svätosť

svätosť
 • Buďte ako Frassati!
 • Mal sotva 24 rokov, ktoré mu však stačili na to, aby sa stal svätcom. Ján Pavol II. ho vyhlásil za blahoslaveného v roku 1990, čím ho ponúkol mladým ako príklad, ktorý môžu nasledovať.

 • Kňaz Alexander Woźny – pokorný služobník Krista a ľudí
 • „Približne o jednej v noci ma zobudil hlas anjela strážcu: ‚Vstaň, obleč si reverendu a vyjdi na ulicu!‘ – ‚Pane, Bože,‘ odvetil som, ‚som chorý, nevládzem. Lekár mi odporučil viac spánku. Zdá sa mi to alebo sa mi naozaj prihováraš?‘“

 • „V tomto je trpezlivosť svätých“ (Zjv 14, 12)
 • Asia povedala: „Ježiš zomrel na kríži za hriechy ľudí. A čo urobil pre ľudstvo Mohamed?“ Na túto otázku nedostala nijakú odpoveď. Ba čo viac, väčšina moslimských žien to vnímala ako očividné rúhanie a urážku proroka islamu. Na následky nebolo treba dlho čakať. Na druhý deň, keď sa Asia opäť vybrala pracovať na roľu, na ňu zaútočila skupina mužov a žien. Zbili ju a vrhli do väzenia.

 • Svätí Ján Pavol II. a Ján XXIII.
 • Dňa 27. apríla 2014 v Nedeľu Božieho milosrdenstva na Námestí svätého Petra v Ríme Svätý Otec František svätorečil dvoch svojich predchodcov: Jána XXIII. a Jána Pavla II.

 • Malá Arabka - blahoslavená Miriam od ukrižovaného Ježiša
 • Blahoslavená Miriam Baouardy od ukrižovaného Ježiša (Malá Arabka) mala mystické zážitky a na svojom tele nosila stigmy – rovnaké rany, aké mal Kristus. Zázračne prežila mučeníctvo pre vieru. Ako mladé dievča zložila sľub čistoty a dvadsaťjedenročná vstúpila do karmelitánskeho kláštora v Pau. Celý jej život bol plný nezvyčajných Božích darov, ale základom jej svätosti bola pokora.

 • Duchovné dedičstvo svätého Jána Pavla II.
 • Svätorečenie Jána Pavla II. nám pripomína bohatstvo duchovného dedičstva, ktoré nám zanechal: príklad svätého života a poklad pápežského učenia, napísaný na 85 000 stranách.

 • Láska, ktorá nepozná mieru
 • Boh vytrvalo hľadá ľudské srdce, a preto sa nám neraz dáva zakúsiť v mimoriadnych znameniach. Jedno z nich, poukazujúce na reálnu Ježišovu prítomnosť v Eucharistii, sa odohralo v živote blahoslavenej Alexandríny Márie da Costy, ktorá sa počas 13 rokov živila iba Eucharistiou. Nemohla prijímať normálny pokrm a nápoj, takže jej život sa vymykal prirodzeným biologickým zákonitostiam...

 • Hladných kŕmiť
 • „Hľa, prídu dni – hovorí Pán, Jahve – i pošlem na zem hlad; nie hlad po chlebe a nie smäd po vode, ale po počúvaní Pánovho slova. A budú sa tackať od mora k moru a od severu na východ sa budú túlať, čo budú hľadať Pánovo slovo, ale nenájdu“ (Am 8, 11 – 12).

 • Predpoveď zmŕtvychvstania
 • Telo svätej Bernadety, ktorá zomrela v roku 1879, vôbec nepodlieha vnútornému ani vonkajšiemu rozkladu a dodnes si uchováva svoju obdivuhodnú sviežosť a krásu.

 • „Proroctvami nepohŕdajte“ (1 Sol 5, 20)
 • Dar proroctva neslúži na predpovedanie budúcnosti. Prorok napomína ľudí v Božom mene, aby žili podľa Božej vôle.

 • S Ježišom v strede
 • Mária Terézia a Ruggero sú manželia už vyše päťdesiat rokov. Plodom ich vzájomnej lásky a spolupráce s Božou milosťou je skvost svätosti, ktorý darovali Cirkvi...

 • Ukazuje nám cestu do neba
 • V Nedeľu Božieho milosrdenstva, 1. mája 2011, sa na beatifikačnej svätej omši pápeža Jána Pavla II. zúčastnilo 1,5 milióna pútnikov. Bolo to najväčší počet v dejinách všetkých blahorečení a svätorečení, ktoré sa konali v Ríme. Počas svojho 27-ročného pontifikátu nám blahoslavený Ján Pavol II. ukazoval cestu do neba, cestu k svätosti, čiže k zrelosti v láske. Učil nás byť ľuďmi čistého srdca, akými nás chce mať Ježiš Kristus.

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86