Ak je Boh za nás kto je proti nám?

autor: svedectvo

Ježiš pozná všetky naše boje, má moc zdvihnúť nás z každého pádu a uzdraviť naše slabosti. On stále prichádza k nám... a ak chceme, môžeme to zakúsiť tak, ako to zakúsili členovia spoločenstva HČS, ktorí nám poslali svoje svedectvá.

Ilona

Pred niekoľkými mesiacmi som prežívala vnútornú krízu. Sužovali ma myšlienky, aké som nikdy predtým nemala. Nechápala som, kde sa vzali v mojej mysli. Ešte väčšmi ma znepokojovali nečisté, neslušné a hanlivé obrazy, ktoré ma znenazdajky prepadali a nútili ma ustavične premýšľať iba o sexualite. Sama pred sebou som sa hanbila za tieto obrazy vznikajúce v mojej fantázii, ktoré som nikdy predtým nezažila.

Napriek tomu, že moja dôvera v Boha sa v tom období chvela, poprosila som Pána, aby mi pomohol. A on mi skutočne prišiel na pomoc predovšetkým prostredníctvom vášho časopisu. Prečítala som si ho na jeden dych a rozhodla som sa hneď vstúpiť do Hnutia čistých sŕdc. Vyspovedala som sa a toto stretnutie s Ježišom sa ma hlboko dotklo. Skrze kňazove slová mi Pán povedal, že dokonale pozná moje vnútro, moje starosti a slabosti, že je stále pri mne a že ma chápe. On ma nikdy neprestane milovať, musím mu len dôverovať... Doma som sa potom pomodlila Modlitbu zasvätenia HČS.

Začala som sa učiť vnímať chlapcov ako svojich bratov a všímať si veci, ktoré som dovtedy nevnímala. Môj problém sa postupne utišoval, až som naň celkom zabudla. Snažím sa v každom človeku vidieť Krista a každého si vážiť. Nie je to vždy ľahké a nie vždy mám na to dosť silnú vieru, ale v takých chvíľach prosím Pána, aby ma posilnil a pomohol mi vytrvať.  Veď „sila sa dokonale prejavuje v slabosti“. Pán Boh odo mňa vzďaľuje pokušenia a pomáha mi zachovať môj sľub. Chcem mu bezhranične dôverovať a milovať ľudí úprimnou a čistou láskou. Prosím, pomodlite sa za mňa; a ja sa budem modliť za vás.

 

Tomáš

Mal som 13 rokov, keď som zistil, že to, čo robím, je ťažký hriech. Čítal som si spytovanie svedomia, ale tento hriech som sa hanbil vyznať. Upadal som doň stále hlbšie a Eucharistiu som prijímal svätokrádežne. Vtedy sa mi dostal do rúk časopis Milujte sa! Svedectvá, ktoré mnou otriasli, ma podnietili k tomu, aby som sa nad svojím životom vážne zamyslel. Rozhodol som sa ísť na spoveď. Veľmi som sa bál, ale neskôr som si uvedomil, že v spovednici čaká na mňa milosrdný Pán, skrytý v osobe kňaza. Po spovedi som sa cítil ako nový človek. Bol som slobodný, konečne som bol slobodný! Ale netrvalo to dlho. Zlý sa totiž nevzdal... Hriech masturbácie sa vrátil a pokušenia na mňa dorážali s dvojnásobnou silou. Vtedy som si uvedomil, že som závislý. Ale nevzdal som sa. Jedného dňa som počul slová: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ Napadlo mi, že „ak je Boh za nás, kto je proti nám?“ (Rim 8, 31).

Po každom páde som išiel hneď na spoveď, ale niečo mi stále chýbalo; nestačilo to. Pochopil som, že sa málo modlím, a preto má diabol ku mne ľahký prístup. Začal som sa každý deň zúčastňovať na svätej omši a modliť sa korunku Božieho milosrdenstva. Vstúpil som ho HČS.

Dnes som slobodný a cítim, že som šťastný. Keď ešte občas padnem, utekám k Ježišovi, a on ma vždy prijme a objíme. Verím, že Ježiš ma postupne uzdraví aj z týchto veľmi zriedkavých pádov, veď všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.

Tých, ktorí bojujú s podobným problémom, prosím, aby nezabúdali, že vo svätostánku a vo sviatosti pokánia je vo dne i v noci Niekto, kto vás vždy vypočuje, pomôže vám a podá vám pomocnú ruku. Treba len chcieť.

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86