Vyžarovanie svätosti Jána Pavla II.

autor: editorial staff

Blahorečenie Jána Pavla II. je osobitnou výzvou pre každého z nás, aby sme znovu zasvätili svoj život Kristovi a vykročili na cestu svätosti s pohľadom upretým na príklad, aký nám zanechal nový blahoslavený, a s prosbou o jeho príhovor.

Pontifikát blahoslaveného Jána Pavla II. zmenil priebeh svetových dejín a ovplyvnil zmýšľanie sŕdc miliónov ľudí. Počas agónie, smrti a pohrebu Svätého Otca sme videli prejavy veľkej úcty, sympatie a lásky, ktoré nesmierne prekročili všetko, čo sme doposiaľ zažili. Keď Svätý Otec umieral, státisíce ľudí, zvlášť mladých, sa zhromaždili na Námestí svätého Petra a vo dne v noci modlitbou sprevádzali zomierajúceho pápeža. Na vigíliu Nedele Božieho milosrdenstva, v sobotu 2. apríla o 21:37 Svätý Otec tíško zašepkal „amen“ a odišiel do domu nebeského Otca. V tom čase sa na Námestí svätého Petra približne stotisíc veriacich modlilo ruženec. Keď sa prítomní dozvedeli, že Ján Pavol II. zomrel, kľakli si a na námestí zavládlo hlboké ticho. Potom pokračovala modlitba ruženca. V tom istom čase sa modlili milióny ľudí na celom svete. Spontánne sa zhromažďovali na námestiach a v kostoloch, kde sa spolu modlili, adorovali Najsvätejšiu sviatosť a spovedali sa. Vtedy sa naplnila túžba Jána Pavla II., ktorú vyjadril vo svojom závete, kde napísal, aby Ježiš „použil (jeho smrť) pre spásu ľudí“. Skrze utrpenie a smrť Jána Pavla II. sme zakúsili veľký zázrak pôsobenia Kristovej lásky na obrovské zástupy ľudí. Len Boh vie, koľko ľudí na celom svete otvorilo vďaka tejto udalosti dvere svojho srdca Kristovi, pristúpilo k sviatosti zmierenia a rozhodlo sa každý deň kráčať za Kristom po „úzkej ceste“ viery (porov. Mt 7, 14).

Na príhovor blahoslaveného Jána Pavla II. sa diali a stále sa dejú mnohé obrátenia a zázračné uzdravenia, ako sa to stalo aj v nasledujúcom príbehu bývalého ateistu a zarytého komunistu, ktorý nového blahoslaveného poprosil o pomoc a orodovanie.

 

Redakcia

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86