„Daj si pozor, aby si nenapodobňoval ohavnosti tamojších národov“ (Dt 18, 9)

autor: Mirosław Rucki

„K praktikám, pri ktorých s istotou nevieme, aké sily skrze ne pôsobia, musíme pristupovať vždy nedôverčivo. Pod rúškom niektorých praktík pôsobia reálne duchovné sily, pretože neosobní duchovia neexistujú. Boh je osoba – svetlo, láska a dobro. Boh má tvár. Preto osoby, ktoré svoju tvár skrývajú, majú podozrivé úmysly“ (Dr. Jean Eudes Renault).

Ježiš Kristus sľúbil, že pri ohlasovaní evanjelia budeme „šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa (satana)“ (Lk 10, 19). Ak sa však spolčujeme s démonmi a vykonávame okultné praktiky, strácame moc Ducha Svätého, ako to jasne hovorí Písmo: „Nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov“ (1 Kor 10, 20 – 21). Veľmi názorne o tom svedčí prípad Fabienne Guerrérovej, ktorá sa nechala vtiahnuť do okultizmu a klamstiev New Age.

Nevinná hra?

Fabienne sa narodila v roku 1964 v katolíckej rodine, pokrstili ju a neskôr prijala prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania. Keď mala 15 rokov, začala sa zaujímať o numerologické veštenie, ktoré, začínajúc dátumom narodenia, hľadá magický význam čísel v živote človeka. Onedlho nato začala veštiť pomocou tarotových kariet a venovala sa astrológii.

Ako vieme, jeden hriech priťahuje ďalšie. Fabienne začala fajčiť, opíjať sa a drogovať. Ako mladá študentka trávila všetky víkendy na diskotékach a v nočných kluboch, kde sa zoznámila s istým mládencom. Po niekoľkomesačnej známosti sa rozhodli spolu bývať. Napriek katolíckej výchove v rodine jej nenapadlo, že pácha ťažký hriech a porušuje Božie prikázania. Samozrejme, že z tohto vzťahu nemohlo vzniknúť nič dobré a po piatich rokoch spoločného života sa rozišli.

Raz sa vybrala na prednášku istého guru, ktorý jej ponúkol špiritistický zážitok, a tak Fabienne bez dlhšieho premýšľania vstúpila na územie priameho pôsobenia zlých duchov. Stretávala sa s mnohými ľuďmi, ktorí pôsobili ako médiá a údajne sa im podarilo vyvolať zo záhrobia pátra Pia, svätú Teréziu z Lisieux, ba dokonca aj Pannu Máriu a Ježiša Krista. „A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla“ (2 Kor 11, 14). Fabienne brala tieto údajné správy zo záhrobia veľmi vážne a podozrenie v nej nevzbudilo ani to, keď sa človeku-médiu začali zjavovať ufóni... Jej silná naviazanosť na hriech ju duchovne zaslepila a zbavila zdravého úsudku.

V pasci New Age

Fabienne tvrdí, že keby vedela, že médiu sa zjavujú démoni, ktorí sa vydávajú za svätých, ihneď by so špiritizmom prestala. Lenže nikto jej to nepovedal, a tak sa čoraz hlbšie ponárala do New Age a viery v reinkarnáciu a karmu.

Nikdy nepočula, že by sa v New Age hovorilo o Ježišovi Kristovi ako o Božom Synovi. Učili ju, že božstvo je najvyšším vyjadrením kozmického vedomia, ktoré nie je osoba, ale energia (vibrácia). Božstvo sa vraj prejavuje ako vyžarovanie kozmickej a vnútornej energie, a takto preniká do ľudského sveta. Podľa toho teda môže každý povedať, že Boh je v ňom a že on sám je čiastkou Boha, pretože všetko je Boh. New Age tvrdí, že s Bohom nemožno nadviazať osobný vzťah, lebo Boh je len vlna v oceáne kozmickej energie. Človek však môže dosiahnuť spásu tak, že odhalí svoju božskú prirodzenosť. Táto zvodná myšlienka je rovnako stará ako prvý hriech človeka. Veď práve pyšné namýšľanie si, že môžu byť ako Boh (Gn 3, 5), podnietilo našich prarodičov k tomu, že pretrhli svoj vzťah lásky k Bohu Stvoriteľovi. Fabienne tomuto klamstvu verila a snažila sa žiť podľa zákona karmy, hľadala vnútorné osvietenie a kozmickú energiu.

Po tom, ako sa rok zúčastňovala na špiritistických seansách, jej navrhli posledné očistenie. Keďže Fabienne verila v reinkarnáciu, súhlasila, lebo si myslela, že takto sa oslobodí z cyklu ďalších vtelení. Guru jej položil jednu ruku na miesto zodpovedajúce čakrám srdca a druhú na miesto čakier „tretieho oka“ a odriekal pritom modlitbu v neznámom jazyku. Pri nasledujúcej seanse Fabienne pocítila mimoriadne silnú energiu zvanú kundalini, ktorá sa rozlievala v jej tele. Preľakla sa, hoci ešte stále nechápala, že týmto rituálom otvorila prístup zlým duchom.

V júni 1993 Fabienne vstúpila do starobylého a mystického Rádu ruže a kríža – rozenkruciánov (AMORC). Veľa vecí nezlučiteľných s učením Cirkvi, s ktorými sa tu stretla, už poznala z hnutia New Age: astrálne cestovanie, aury, čakry, mantry... V roku 1994 nadviazala ďalší nesviatostný vzťah, ktorý jej neprekážal vystupovať po rebríku okultného zasvätenia – Fabienne dosiahla siedmy stupeň svätyne.

Obrátenie

Koncom roka 1996 sa Fabienne rozhodla ísť do Medžugoria. Tu sa Duch Svätý dotkol jej srdca a znovu objavila sviatosti, ktorých sa ako pätnásťročná zriekla. Začala sa znovu modliť, zvlášť ruženec.

Po návrate z Medžugoria napísala rozenkruciánskym vodcom, že chce z rádu vystúpiť a uviedla aj dôvod: „Chcem sa vrátiť do Katolíckej cirkvi.“ Jej byt bol plný rozenkruciánskej literatúry, zaoberajúcej sa numerológiou, veštením z dlane a tarotových kariet, špiritizmom a okultizmom. Fabienne začala tieto knihy ničiť tak, že vytrhávala stranu po strane. Keď túto literatúru zničila, požiadala kňaza o posvätenie bytu a vykonala si generálnu spoveď z celého života. Až vtedy sa jej duša upokojila. Spovedník bol prekvapený, keď zbadal popísané hárky, s ktorými Fabienne vošla do spovednice: chcela sa dôsledne vyspovedať zo všetkého, čo spáchala.

Od roku 1997 začala Fabienne nanovo objavovať duchovné bohatstvo Cirkvi. Prestala čítať okultistickú literatúru, ale namiesto toho horlivo čítala Bibliu, katechizmus, dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu a životopisy svätých. Popoludnia trávila v Kostole Všetkých svätých v Marseille, kde rozjímala o zastaveniach krížovej cesty. Raz celkom zreteľne začula hlas, ktorý sa jej prihovoril zo svätostánku: „Ja som tvoj jediný Pán.“ Nebol to vnútorný, ťažko identifikovateľný hlas, ale zreteľný mužský hlas, ktorý vyvolával ozvenu. Okrem toho počula slová: „Moje sväté rany ťa uzdravili.“

Po tejto udalosti si Fabienne uvedomila, že potrebuje duchového vodcu. Vybrala si istého dominikánskeho pátra.

Jej okultistická minulosť v nej zanechala schopnosť vnímať kozmickú energiu. Zdôverila sa s tým kňazovi, ktorý sa pomodlil, aby sa jej zatvorili doposiaľ otvorené čakry, a všetko sa vrátilo do normy. Fabienne je presvedčená, že za takéto bezproblémové uzdravenie a oslobodenie vďačí tomu, že každý deň prijímala Eucharistiu. Vie, že mnohí, ktorí mali aktivované kundalini podobne ako ona, trpeli neskôr na vážne následky a problémy, ba niektorí v dôsledku toho zomreli.

Náprava chýb minulosti

Po svojom obrátení sa Fabienne rozhodla zosobášiť s mužom, s ktorým niekoľko rokov žila v nesviatostnom vzťahu. Uzavreli civilné manželstvo, pretože jej partner mal sviatostnú manželku, ktorá ho v minulosti opustila a žila so svojím milencom. Raz v noci sa však Fabienne zjavil Ježiš a povedal jej: „Žiadam od teba nápravu. Tvoj hriech ma zraňuje. Patríš mi telom aj dušou.“ Duchovný vodca jej potvrdil, že Boh od nej očakáva život v čistote, aby mohla byť svedkom milosrdenstva. Cirkevný sobáš s týmto mužom nebol možný, pretože jeho sviatostné manželstvo trvá až do smrti jedného z manželov. Ježiš jasne povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží“ (Mk 10, 11 – 12). Fabienne nechcela žiť v cudzoložstve, a preto sa rozhodla žiť so svojím partnerom ako sestra s bratom.

Nebolo to ľahké, ale Fabienne chcela poslúchnuť Ježiša. Po istom čase však pochopila, že toto nie je riešenie. Nesviatostný vzťah, platný iba pred civilnými úradmi, jej prekážal celkom sa zjednotiť s Ježišom. V roku 2000 sa teda rozviedli a Fabienne odteraz mohla slúžiť Ježišovi celým svojím životom.

V súčasnosti je Fabienne Guerrérová apoštolkou Božieho milosrdenstva. Organizuje putovanie obrazu milosrdného Ježiša, povzbudzuje ľudí, aby dôverovali Ježišovi a modlili sa korunku Božieho milosrdenstva. Ježiš totiž povedal: „Dávam ľuďom nádobu, s ktorou majú prichádzať k prameňu milosrdenstva pre milosti. Tou nádobou je tento obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem ti“ (Denníček 327) a: „Ó, aké veľké milosti udelím dušiam, ktoré sa budú modliť túto korunku“ (848).

Ježiš vo svojom nekonečnom milosrdenstve čaká na obrátenie každého hriešnika. Je nám ochotný všetko odpustiť a tým, čo za ním budú kráčať, zrieknu sa hriechu a okultných praktík, udelí veľké milosti. Preto „dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure“ (Hebr 3, 7).

Podľa materiálov zaslaných
Fabienne Guerrérovou

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86