Joga, okultizmus a mágia

Joga, okultizmus a mágia
 • Iba Boh uzdravuje
 • Ak hľadáme uzdravenie prostredníctvom otvárania sa duchovným silám neznámeho  pôvodu, vystavujeme sa veľkému nebezpečenstvu. Za každou zázračnou  udalosťou, ktorá nepochádza od Boha, sa skrýva pôsobenie zlého ducha.

 • Nebezpečné ozdôbky
 • Nie je to náhoda, že ich nazývame pliagou 20. storočia – stali sa veľmi rozšírené, populárne, ba až všedné pre tých, čo ich nosia. Vzory talizmanov nájdeme v časopisoch, novinách, knihách, obchodoch, ba aj na stenách a múroch našich domov. Čo sú tieto tajomné predmety a prečo vzbudzujú taký záujem

 • Je joga len cvičenie?
 • Svätý Ján Pavol II. povedal: „Treba upozorniť kresťanov, ktorí sa s nadšením otvárajú rôznym ponukám pochádzajúcim z tradícií náboženstiev Ďalekého východu, spájajúcim sa s meditačnými a asketickými technikami a metódami. V istom prostredí sa to stalo nekriticky prijímanou módou.“ (Prekročiť prah nádeje, 1994)

 • „Daj si pozor, aby si nenapodobňoval ohavnosti tamojších národov“ (Dt 18, 9)
 • „K praktikám, pri ktorých s istotou nevieme, aké sily skrze ne pôsobia, musíme pristupovať vždy nedôverčivo. Pod rúškom niektorých praktík pôsobia reálne duchovné sily, pretože neosobní duchovia neexistujú. Boh je osoba – svetlo, láska a dobro. Boh má tvár. Preto osoby, ktoré svoju tvár skrývajú, majú podozrivé úmysly“ (Dr. Jean Eudes Renault).

 • Bola som čarodejnica
 • Hľadel som do očí krásnej ženy a nemohol som uveriť, že ešte pred pár rokmi bola čarodejnicou, vyslovujúcou účinné zaklínania, v dôsledku ktorých mohol niekto ochorieť alebo zlomiť si nohu.

 • Nebudeš mať iných bohov
 • Dramatický boj medzi životom a smrťou sa denne odohráva v srdci každého z nás. Jeho výsledok závisí od nášho rozhodnutia: alebo zavrhneme hriech a zvolíme si Boha, alebo zostaneme v hriechu a zvolíme si večnú smrť.

 • Reinkarnácia – geniálne diablovo klamstvo
 • Sestra Michaela Pawliková žila v rokoch 1967 – 1981 v Indii, kde pracovala ako laická zdravotná sestra. Odišla tam s vnútorným presvedčením o hĺbke a kráse hinduistickej spirituality a mystiky, ale to, čo tam neskôr zažila, celkom zbúralo jej idealistické predstavy. Na vlastnej koži sa presvedčila, aký nebezpečný a falošný je pôvab orientálnej spirituality, spojenej s vierou v karmu, dharmu a reinkarnáciu.

 • Ničivá sila jogy
 • Prvýkrát som sa stretol s jogou pred niekoľkými rokmi. Prvé polhodinové cvičenie, rohožka, vonné tyčinky... Bol som jedným z dvoch mužov medzi takmer dvadsiatimi ženami, takže som sa cítil trochu čudne, ale vzal som to ako malé mínus v porovnaní s tým, čo mi joga mala dať – relax, uvoľnenie, posilnenie tela...

 • Väzenie bez mreží a okov
 • Trinásť rokov som bola mimo Katolíckej cirkvi. V tom čase som bola členkou organizácie Svedkov Jehovových, uväznená vo väzení bez mreží a okov, ako hovorí Kniha Múdrosti (17, 15). To, čo ma tam držalo, bol strach, ktorý som si zmýlila s láskou k Bohu a k jeho prikázaniam. Môj strach podporovali aj časopisy a knihy, ktoré vydáva spoločnosť Strážna veža. Správne napísal pán Tadeusz Kunda, autor výbornej knihy Spór o Boże Imię (Spor o Božie meno), v ktorej obhajuje pravdy katolíckej viery, že periodikum Strážna veža by sa malo skôr nazývať Strašná veža, pretože straší, ba doslova ochromuje myslenie ľudí, ktorí sa zo strachu podriaďujú falošným učiteľom (pozri Mt 24, 23 – 28).

 • „Zbav nás Zlého“ (Mt 6, 13)
 • Boh stvoril čistých duchov, ktorým dal slobodnú vôľu, inteligenciu a moc, aby mohli mať osobitný vzťah so svojím Stvoriteľom a plniť jeho vôľu. Mali to však robiť dobrovoľne a z lásky, bez donútenia. Časť týchto duchov však odmietla poslúchať Boha a plniť jeho vôľu. Tým, že odmietli Boha, sa z vlastnej vôle zatratili: svojím slobodným rozhodnutím sa zmenili na zlých duchov – na duchov vzbury a nenávisti voči Bohu.

 • Bojové umenia nie sú iba šport
 • Východné bojové umenia nie sú iba šport. Karate, kung fu a aikido sú filozoficko-duchovné systémy, cudzie kresťanskej kultúre...

 • Prečo Jehova stále mení názor?
 • Svedkovia Jehovovi sú presvedčení, že iba oni poznajú pravdu a vedia, čo Jehova chce. Sú presvedčení, že len oni plnia jeho vôľu dôsledne a bez kompromisov. Keby to bola naozaj pravda, museli by priznať, že Jehova je vrtošivý, nedôsledný a nerozhodný. Ale všetko nasvedčuje tomu, že Svedkovia Jehovovi nepoznajú opravdivý charakter Boha, ktorý poznávame z Biblie a učenia Cirkvi.

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86