v kruhu rodiny

v kruhu rodiny
 • Svätí Ľudovít a Zélia Martinovci – patróni manželov
 • V nedeľu 18. októbra 2015 pápež František svätorečil manželov Ľudovíta a Zéliu Martinovcov, rodičov svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša. Títo svätí manželia dokonale splnili svoje životné poslanie: Ľudovít ako manžel a otec a Zélia ako manželka a matka.

 • Druhá šanca?
 • V Talmude sa píše, že keď sa manželia rozvedú, na oltár jeruzalemského chrámu padajú slzy. Ale nielen Boh plače kvôli rozbitým rodinám. Výskumy dokazujú, že rozvod vždy zanecháva hlbokú a trvalú traumu v psychike manželov a zvlášť negatívne ovplyvňuje život ich detí...

 • Jednoduchý životný plán
 • V prvej chvíli potom, ako som sa rozhodol napísať svoj životný príbeh, som si chcel vyliať svoju bolesť z veľkej krivdy a nepochopenia, aké som zažil od svojej manželky, jej milenca, mojej mamy, sestry a svokrovcov...  Viem dosť presne opísať ich vinu – veď manželka ma veľakrát podviedla a nakoniec sa aj s našimi deťmi odsťahovala k svojmu milencovi. Staršie deti sa ma zriekli, na čo ich naviedla moja manželka so svokrou. Smutné je aj to, že moji svokrovci o všetkom vedeli, schvaľovali to a spolu s mojou manželkou už dva roky vopred pripravovali jej odchod k milencovi. A tak by som mohol vyratúvať zlo, ktoré som si nezavinil, ale k ničomu by to neviedlo. Súd treba prenechať Bohu, pretože jemu patrí pomsta a on sa odplatí (porov. Rim 12, 19).

 • Vernosť a utrpenie
 • Vernosť je jednou z najdôležitejších vlastností Boha. Preto, ak v nás býva Boží Duch, musíme byť verní, a to predovšetkým našej manželskej prísahe.

 • Boh je trpezlivý, láskavý a milosrdný
 • Napriek tomu, že som mala veľa vecí – strechu nad hlavou, chlapca, ktorý bol ku mne dobrý, zaujímavé štúdium, ktoré mi išlo veľmi dobre, uspokojivú a dobre ohodnotenú prácu doma aj v zahraničí, veľa záľub, zdravie, krásu, priateľov –, nebola som skutočne šťastná. Trpela som! Ale nestretla som nikoho, kto by mi povedal, že trpím, lebo mi chýba Boh. Alebo pravdivejšie povedané, ja sama som nechcela počuť „dobrú zvesť“...

 • Prečo nesmieš byť milenkou môjho otca
 • Hneď na úvod chcem povedať, že sa na nikoho nehnevám a že som všetkým zo srdca odpustil. Dúfam, že ľudia, ktorých sa to týka, takisto odpustili alebo odpustia aj mne to, v čom som urobil chybu. Svoje svedectvo píšem preto, lebo chcem upozorniť mužov a ženy, ktorí ničia posvätný manželský zväzok, aby sa vyvarovali tohto osudného omylu. Som presvedčený, že život celej našej rodiny by vyzeral celkom inak, keby milenka môjho otca nevstúpila do tohto vzťahu.

 • Odpustenie – jediná cesta
 • Ježiš Kristus jasne hovorí: „Ak ona [žena] prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží“ (Mk 10, 12). Obaja, ktorí cudzoložia – neverný manžel (neverná manželka) a jeho milenka (jej milenec) –, sa dopúšťajú smrteľného hriechu a veľmi potrebujú obrátenie.

 • Hnutie verných sŕdc
 • Z listov, ktoré sme dostali:

 • Darované dieťa
 • Celá naša rodina túžila ešte po jednom dieťati, ale Pán Boh si ho vzal k sebe ešte skôr, než sa narodilo. Bolo to v roku 2007. Po tejto veľmi bolestnej rozlúčke sme sa s manželom a deťmi rozhodli ísť na pešiu púť do Čenstochovej a prosiť Pannu Máriu o potomstvo podľa Božej vôle.

 • Sen o láske
 • Veď aj môj otec mal partnerku, s ktorou žil. Prečo by som to teda nemal robiť aj ja?

 • Vzácny poklad
 • Manželia majú vzácny poklad – Ježiša Krista vo sviatosti manželstva. Preto by mali všetky svoje problémy odovzdať Ježišovi, lebo iba jeho moc im ich pomôže vyriešiť a zvládnuť.

 • Láska a plodnosť
 • Blahoslavený Ján Pavol II. nás učí: „Hlavnou úlohou rodiny je služba životu, splnenie pôvodného požehnania Stvoriteľa v priebehu dejín tým, že sa plodením prenáša Boží obraz z človeka na človeka“ (Familiaris consortio 28).

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86