v kruhu rodiny

v kruhu rodiny
 • Svätí Ľudovít a Zélia Martinovci – patróni manželov
 • V nedeľu 18. októbra 2015 pápež František svätorečil manželov Ľudovíta a Zéliu Martinovcov, rodičov svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša. Títo svätí manželia dokonale splnili svoje životné poslanie: Ľudovít ako manžel a otec a Zélia ako manželka a matka.

 • Ako hovoriť s chlapcom na citlivú tému?
 • Doznievajú v nás dojmy zo svätorečenia Jána Pavla II., tohto veľkého človeka, ktorý sa stretával s mladými s otcovskou láskou. Učil nás žiť a rozlišovať dobro a zlo... Je pre nás autoritou, ktorá vysoko prevyšuje „prorokov tohto sveta“ (tzv. celebrity, politikov a novinárov).

 • Chráňme nevinnosť detí!
 • Súčasná kultúra spojená s rodovou ideológiou bez ostychu ničí detský svet. Hračky a hry, aké sa dnes ponúkajú najmenším, neničia iba ich psychiku, ale aj nevinnosť a v dôsledku toho ich dušu. Môžeme deti účinne ochrániť pred tým, čo ich chce zničiť?

 • Boží návod na vydarený sexuálny život
 • Istý seriózny vedecký inštitút z New Yorku vykonal pred časom rozsiahly výskum týkajúci sa sexuálneho života obyvateľov 19 krajín. A čo zistil? Prekvapivú skutočnosť: iba 20% mužov a 18% žien je spokojných so svojím sexuálnym životom! Iba každý piaty muž považuje sexuálne spolužitie za uspokojivé...

 • Masová demoralizácia
 • Verejný priestor je doslova presiaknutý erotizmom: billboardy a reklamné plagáty na autobusových zastávkach obsahujú sexuálny podtext a televízia s internetom prinášajú pornografiu rovno do našich domácností. Je vôbec možné vzoprieť sa tejto vlne demoralizácie?

 • Rodičovská zodpovednosť
 • Boh zveruje rodičom nesmierne dôležitú úlohu: „A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť“ (Dt 6, 6 – 7). Nesmieme bagatelizovať úlohu, akú ako rodičia zohrávame v živote svojich detí. Takto môžeme ovplyvniť budúcnosť našej vlasti aj celého sveta.

 • Jednoduchý životný plán
 • V prvej chvíli potom, ako som sa rozhodol napísať svoj životný príbeh, som si chcel vyliať svoju bolesť z veľkej krivdy a nepochopenia, aké som zažil od svojej manželky, jej milenca, mojej mamy, sestry a svokrovcov...  Viem dosť presne opísať ich vinu – veď manželka ma veľakrát podviedla a nakoniec sa aj s našimi deťmi odsťahovala k svojmu milencovi. Staršie deti sa ma zriekli, na čo ich naviedla moja manželka so svokrou. Smutné je aj to, že moji svokrovci o všetkom vedeli, schvaľovali to a spolu s mojou manželkou už dva roky vopred pripravovali jej odchod k milencovi. A tak by som mohol vyratúvať zlo, ktoré som si nezavinil, ale k ničomu by to neviedlo. Súd treba prenechať Bohu, pretože jemu patrí pomsta a on sa odplatí (porov. Rim 12, 19).

 • Vernosť a utrpenie
 • Vernosť je jednou z najdôležitejších vlastností Boha. Preto, ak v nás býva Boží Duch, musíme byť verní, a to predovšetkým našej manželskej prísahe.

 • Boh je trpezlivý, láskavý a milosrdný
 • Napriek tomu, že som mala veľa vecí – strechu nad hlavou, chlapca, ktorý bol ku mne dobrý, zaujímavé štúdium, ktoré mi išlo veľmi dobre, uspokojivú a dobre ohodnotenú prácu doma aj v zahraničí, veľa záľub, zdravie, krásu, priateľov –, nebola som skutočne šťastná. Trpela som! Ale nestretla som nikoho, kto by mi povedal, že trpím, lebo mi chýba Boh. Alebo pravdivejšie povedané, ja sama som nechcela počuť „dobrú zvesť“...

 • Prečo nesmieš byť milenkou môjho otca
 • Hneď na úvod chcem povedať, že sa na nikoho nehnevám a že som všetkým zo srdca odpustil. Dúfam, že ľudia, ktorých sa to týka, takisto odpustili alebo odpustia aj mne to, v čom som urobil chybu. Svoje svedectvo píšem preto, lebo chcem upozorniť mužov a ženy, ktorí ničia posvätný manželský zväzok, aby sa vyvarovali tohto osudného omylu. Som presvedčený, že život celej našej rodiny by vyzeral celkom inak, keby milenka môjho otca nevstúpila do tohto vzťahu.

 • Odpustenie – jediná cesta
 • Ježiš Kristus jasne hovorí: „Ak ona [žena] prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží“ (Mk 10, 12). Obaja, ktorí cudzoložia – neverný manžel (neverná manželka) a jeho milenka (jej milenec) –, sa dopúšťajú smrteľného hriechu a veľmi potrebujú obrátenie.

 • Hnutie verných sŕdc
 • Z listov, ktoré sme dostali:

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86