Božia túžba

autor: svedectvo

Výzva zvoliť si čistotu a duchovný rast, ktorú prijalo veľa mladých ľudí, je adresovaná každému z nás. Stačí, ak podáme ruku Ježišovi, a on nás vytiahne z priepasti, usmerní nás a uzdraví...

Ponúkame vám úryvky z listov, ktoré sme dostali:

Gregor

Rozhodol som sa vstúpiť do Hnutia čistých sŕdc, pretože chcem zmeniť svoj život. Viem, že to bude možné iba s Božou pomocou. Dlho som s týmto rozhodnutím otáľal, ale nakoniec som sa rozhodol, že chcem ísť za Bohom. Viem, že to nebude ľahké, pretože vypestovať si pekný a silný charakter si vyžaduje sebavýchovu. Rozhodol som sa žiť v čistote, pretože láska je pre mňa veľmi dôležitá a chcem ju raz darovať žene, ktorú budem milovať.

Chcem sa každý deň modliť Modlitbu zasvätenia HČS a uskutočňovať jej obsah v praktickom živote. Dúfam, že postupne budem lepším človekom a že napriek svojim chybám a slabostiam budem radostne plniť Božiu vôľu...

 

Basia, 25 rokov

Boh ma uzdravil z mnohých chorôb – tak telesných, ako aj duchovných. Príčiny niektorých z nich pochádzajú z obdobia, keď som sa vyvíjala v maminom lone, a ďalšie sú dôsledkom emocionálnych zranení zo školského obdobia. Samozrejme, že niektoré som si spôsobila sama svojimi hriechmi.

Doteraz sa mi nedarilo odovzdať svoje bolestné skúsenosti Bohu. V obave z ďalšieho zranenia som sa zatvárala pred jeho pomocou aj pred ľuďmi. Jedného dňa som však začula, ako ma Ježiš pozýva, aby som dovolila, aby jeho rany uzdravili moje zranenia. Bola to záchrana, na ktorú som čakala. Presvedčil ma o tom, ako veľmi ma miluje a ako veľmi mu na mne záleží.

Gniavil ma strach z odmietnutia, ktorý sa u mňa prejavoval v chorobnom, hlboko zakorenenom perfekcionizme. A ten bol zas príčinou toho, že svoje zlyhania v rôznych oblastiach som prežívala ako obrovskú porážku. Mávala som depresívne a úzkostlivé stavy, ktoré nakoniec prerástli do neurózy a astmy...

Trápila ma aj samota, pretože som si nedokázala nájsť vhodného chlapca. Moja kamarátka sa každý deň modlievala korunku Božieho milosrdenstva za dobrého manžela – a naozaj si ho vymodlila! Podľa jej príkladu som sa aj ja začala modliť korunku na tento úmysel. Prosila som o orodovanie aj svätého Jozefa, ktorého odporúčam všetkým, ktorí hľadajú budúceho manželského partnera.

O Hnutí čistých sŕdc som sa dozvedela už na gymnáziu. Už v tej dobe som mala problém s čistotou, ktorý u mňa pretrvával do konca štúdia. Záväzok odmietať predmanželské spolužitie sa mi zdal nad moje sily. Veď už toľko ráz som padla aj napriek svojim predsavzatiam a sľubom. V hĺbke srdca som však snívala o chlapcovi, ktorý by takéto rozhodnutie prijal, ale bola som ochotná zriecť sa ho, len aby som s niekým chodila.

Pán ma však pred tým ochránil a zmenil moje zmýšľanie. Vzbudil vo mne väčšiu túžbu – začala som snívať o chlapcovi, ktorý by tiež prosil Boha o to, aby ma stretol.

To bol prelom, ktorý ma postupne priviedol k rozhodnutiu vstúpiť do HČS. Krátko potom, bolo to presne deň po Vianociach, mi Pán dal stretnúť muža, ktorý sa nedávno obrátil a za nijakú cenu by nechcel uraziť Boha predmanželským spolužitím. Bolo to pre mňa dodatočné znamenie, že moja predchádzajúca samota bola prípravou na toto stretnutie, na ktoré sme obaja predtým ešte neboli pripravení.

S pomocou môjho chlapca som začala hľadať vnútorné uzdravenie. A Pán sa mi dal nájsť – on sa nikomu neskrýva. Pri modlitbe za vnútorné uzdravenie mi udelil milosť odpočinku v Duchu Svätom a dal mi pocítiť veľký pokoj. Skutočne som si oddýchla po ťažkých mesiacoch, poznačených neurózou.

Úplné uzdravenie prišlo trochu neskôr. Milosť uzdravenia z astmy som dostala v konkrétnej chvíli na duchovných cvičeniach. Ďakujem Bohu za tých, ktorí sa modlili za moje uzdravenie. A aj za to, že moja malá viera nebola pre Boha prekážkou.

Dnes chápem, že ak nehovoríme Bohu o svojich komplikovaných emóciách, zraneniach, trápení a neúspechoch, nepriateľ to môže využiť a odtiahnuť nás od Boha. Boh má najlepší plán pre náš život. On pozná naše srdce a nedovolí, aby sme trpeli, ak ho požiadame o pomoc. Zakúsila som to a chválim Pána za to, že ma uzdravil a že chce uzdraviť a obšťastniť aj teba!

 

Matúš

Pred niekoľkými rokmi som sa po nevydarenom vzťahu zamotal do hriechov nečistoty. Vedel som, že robím zle, ale nedokázal som sa oslobodiť. Chodil som na spoveď, ale onedlho nato som znovu padol... Veľmi ma to trápilo, pretože som nechcel Ježiša takto zraňovať. Nakoniec mi pomohol jeden kňaz a mne sa zdalo, že tento bludný kruh sa skončil. Ale po niekoľkých mesiacoch prišla kríza a bol som tam, kde predtým... Bolo to veľmi zlé. Dokonca som mával samovražedné myšlienky, ktoré prichádzali veľmi spontánne a ľahko, pretože raz som sa už pokúsil vziať si život. Bol som zúfalý a nevedel som, čo mám ďalej robiť. A vtedy som zistil, že existuje Hnutie čistých sŕdc. Spočiatku som pochyboval, či je to spoločenstvo pre mňa, keď tak veľmi padám v oblasti čistoty.

Kamarátka ma povzbudila, aby som cez prázdniny išiel na duchovné cvičenia HČS. Priznávam sa, že na začiatku to bolo pre mňa ťažké, bál som sa rozprávať s inými ľuďmi, lebo som si myslel, že ak zistia, čo som zač, odpíšu ma. Ale nič také sa nestalo! Práve naopak! Vďaka prednáškam som si uvedomil skazu, akú spôsobujú hriechy nečistoty. Uvedomil som si, ako veľmi som zranil sám seba.

Vo štvrtok bola modlitba za uzdravenie. Úpenlivo som prosil Ježiša, aby ma uzdravil zo všetkých zranení a aby prelomil okovy, ktoré spútavali moje srdce. Plačky som mu vravel: „Pane Ježišu, ty vieš, aký som zranený, ako veľmi trpím. Verím, že ma môžeš uzdraviť, preto ťa prosím, uzdrav ma!“ A Ježiš počul moje volanie a dotkol sa môjho srdca... Vedel som, že z monštrancie sa na mňa s láskou pozerá a hovorí mi: „Neboj sa! Si moje milované dieťa, môj syn. Som s tebou. Milujem ťa...“ A vlial do mňa svoj pokoj.

Po skončení modlitby za uzdravenie som vyšiel z kaplnky a začal som sa smiať od veľkej radosti aj napriek tomu, že bolo ticho, lebo trvala celonočná adorácia. Neskôr som sa vrátil, aby som sa s Pánom porozprával a poďakoval sa mu za to, čo pre mňa urobil, ako aj za ľudí, ktorých mi poslal na týchto duchovných cvičeniach.

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86