Je joga len cvičenie?

autor: Agnieszka Kańduła

Svätý Ján Pavol II. povedal: „Treba upozorniť kresťanov, ktorí sa s nadšením otvárajú rôznym ponukám pochádzajúcim z tradícií náboženstiev Ďalekého východu, spájajúcim sa s meditačnými a asketickými technikami a metódami. V istom prostredí sa to stalo nekriticky prijímanou módou.“ (Prekročiť prah nádeje, 1994)

Tieto slová Jána Pavla II. sú dnes osobitne aktuálne. V súčasnosti je cvičenie jogy jednou z najpopulárnejších foriem „relaxu“. Nejde len o rôzne „školy jogy“, ktoré vyrastajú ako huby po daždi. V súčasnosti joga vstupuje aj do verejného priestoru: cvičia ju v parkoch, na hodinách telesnej výchovy, v tehotenských poradniach, v domovoch dôchodcov...

Je to len cvičenie?

Aj praktizujúci katolíci sa neraz nechajú strhnúť „blahodarnou silou“ jogy a zdôvodňujú to tým, že ide len o relaxujúce telesné cvičenie, ktoré nespájajú s nijakou filozofiou. Je to však vôbec možné? Odpoveď na túto otázku nájdeme v Katechizme Katolíckej Cirkvi, kde sa zdôrazňuje: „Je teda nesprávne hodnotiť morálnosť ľudských činov, berúc do úvahy len úmysel, ktorý k nim dáva podnet“ (KKC 1756). Potvrdenie tohto vyjadrenia nájdeme aj v slovách svätého Pavla: „Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!“ (1 Sol 5, 22).

Vedci, ktorí skúmajú východné kultúry, jasne hovoria, že joga je zo samotnej podstaty ponorená do sveta bohov a duchov a jej úlohou je privolávať ich prítomnosť (čo môže viesť až k posadnutosti), pričom jednotlivé jogové cvičenia predstavujú zasvätenie konkrétnym bôžikom. Jogové gestá a cviky nie sú teda duchovne neutrálne. Keď cvičíme jogu, otvárame sa (hoci aj nevedomky) pôsobeniu zlých duchov a máme tak účasť na určitom druhu modloslužby (porov. Ex 23, 24).

Viac v Milujte sa! 45-2015

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86