi a starší ľudia a pod.), sú vyobrazení komicky a výsmešne ako predstavitelia hodnôt, ktoré netreba brať vážne.

Aký pán, taký krám

Tvorcovia hier a detských hračiek sú neraz ľuďmi na nízkej morálnej úrovni, ktorí verejne deklarujú svoj protikresťanský svetonázor, ba neraz ide aj o prívržencov rozličných siekt. Na mnohých obľúbených hračkách sú vyobrazené okultné symboly, úzko spojené s démonickým kultom a smrťou (napr. pri uvedení na trh najnovšej série obľúbenej „mačky bez úst“ spolupracovala hudobná skupina Kiss, ktorá sa vo svojich skladbách a koncertoch odvoláva na satanistickú symboliku). Hračky a animované filmy sú plné upírov a mágie a všetkého, čo súvisí so smrťou. Hrdinovia týchto rozprávok presviedčajú deti, že spolupracovať s démonmi sa oplatí. Okrem toho tvrdia, že sa netreba príliš učiť ani pracovať, pretože všetko sa dá získať okamžite a bez námahy prostredníctvom vhodných magických zaklínadiel. Učia deti, že za svoje rozhodnutia a skutky nie sú zodpovedné, pretože všetko závisí od slepého osudu, náhody, konštelácie hviezd a planét, talizmanov, amuletov a pod.

Škaredé hračky = „škaredé“ deti

Estetika tmy a kult smrti má ničivý vplyv na detskú psychiku. Rodičia sa sťažujú, že ich deti sú bojazlivé, boja sa tmy, nemôžu v noci spať, cítia sa ohrozené a v materskej škôlke a škole sú s nimi výchovné problémy.

V minulosti bola v rozprávkach takisto prítomná mágia, ale vždy tam bola jasná hranica medzi dobrom a zlom. Svet strachu a tmy mal svoj výchovný význam a vždy nad ním zvíťazilo dobro. Dnes sú zloba a škaredosť v rozprávkach doslovné. Namiesto toho, aby deti zabavili a zároveň poučili, bezohľadne ich ničia.

Rodová ideológia deti ničí

Tento jav, ktorý je dnes vo svete detských hier a hračiek veľmi rozšírený, je v posledných rokoch posilnený rodovou ideológiou, ktorá do čistého a nevinného detského sveta uvádza prvky sexualizácie, pornografie a morálneho úpadku.

Celé stáročia sa hračky a rozprávky formovali podľa tradičného, kresťanského hodnotového systému. Deti sa prostredníctvom hry učili, čo je dobro a zlo, čo je pravda, lož, krása a škaredosť. Získavali poznatky o tom, ako majú správne vnímať svoju pohlavnú identitu: namiesto dnešného návodu na sex sa učili, aké spoločenské úlohy plnia obe pohlavia. Dievčatká sa prostredníctvom hry učili plniť rolu, akú budú v dospelosti zastávať: rolu ženy, manželky a matky, tvorkyne domáceho krbu, poriadku, harmónie a krásy. Chlapci sa zas formovali tak, aby boli v dospelosti schopní vykonávať mužskú rolu otca, manžela, bojovníka, budovateľa sveta, ochrancu hodnôt, akými sú Boh, česť, vlasť... Dnešný svet hračiek a rozprávok, nakazený škodlivými ideológiami, odvrhol všetky hodnoty. V mysliach svojich príjemcov poprehadzoval hodnoty: dobré nie je to, čo vychováva a formuje, ale to, čo je moderné. Rodičia preto musia osobitne bdieť a rozhodne sa postaviť proti tomu, čo môže nenapraviteľne zničiť ich deti.

Recept na uzdravenie

Veľa rodičov preto kladie otázku: Ako mám ochrániť svoje dieťa pred tým, čo je zlé? Je azda moje dieťa odsúdené na dospievanie v otrávenom prostredí a musí prijať za svoje to, čo ho v konečnom dôsledku zničí? Pomôcť nám môže Desatoro dobrého rodiča:

1. Staraj sa o svoje manželstvo a chráň jeho sviatostný charakter. Veľa rodičov si uvedomuje, že bez Božej pomoci neochránia svoje deti pred všadeprítomným zlom. Pripomínajú si, že sviatosť manželstva je reálnou prítomnosťou Boha medzi ženou a mužom! Neexistuje väčšia ochrana manželstva a rodiny ako prítomnosť samotného Boha, ktorý žije uprostred manželov. Zlý duch má obmedzený prístup k ľuďom, ktorých chráni milosť sviatosti manželstva.

2. Každý deň sa modli za seba, za svojho manžela/manželku a za svoje deti – často sa modli ruženec. Ako vraví príslovie: Čo si nevymodlíš, nad tým budeš plakať. Ak sa nemodlíš, pozbavuješ seba, svoju manželku/ svojho manžela aj svoje deti duchovnej ochrany. Takto otváraš dvierka zlému duchu, ktorý sa môže nepozorovane a beztrestne votrieť do vášho rodinného života. Je to ako keby človek zo svojho domu ľahkomyseľne odstránil pevné dvere. Modlitbou za seba a za svojho manželského partnera pozývaš Boha, aby pôsobil vo vašom živote. Rozhovor s Bohom nás väčšmi otvára na jeho prítomnosť a pomáha nám ľahšie rozoznať ohrozenia, ktoré môžu zničiť tých, ktorých milujeme.

3. Vyhýbaj sa ťažkým hriechom, prostredníctvom ktorých diabol získava ľahký prístup k tebe a k tvojim blízkym. Každý hriech, zvlášť ťažký, spôsobuje stratu Božej milosti a umožňuje diablovi pôsobiť v našom živote. Diabol potom neútočí iba na človeka, ktorý sa hriechu dopustil, ale aj na jeho najbližších. Môže sa napríklad stať, že keď sa niektorý z rodičov dopúšťa ťažkého hriechu, jeho deti začnú byť chorľavé. Súhlas s hriechom v manželskom a v rodinnom živote je príčinou mnohých nešťastí a tragédií, ktoré nie sú Božím zámerom a ktoré Boh nechce, ale z ktorých ho často obviňujeme. Hriech nás robí necitlivými na nebezpečenstvo, ktoré by nám mohlo uškodiť, a spôsobuje, že toto nebezpečenstvo bagatelizujeme a berieme na ľahkú váhu.

4. Často sa spovedaj, aspoň raz za mesiac. Sviatosť pokánia nie je iba vyznaním a odpustením hriechov, ale zároveň je pre nás aj sviatosťou uzdravenia. Keď človek s vierou hovorí Ježišovi o všetkom tom, čo je v jeho živote slabé, keď ukazuje Bohu choré miesta vo svojej duši, Boh ho uzdravuje. Takto zatvára zlým duchom prístup k duši človeka a k životu jeho najbližších.

5. Častým prijímaním Eucharistie prijímaš Ježiša Krista! Neexistuje účinnejšia ochrana než tá, ktorú nám ponúka Ježiš Kristus a ktorou je jeho prítomnosť v našej duši. Zlí duchovia veľmi dobre vedia, ktorý človek „má v sebe“ Ježiša, a k takému človeku sa boja priblížiť.

6. Nikdy nevynechaj nedeľnú svätú omšu. Eucharistia je modlitba Cirkvi, počas ktorej Ježiš Kristus dáva každého z nás svojmu Otcovi. Táto silná modlitba je mocnou ochranou pre toho, kto sa na nej zúčastňuje. Prostredníctvom svätej omše máme účasť na veľkonočných udalostiach umučenia a smrti Ježiša Krista. Takto sa ponárame do obety, ktorú Ježiš Kristus priniesol svojmu Otcovi za naše hriechy, a stávame sa súčasťou Kristovho mystického tela.

7. Uč svoje deti modliť sa a modli sa spolu s nimi. Veľa rodičov vie, že nedostatočná starostlivosť o hygienu môže ich dieťaťu značne uškodiť, a preto ho systematicky učia zásady telesnej hygieny. O to viac nesmieme zabúdať na každodennú modlitbu, ktorá má v dieťati ochrániť to najcennejšie – jeho krásnu, čistú, nevinnú dušu.

8. Nekupuj hračky, ktoré môžu ohroziť čistotu srdca tvojich detí a ich priateľstvo s Bohom. Napriek tomu, že deti si od rodičov dokážu vynútiť rôzne moderné hračky, nezabúdaj predovšetkým na ich duchovné a psychické blaho. Prv než kúpiš dieťaťu konkrétnu hračku, prever si, či je preň naozaj vhodná. Povedz svojim príbuzným, aké hračky a knižky nemajú tvojim deťom kupovať a dávať.

9. Ak tvoje deti budú mať teba a tvoj čas, nebudú potrebovať televízor ani moderné hračky: nauč sa povedať svojim deťom „nie“.

10. Miluj svoje deti a nezabúdaj, že tvojou úlohou je ukázať im cestu k Bohu a do neba.

 

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86