Obnovme módu čistoty

autor: Jacek Pulikowski

Čo to znamená žiť v čistote? Je to zriekanie, ktoré nás okráda o šťastie, alebo askéza, ktorá presahuje naše sily? Dá sa dnes vôbec hovoriť o hodnote čistoty?

Čo to je čistota?

Čistota je najvyšší stupeň súladu so svojou vlastnou prirodzenosťou. Vieme oceniť hodnotu čistého zlata, čistej vody, čistého vzduchu... Opravdivá ekológia nie je nič iné ako túžba po čistote. Prečo teda nepovažujeme za výnimočnú hodnotu čisté dievča a čistého chlapca? Prečo dospievajúce dievčatá a chlapci netúžia po živote v čistote? Prečo táto túžba nevzbudzuje v mladých ochotu niečoho sa zrieknuť? Prečo sa mladí za svoju čistotu hanbia a tvária sa, že sú „menej čistí“, než v skutočnosti sú?

Stručne povedané: Prečo čistota nie je v móde?

Je čistota hodnotou?

Z logického hľadiska existujú len dve odpovede na túto otázku: alebo čistota nie je pre človeka hodnotou, alebo je to veľká hodnota, lenže ľudia o tom „nevedia“ – nechápu to alebo podľahli klamstvu.

Viac v Milujte sa! 45-2015

ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86