Radšej zomrieť' ako zhrešiť

autor: P. Mieczysław Piotrowski TChr

V roku 2014 uplynulo sto rokov od mučeníckej smrti patrónky Hnutia čistých sŕdc blahoslavenej Karolíny Kózkovej. Dráma jej mučeníctva sa odohrala počas prvej svetovej vojny dňa 18. novembra 1914 v dedine Wał- Ruda, ktorá sa nachádzala neďaleko línie deliacej ruský a rakúsky front.

Radosť viery

Zo šestnásťročnej Karolíny vyžaroval entuziazmus a radosť. Jej rodičia boli chudobní roľníci s jedenástimi deťmi. Napriek svojej chudobe odovzdali deťom najvzácnejší poklad – živú vieru v Ježiša Krista. Karolína bola radostná, pretože celým srdcom milovala Ježiša a pestovala s ním osobný vzťah skrze modlitbu a sviatosti.

Mala veľké ideály. Vedela, že človek môže byť šťastný iba vtedy, ak má čisté srdce, oddané Ježišovi, a že nešťastný je vtedy, ak sa nechce obrátiť a žije zotročený hriechom. Karolína bola na seba náročná, nedala sa ovládať egoizmom a lenivosťou. Štúdium a práca na gazdovstve jej nebránili vytvoriť si čas na každodennú modlitbu a na účasť na svätej omši a adorácii Najsvätejšej sviatosti aj v priebehu týždňa. Zvlášť si obľúbila ruženec. „Marienka,“ radila raz svojej kamarátke, „všade, kam pôjdeš, vezmi si so sebou ruženec.“

Karolínino nadšenie a horlivosť sa prejavovali aj v tom, že učila katechizmus deti zo susedstva, patrila do ružencových ruží, zapájala sa do apoštolátu modlitby a šírila úctu k Najsvätejšej sviatosti a Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Každý deň žila podľa Ježišovho blahoslavenstva: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8). Jej láska k čistote vyplývala z jej dôverného vzťahu k Ježišovi.

Mučenícka smrť

Dňa 18. novembra 1914 vošiel o 9. hodine ráno do domčeka Kózkovcov ruský vojak. V tom čase bol doma iba otec s deťmi. Agresívny vojak chcel vedieť, kde je rakúska armáda, a neuspokojil sa s odpoveďou, že nepriateľské vojsko opustilo toto územie pred týždňom. Ján Kózka sa pokúsil votrelca uchlácholiť a ponúkol mu svoje jedlo, ale vojak všetko odhodil a Karolíne a jej otcovi prikázal, aby s ním išli k veliteľovi. Zaviedol ich do neďalekého lesa.

Keď tam prišli, pritisol Karolíninmu otcovi bajonet k hrudi a poslal ho domov. Karolínu zas hnal po ceste do lesnej húštiny. Len čo si dievčina uvedomila, že vojak ju chce znásilniť, rozbehla sa z celej sily a snažila sa mu utiecť. Kľučkovala medzi stromami v nádeji, že sa jej podarí uniknúť. Bežala po bahnitom lesnom teréne, v ktorom stratila nezašnurované topánky, pričom tŕnie a ostružiny jej kruto dopichali chodidlá.

Tento dramatický útek sa odohrával na dĺžke jedného kilometra. Vojak sa nevzdával, raz sa k svojej obeti približoval, o chvíľu sa zas vzďaľoval. Karolínina rozhodnosť ho rozzúrila. Keďže ju nedokázal chytiť, vytiahol zrazu z pošvy šabľu a zasiahol dievča do tylu hlavy. Karolína sa ani napriek ostrej bolesti nevzdala. Vtom násilník zdvihol šabľu, aby jej zadal ďalší úder, lenže Karolína rukou chytila koniec čepele. Vojak jej šabľu vytrhol, čím jej odťal prsty. Napriek bolesti a krvácaniu dievča neprestávalo brániť svoju čistotu.

Rozzúrený vojak začal do Karolíny ťať šabľou hlava-nehlava. Posledným úderom jej preťal krčnú aortu a priedušnicu. Dievčina padla na zem a v priebehu niekoľkých minút odovzdala dušu Bohu. Zomierala zjednotená s Kristom. Rozhodla sa radšej zomrieť ako zhrešiť. Jej hrdinská viera, ktorá sa nezľakla ani mučeníckej smrti, ju viedla rovno do neba. „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1 Kor 2, 9).

Jej telo našli až 4. decembra. Pohreb sa konal 6. decembra 1914 a zúčastnilo sa na ňom niekoľko tisíc ľudí, medzi nimi aj veľa ruských vojakov. Karolíninho vraha sa nepodarilo nájsť.

Blahorečenie

Karolínu blahorečil Ján Pavol II. 10. júna 1987 v Tarnove. Svätý Otec v homílii povedal: „Sú azda svätí na to, aby nás zahanbili? Áno. Môžu byť aj na to. Niekedy takéto spásonosné zahanbenie potrebujeme, aby sme uvideli seba samých v plnej pravde. Potrebujeme ho, aby sme odhalili alebo nanovo objavili správnu hierarchiu hodnôt. Potrebujeme ho všetci, starí aj mladí. Táto mladučká dcéra tarnovskej cirkvi... vydáva svojím životom aj smrťou svedectvo... o veľkej dôstojnosti ženy – o dôstojnosti ľudskej osoby, o dôstojnosti tela, ktoré síce na tomto svete podlieha smrti... ale zato v sebe nesie pečať nesmrteľnosti.

Svätí sú na to, aby vydávali svedectvo o veľkej dôstojnosti človeka... aby svedčili o povolaní, aké má človek v Kristovi... Karolína Kózková si túto svoju dôstojnosť uvedomovala a s týmto vedomím obetovala svoj mladý život vo chvíli, keď ho bolo treba obetovať, aby tak ochránila svoju ženskú dôstojnosť, aby ochránila dôstojnosť poľskej, vidieckej dievčiny.“

Tým, že Karolína obetovala svoj život pri obrane čistoty, vydala veľké svedectvo o hodnote, akou je čisté srdce – bez čistého srdca Boha neuvidíme, teda nebudeme šťastní a nedosiahneme spásu. Karolína vydala svojou mučeníckou smrťou svedectvo o veľkej dôstojnosti ženy a ľudského tela, pretože, ako píše svätý Pavol, naše telo „je chrámom Ducha Svätého“ (1 Kor 6, 19) a údom Kristovho tela. „Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie!“ (1 Kor 6, 15). Takto sa prejavila Karolína duchovná genialita.

Aký hlboký duchovný život musela Karolína viesť, ako úzko musela spolupracovať s Božou milosťou, že v takom mladom veku dosiahla takú výnimočnú duchovnú zrelosť a svätosť?! Blahoslavená Karolína je pre nás všetkých jasným a čitateľným znamením, a to práve v tejto neľahkej dobe, keď musíme bojovať o čistotu srdca tak odvážne a rozhodne, ako bojovala ona.

Patrónka Hnutia čistých sŕdc

Blahoslavená Karolína svojou mučeníckou smrťou definitívne zvíťazila nad silami zla, nad hriechom a smrťou. Ježiš nám chce na jej príklade ukázať, že k šťastiu potrebujeme iba lásku, ktorej prameňom je on sám. Odovzdajme Ježišovi svoje srdce, aby ho uzdravil, oslobodil z egoizmu a hriechov a naplnil ho svojou láskou. On chce z hriešnikov urobiť svätcov – slobodných, normálnych a milujúcich ľudí, a práve preto vzniklo Hnutie čistých sŕdc. Dozrievanie v láske a získavanie daru čistého srdca nie je ľahké. Deje sa to uprostred každodenného boja proti svojmu egoizmu, svojim slabostiam, hriechom a silám zla. Je to dramatický zápas medzi dobrom a zlom. Zvíťazíme iba vtedy, ak budeme pevne spojení s Kristom: ak sa k nemu privinieme celým srdcom a s dôverou mu dovolíme, aby nás miloval. Prosme Ježiša, aby nám ukázal desivé dôsledky hriechov nečistoty a vzbudil v nás odpor k nim. Musíme jasne chápať, k akej duchovnej skaze vedie predmanželské či mimomanželské spolužitie, homosexuálne úkony, orálny sex, pozeranie pornografie, používanie antikoncepcie, masturbácia, petting a pod. Tieto skutky sú sebeckým zameriavaním sa na seba: zabíjajú v človeku lásku, ponárajú ho do pekla egoizmu a robia ho závislým na sexuálnych zážitkoch, tak ako je narkoman závislý od drog a alkoholik od alkoholu. Sú to smrteľné hriechy, pretože v človeku zničia puto lásky s Bohom aj s inými ľuďmi a uvedú ho do stavu duchovnej smrti a otroctva.

Ježiš Kristus ťa pozýva do spoločenstva čistých sŕdc, kde tvoje zranené srdce uzdraví, zdvihne ťa z najväčších pádov, oslobodí z každého otroctva a naučí ťa milovať čistým srdcom.

Kto môže vstúpiť do Hnutia čistých sŕdc? Každý, kto chce, aby Ježiš uzdravil jeho srdce a naučil ho milovať čistou láskou.

Modlitba zasvätenia Hnutia čistých sŕdc

Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma miluješ bezhraničnou láskou, ktorá chráni pred zlom, dvíha z najväčších pádov a uzdravuje najbolestnejšie zranenia. Odovzdávam ti svoju pamäť, rozum a vôľu, dušu a telo s jeho sexualitou. Sľubujem, že sa budem zdržiavať sexuálneho života až do uzavretia sviatostného manželstva. Rozhodujem sa nečítať, nekupovať a nepozerať pornografické časopisy, programy a filmy. (Dievčatá môžu dodať: ,Rozhodujem sa slušne sa obliekať a neprovokovať v iných žiadostivé myšlienky a túžby.‘) Sľubujem, že sa budem s tebou každý deň stretávať pri modlitbe, čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a poklone Najsvätejšej sviatosti. Rozhodujem sa pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nepoddávať sa znechuteniu a bez otáľania vstať z každého hriechu.

Pane Ježišu, uč ma systematicky pracovať na sebe, daj mi schopnosť ovládať svoje sexuálne vzruchy a emócie. Prosím ťa, aby som mal( a) odvahu každý deň kráčať proti prúdu, aby som nikdy nebral(a) drogy a vyhýbal(a) sa akejkoľvek závislosti, predovšetkým alkoholu a cigaretám. Uč ma žiť tak, aby v mojom živote najdôležitejšia bola láska.

Panna Mária, moja Matka, veď ma po cestách viery až k samotnému žriedlu lásky – k Ježišovi. Podľa príkladu svätého Jána Pavla II. sa ti úplne zasväcujem: ,Totus tuus, Mária!‘ Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu odovzdávam seba, všetko, čím som, každý môj krok, každú chvíľu môjho života. Blahoslavená Karolína, vypros mi dar čistého srdca.

Amen.

Čo treba urobiť? Mať úprimnú ochotu plniť všetky záväzky obsiahnuté v Modlitbe zasvätenia HČS, predovšetkým každý deň sa modliť (ruženec a korunku Božieho milosrdenstva a ak je to možné, zúčastniť sa na svätej omši a adorácii Najsvätejšej sviatosti), čítať Sväté písmo, hneď vstať z každého ťažkého hriechu vo sviatosti zmierenia, žiť v stave posväcujúcej milosti a systematicky na sebe pracovať (v tom ti pomôže rozumný denný program, v ktorom je čas vyhradený na modlitbu, prácu aj odpočinok).

Kedy a ako môžeš vstúpiť do Hnutia čistých sŕdc? Kedykoľvek! Najskôr sa vyspovedaj a keď prijmeš Ježiša v Eucharistii, odovzdaj mu svoje srdce slovami Modlitby zasvätenia, ktorú sa potom modli každý deň.

Informuj nás o svojom vstupe do HČS, aby sme ťa mohli zapísať do Knihy čistých sŕdc a poslať ti osobitné požehnanie. Nezabudni, že Milujte sa! je formačný časopis členov HČS. Čítaj ho a ponúkni ho aj svojim známym. Takto môžeš evanjelizovať svoje okolie. Tvoja modlitba, osobný príklad, slovo a získavanie nových čitateľov – to je tvoja misijná práca. Prosíme vás, aby ste svedčili o Božom pôsobení vo svojom živote. Môžete to urobiť tak, že nám pošlete svoje svedectvá o svojej viere, obrátení, vnútornom uzdravení a oslobodení.

Modlime sa za seba navzájom, aby sme každý deň žili novým životom, ktorý nám ponúka Ježiš, aby „sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne“ (Tít 2, 12).

 

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86