Iba Boh uzdravuje

autor: Małgorzata Sołtyk

Ak hľadáme uzdravenie prostredníctvom otvárania sa duchovným silám neznámeho  pôvodu, vystavujeme sa veľkému nebezpečenstvu. Za každou zázračnou  udalosťou, ktorá nepochádza od Boha, sa skrýva pôsobenie zlého ducha.

V duchovnom svete existuje Božie kráľovstvo, do ktorého patria tí, čo slúžia  Bohu, a kráľovstvo zlého ducha a jeho služobníkov. Neexistujú neutrálne  energie, sily alebo duchovia. Odvolávať sa na tajomné a zdanlivo neutrálne  sily znamená vstúpiť do priestoru pôsobenia zlého ducha, čo sa vždy skončí  pre človeka zle.

Keď tradičné metódy liečenia zlyhávajú, môžeme podľahnúť nebezpečnému  pokušeniu „vynútiť si“ zázrak uzdravenia za každú cenu. Ježiš však hovorí:  „Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!  Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ (Mk 8, 36 – 37). Iba Boh uzdravuje!  Akékoľvek uzdravenie dosiahnuté pôsobením inej než Božej moci je iba  zdanlivé a uškodí človeku duchovne aj telesne. Jediným sprostredkovateľom  Božej milosti je Ježiš Kristus: „A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod  nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“ (Sk 4,  12).

Cirkev jednoznačne odsudzuje okultné uzdravenia. V Katechizme Katolíckej  cirkvi sa dočítame: „Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si  človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a  dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto, aby mu získal  zdravie –, vážne odporujú čnosti nábožnosti. Tieto praktiky sú ešte  odsúdeniahodnejšie, keď sú spojené s úmyslom škodiť druhému, alebo keď sa  pri nich uchyľuje k zásahu zlých duchov. Aj nosenie amuletov si zasluhuje  výčitku. Špiritizmus je často spojený s vešteckými a magickými praktikami.  Preto Cirkev upozorňuje veriacich, aby sa ho chránili. Uchyľovanie sa k tzv.  tradičným spôsobom liečenia neoprávňuje ani vzývanie zlých mocností, ani  zneužívanie dôverčivosti iných“ (2117).

Viac v Milujte sa! 49-2016

ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86