Ako hovoriť s chlapcom na citlivú tému?

autor: Jan Bilewicz

Doznievajú v nás dojmy zo svätorečenia Jána Pavla II., tohto veľkého človeka, ktorý sa stretával s mladými s otcovskou láskou. Učil nás žiť a rozlišovať dobro a zlo... Je pre nás autoritou, ktorá vysoko prevyšuje „prorokov tohto sveta“ (tzv. celebrity, politikov a novinárov).

Chcel by som vám pripomenúť slová Jána Pavla II., ktoré adresoval mladým na stretnutí v poľskom meste Sandomierz: „Hlásajte svetu radostnú zvesť o čistote srdca a svojím príkladom odovzdávajte iným posolstvo civilizácie lásky. Viem, že ste veľmi citliví na pravdu a krásu. Civilizácia smrti vám okrem iného ponúka voľnú lásku, ktorá je deformáciou lásky, lebo znehodnocuje jednu z najvznešenejších a posvätných hodnôt. Nemravnosť totiž nemá nič spoločné s láskou a slobodou. Svätý Pavol nás napomína: ,A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé‘ (Rim 12, 2). Nebojte sa žiť navzdory rozšíreným názorom a ponukám, ktoré odporujú Božiemu zákonu. Odvaha viery stojí veľa, ale vy nesmiete prehrať svoju lásku! Nenechajte sa zotročiť! Nenechajte sa zviesť vábením šťastia, za ktoré by ste museli zaplatiť priveľkú cenu nevyliečiteľných rán a zlomeného života (svojho alebo cudzieho).“

A pokračoval: „Iba čisté srdce dokáže opravdivo milovať Boha! Iba čisté srdce je schopné vykonať veľké dielo lásky, akým je manželstvo! Iba čisté srdce dokáže skutočne slúžiť druhému človeku. Nedajte si zničiť budúcnosť. Nenechajte si vziať bohatstvo lásky.“

Začína sa to chodením

Každá z vás chce byť milovaná a milovať, všakže? Táto potreba je hlboko zakorenená v našej ľudskej prirodzenosti. Dospievajúce dievča začína túžiť po láske muža, po šťastnom manželstve a po milujúcej rodine. Cesta k naplneniu týchto nádherných cieľov sa začína od chodenia s chlapcom.

Poznal som veľa mladých, ktorí spolu chodili. Niektorí z nich sa vzali, iní sa rozišli – časť z nich z úplne prirodzených príčin. Je jasné, že nie každé dievča sa hodí ku každému chlapcovi. Niektoré z týchto párov po istom čase chodenia a lepšie vzájomného spoznania sa zistili, že sa k sebe nehodia.

Avšak mnohé z týchto vzťahov sa rozpadli, hoci dvojica sa k sebe hodila, mala šancu prežiť krásne obdobie chodenia a vytvoriť šťastné manželstvo. Som hlboko presvedčený, že ich láska mala šancu rozvinúť sa, ale namiesto toho zomrela! Ba čo je ešte horšie, tieto vzťahy, ktoré sa tak sľubne začínali, spôsobili obom hlboké zranenia. Títo mladí, neskúsení ľudia totiž urobili chyby, ktoré ľahko urobí ten, kto podľahne mylným ponukám a radám svetských masmédií.

Nie všetko sa musíme naučiť z vlastných chýb, akoby nás niektorí chceli presvedčiť. Takéto vyučovanie býva veľmi bolestné, a tak ho radšej neskúšajme. A následky bývajú ešte horšie a často negatívne ovplyvnia celý budúci život. Múdrejšie je učiť sa šoférovať s dobrým inštruktorom, než skúšať to metódou pokusov a omylov.

Možno máš 15, 16 alebo 17 rokov a pri rôznych príležitostiach sa stretávaš s kamarátmi, ale nemáš zámer s nikým chodiť. Výborne! Umožňuje ti to sústrediť sa na to, čo je pre teba teraz oveľa dôležitejšie: štúdium, rozvíjanie svojich záujmov a koníčkov, sebavýchova a pod. Veľmi dobre! Toto je v tvojom živote teraz najdôležitejšie, pretože takto si kladieš základy pre celý budúci život. Chodenie by ťa teraz odťahovalo od toho, na čom teraz najviac záleží. Veď ďalšie desaťročia tvojho života budú závisieť od týchto pár rokov dospievania. Ak ich prežiješ dobre, zožneš dobré ovocie. Ak ich prežiješ zle, zožneš zlé ovocie.

Vzťah s chlapcom začni až vtedy, keď v tebe dozreje jasná túžba vydať sa a založiť si rodinu. Vtedy to bude chodenie, ktoré má zmysel a cieľ, a nie iba zbytočné naťahovanie sa, ktoré často končí veľmi plytko.

Niekoľko praktických rád

Čo najviac ohrozuje lásku medzi chlapcom a dievčaťom? Ako možno lásku zničiť? Čo zraňuje? Čo má moc zničiť život? Hriechy nečistoty! Pochybuješ o tom? Ján Pavol II. ti odpovedá: „Nedaj sa zviesť vábením šťastia“, „nedaj si ukradnúť bohatstvo lásky“, „iba čisté srdce je schopné vykonať veľké dielo lásky, akým je manželstvo“.

A teraz prejdime k praktickej časti listu. Poviem ti niekoľko praktických rád, ktoré ti pomôžu povedať „nie“ a odmietnuť prípadné návrhy chlapca, ktoré by odporovali Božiemu zákonu

Počkaj na vhodnú príležitosť, keď budeš môcť povedať to, čo si myslíš a cítiš. Máš právo byť hrdá na svoje presvedčenie a hodnoty. Pravda je na tvojej strane. Je úplne jasné, že so sexuálnym spolužitím treba počkať až do manželstva. Pán Boh jednoznačne podporuje čistotu a zakazuje nečistotu (a tvoj priateľ nie je múdrejší ako Boh). Božie „áno“ čistote a „nie“ nečistote sú prejavom jeho lásky: Boh chce ochrániť teba aj tvojho chlapca, vaše priateľstvo a vašu lásku.

Hovor pokojne, ale rozhodne a jasne, aby tvoj chlapec nemal nijaké pochybnosti o hraniciach, ktoré váš vzťah prekročiť nemôže. Vyjadri svoj názor a ak bude jeho reakcia negatívna, neveď s ním zbytočne dlhé diskusie. O týchto (tvojich aj Božích) hodnotách sa nedá handrkovať a kupčiť s nimi, akoby išlo o vec dohody. Chlapec sa musí rozhodnúť, a nie vymýšľať si stále nové protiargumenty. Je to dôležitá chvíľa – skúška jeho lásky alebo aspoň jeho dobrej vôle. Ak úprimne prijme tvoje hodnoty, znamená to, že ťa miluje. Podľa toho budeš vedieť, že nechodí s tebou kvôli sexu. Zaujíma sa o teba, a nie o sex.

Musíš si však pripustiť aj myšlienku, že tento konkrétny chlapec nemusí byť pre teba ten pravý. Priprav sa na to, že môže odísť alebo že ty sa s ním budeš musieť rozísť. Je to náročná perspektíva, zvlášť vtedy, ak si zamilovaná. Ale iba vtedy, keď budeš postupovať takto, nájdeš nakoniec muža, ktorý si ťa bude vážiť. Lepšia je chvíľa bolesti z rozchodu ako celoživotné trápenie! Neboj sa stratiť aj viacerých chlapcov. Čím skôr odídu, tým lepšie. Platí tu staré anglické príslovie: „Dobré veci dostávajú tí, čo čakajú.“

A teraz niekoľko konkrétnych príkladov rozhovorov medzi chlapcom a dievčaťom. Dievča hovorí, že chce zachovať predmanželskú čistotu... A rozhovor pokračuje takto:

On: „Ale ja ťa milujem!“

Ona: „Ak ma miluješ, váž si aj moje hodnoty. Bol by to najlepší prejav tvojej lásky ku mne. Chápeš? Úcta k druhému človeku! Ty ma chceš vtiahnuť do postele, aby ti bolo príjemne, a tvrdíš, že je to láska. Ak je naša láska skutočná, pretrvá, a možno sa raz vezmeme a po svadbe budeme mať dosť času na telesné prejavy lásky... Celé desaťročia!“

On: „Ale sex je prirodzenou súčasťou vzťahu medzi ženou a mužom.“

Ona: „Ale čo? Súčasťou každého vzťahu medzi mužom a ženou? Každého s každou? Tak to bolo u praľudí a je u zvieratiek. Sex nestačí – to je príliš málo. Sexuálne spolužitie je prirodzenou súčasťou jediného vzťahu – manželstva. Neponáhľajme sa. Dajme si čas, aby sme zistili, či sa chceme vziať, neponáhľajme sa do sexu. Budem žiť iba s tým mužom, s ktorým budem do konca života. A urobím to po svadbe. Nechcem byť niečiou dočasnou, posteľnou hračkou.“

On: „Ale ja chcem byť s tebou do konca života!“

Ona: „Možno si to myslíš teraz. Dokázal by si to sľúbiť pred Bohom a pred svedkami? Ja na to ešte nie som pripravená. A ani ty nie. Nepoznáme sa ešte tak dobre, aby sme sa mohli rozhodnúť. Čas nám ukáže, či máme byť spolu.“

On: „Je predsa 21. storočie a všetci to robia!“

Ona: „Zaujímavé. Tvrdil si mi, že si veriaci. Toto nie sú argumenty veriaceho človeka. Kde sa hovorí, že evanjelium v 21. storočí neplatí? A okrem toho, nerobia to všetci... Ja sa v živote neriadim podľa toho, čo robia všetci. S prúdom plávajú iba zdochnuté ryby!“

On: „Keby si ma milovala, súhlasila by si.“

Ona: „S čím by som súhlasila? So zničením nášho vzťahu? S výčitkami svedomia? S chaosom v srdci? So zradou Krista? S eventuálnym počatím dieťaťa? Chcel by si byť už otcom? Alebo si myslíš, že deti nosia bociany?... Ide o to, že ty chceš sex. Načo teda hovoríš o láske? Ak ma miluješ, nebudeš ma nútiť k niečomu, čo nechcem. Záleží mi na našej láske, na tebe, na sebe samej, a preto chcem čistotu...“

On: „Tak veľmi ma priťahuješ, že nemôžem vydržať...“ (Niektoré dievčatá rady počúvajú takéto komplimenty. Je to overený a účinný spôsob, ako ich „obmäkčiť“. „Som až taká príťažlivá! Som sexy!“ – toto je typická reakcia ženskej márnivosti. Ale pozor: Nepredaj svoje hodnoty a seba samú za lichôtky.)

Ona: „Znie to, akoby si bol závislý na sexe. Dá sa to vydržať. Máme moc nad svojím telom. Potrebujeme iba sebadisciplínu. Zvládneš to!“

On: „Ako by som sa mohol oženiť so ženou, ktorú v tomto smere nepoznám?“

Ona: „To snáď nemyslíš vážne? Ty ma chceš vyskúšať, otestovať!? Má to byť teda skúška? Skúšku, akú máš na mysli, by prostitútka zvládla lepšie než ja, takže manželku si asi budeš musieť pohľadať v nejakom z týchto zariadení... Ak bude medzi nami láska, aj naše sexuálne spolužitie bude dobré. Nič viac nemusíme overovať ani skúšať. Ak si teraz zachováme čistotu, náš manželský sexuálny život bude nádherný, lebo takto dozrejeme v láske.“

On: „Máš staromódne názory!“

Ona: „Zato ty si veľmi moderný! To, čo navrhuješ, sa podobá na návrat k praveku – vtedy existovala ,voľná láska‘. Moje názory sú overené a vyskúšané, a preto sa s nimi cítim dobre a bezpečne. Zato tvoja ,modernosť‘ vedie iba k tomu, že deti majú deti, že pribúdajú pohlavné choroby, rozvody a zneužívanie žien. Toto nie je pre mňa!“

On: „Ak ty nechceš, nájdem si inú.“

Ona: „Nech sa páči – pravda vyšla na povrch. Teraz aspoň viem, o čo ti išlo. Zbohom a nech sa ti darí!“

Vo všeobecnosti môžeme reakcie mužov rozdeliť do dvoch skupín: viac či menej egoistické (vyššie uvedený príklad) alebo také, ktoré sú prejavom skutočnej lásky. Teraz uvediem príklady reakcií, ktoré svedčia o láske.

Dievča hovorí, že chce zachovať čistotu.

On: „Ak to chceš, súhlasím. Ty a náš vzťah sú pre mňa dôležitejšie ako sex.“

On: „Samozrejme. Nechápem to síce celkom, ale keď to hovoríš tak rozhodne, iste máš na to vážne dôvody. Budem sa to snažiť pochopiť. Urobím všetko, aby si sa so mnou cítila dobre.“ (Všimni si, že chlapec nepriamo hovorí, že miluje. Je ochotný priniesť nejakú obetu a obeta je mierou lásky. Čím väčšia láska, tým väčšia ochota obetovať sa).

On: „Nemusíš ma presviedčať. Dobre viem, na čo myslíš. Aj ja chcem žiť takto a postaviť náš vzťah na skale, ktorou je Ježišovo učenie. Nechcem začať vzťah ťažkými hriechmi. Bojím sa však toho, že to pre mňa nebude ľahké. Musíme si urobiť nejaký program chodenia. Napríklad nestretávajme sa, keď sme doma sami, nepime alkohol, nechoďme na diskotéky a pod. Nie je to privysoká cena za lásku.“

On: „Bohu vďaka! Prosil som Boha o takéto dievča. Nezaujímajú ma ľahké dievčatá, ale dievčatá, ktoré majú pevné zásady.“

Chodením s chlapcom sa môže v tvojom živote začať veľa dobrého, ale aj veľa zlého. Všetko závisí od toho, aké zásady prijmete. Sú dve cesty: Ježišova cesta a hriešna cesta, ktorá sa Bohu nepáči. Tá prvá je ťažšia, ale iba na nej nájdeme plnosť lásky a šťastia. Druhá, čiže život podľa hesla: „Robte si, čo chcete,“ je dnes veľmi propagovaná. Jej obhajcovia tvrdia, že je v každom ohľade príjemná, „moderná“ a super. Diablove megafóny sú nastavené na najvyššiu hlasitosť. Jeho sluhovia, elegantní a kultivovaní profesionáli, pracujú vo dne i v noci... Našťastie máme ľudí ako Jána Pavla II. Dúfam, že je pre teba väčšou autoritou než pomocníci Nepriateľa. Uvediem ešte jeden úryvok z príhovoru Jána Pavla II. zo Sandomierza: „Posolstvo o čistote srdca je dnes veľmi aktuálne. Civilizácia smrti chce zničiť čistotu srdca. Jednou z jej metód je snaha spochybniť hodnotu tohto postoja, ktorý nazývame čnosť čistoty. Je to veľmi nebezpečný jav, pretože terčom tohto útoku je citlivé svedomie detí a mladých. Civilizácia, ktorá takto zraňuje, ba ktorá doslova zabíja správny vzťah jedného človeka k druhému, je civilizáciou smrti, pretože človek nemôže žiť bez opravdivej lásky.“

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86