svätosť

svätosť
 • Buďte ako Frassati!
 • Mal sotva 24 rokov, ktoré mu však stačili na to, aby sa stal svätcom. Ján Pavol II. ho vyhlásil za blahoslaveného v roku 1990, čím ho ponúkol mladým ako príklad, ktorý môžu nasledovať.

 • „Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno“ (Mt 10, 22a)
 • V súčasnosti zomrie za vieru ročne asi 170 tisíc kresťanov a ďalšie milióny zakusujú prenasledovanie. Tí, čo veria v Ježiša Krista, sú najprenasledovanejší spomedzi všetkých náboženských skupín.

 • Malá Arabka - blahoslavená Miriam od ukrižovaného Ježiša
 • Blahoslavená Miriam Baouardy od ukrižovaného Ježiša (Malá Arabka) mala mystické zážitky a na svojom tele nosila stigmy – rovnaké rany, aké mal Kristus. Zázračne prežila mučeníctvo pre vieru. Ako mladé dievča zložila sľub čistoty a dvadsaťjedenročná vstúpila do karmelitánskeho kláštora v Pau. Celý jej život bol plný nezvyčajných Božích darov, ale základom jej svätosti bola pokora.

 • Predpoveď zmŕtvychvstania
 • Telo svätej Bernadety, ktorá zomrela v roku 1879, vôbec nepodlieha vnútornému ani vonkajšiemu rozkladu a dodnes si uchováva svoju obdivuhodnú sviežosť a krásu.

 • „Proroctvami nepohŕdajte“ (1 Sol 5, 20)
 • Dar proroctva neslúži na predpovedanie budúcnosti. Prorok napomína ľudí v Božom mene, aby žili podľa Božej vôle.

 • S Ježišom v strede
 • Mária Terézia a Ruggero sú manželia už vyše päťdesiat rokov. Plodom ich vzájomnej lásky a spolupráce s Božou milosťou je skvost svätosti, ktorý darovali Cirkvi...

 • Ukazuje nám cestu do neba
 • V Nedeľu Božieho milosrdenstva, 1. mája 2011, sa na beatifikačnej svätej omši pápeža Jána Pavla II. zúčastnilo 1,5 milióna pútnikov. Bolo to najväčší počet v dejinách všetkých blahorečení a svätorečení, ktoré sa konali v Ríme. Počas svojho 27-ročného pontifikátu nám blahoslavený Ján Pavol II. ukazoval cestu do neba, cestu k svätosti, čiže k zrelosti v láske. Učil nás byť ľuďmi čistého srdca, akými nás chce mať Ježiš Kristus.

 • Dal by si sa zabiť za to, v čo veríš
 • Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi“ (Hebr 1, 1 – 2).

  Boh prehovoril vo svojom Synovi a svoju výzvu k obráteniu potvrdil znamením Jonáša. Toto znamenie – Ježišovo zmŕtvychvstanie – je jedinečným, nesfalšovateľným dôkazom toho, že Ježišova smrť má moc vykúpiť nás zo všetkých hriechov.

 • Duchovné dedičstvo blahoslaveného Jána Pavla II.
 • Blahorečenie Jána Pavla II. je príležitosťou, aby sme znovu nahliadli do bohatého duchovného dedičstva, ktoré nám zanechal, a pozreli sa na príklad svätosti jeho života a poklad pápežského učenia, ktoré je zapísané na 85 000 stranách. Počas svojho pozemského života šíril lásku a múdrosť, a teraz to ešte plnším spôsobom robí z neba.

 • Vyžarovanie svätosti Jána Pavla II.
 • Blahorečenie Jána Pavla II. je osobitnou výzvou pre každého z nás, aby sme znovu zasvätili svoj život Kristovi a vykročili na cestu svätosti s pohľadom upretým na príklad, aký nám zanechal nový blahoslavený, a s prosbou o jeho príhovor.

 • Verný voľbe
 • Pribehla na faru takmer bez dychu a so slzami v očiach zvolala: „Otče, prosím, pomôžte!“... V momente zobral bieločervený pás a ihneď sa rozbehol smerom k domu, na ktorý ukazovala. Keď prichádzal, oni už tlačili dve mladé dievčatá do neďaleko stojaceho auta...

 • Ako sa zúčastňovať na Eucharistii
 • Cirkev prijala Eucharistiu od Krista, svojho Pána, nie ako jeden spomedzi cenných darov, ale ako dar par excellence, lebo je to Kristov dar seba samého, jeho osoby v jej svätej ľudskosti,  ako aj jeho diela spásy.“
  (Ján Pavol II.: Ecclesia de Eucharistia 11)
   

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86