Prestaňte haniť lásku!

autor: editorial staff

 

Keď dvadsaťdvaročný Američan Frank zomieral na AIDS, vo svojom poslednom liste sa burcujúcou výzvou obrátil na svojich rovesníkov, aby neničili a neznevažovali čistú lásku sexuálnou neviazanosťou. Na konci svojho pozemského života sa obrátil a zakúsil Kristovu lásku. Preto svoju burcujúcu výzvu posiela svojim rovesníkom, aby prestali haniť lásku, aby uverili, že len Kristus hovorí pravdu o láske a sexe.

 

Odmietanie prikázaní a morálnych zákonov v oblasti ľudskej sexuality, vnímanie pohlavnej rozkoše ako najväčšej hodnoty vedie k nedostatku zodpovednosti a nespútanému egoizmu. Ak sex podobne ako každá dobrá vec nie je podriadený zákonu lásky – teda neprispieva k dozrievaniu v láske – vedie k otroctvu egoizmu a obracia sa proti človekovi. Porušovanie zákonov prírody, pohŕdanie morálnymi zásadami, ktoré hovoria o osobitej ekológii ľudského tela, vedie ku sebazničeniu. Frank na sebe samom zakúsil, že neovládaná sexuálna energia vedie k smrti, preto sa obracia na ľudí s burcujúcou výzvou: Prestaňte zneužívať lásku! Prosím vás, dovoľte, aby Ježiš prišiel k vám skôr, ako bude neskoro!
V bohatých západných štátoch a v USA sú následky neovládanej náruživosti desivé. Stačí spomenúť epidémiu AIDS, 38 predtým zriedkavých chorôb prenášaných pohlavným stykom, rakovinu krčku maternice, znásilnenia, úchylky a sexuálnu perverznosť a – v mene zákona – masové zabíjanie nenarodených.
Už z čisto medicínskeho pohľadu vieme, že -násťroční sú fyzicky nezrelí na sexuálnu aktivitu. Ich imunologická obrana ešte nie je plne rozvinutá. Statoční a solídni sexuológovia bijú na poplach. Profesor Lars We­strom z Lund na sympóziu gynekológov v Štuttgarte povedal: „Vírusové a hubové infekcie pohlavných orgánov sa medzi mládežou epidemicky šíria, často bez vonkajších príznakov. Následky sú rôzne: od neplodnosti a rozličných patologických prejavov v tehotenstve cez poškodenie plodu až po zhubné nádory a smrť... Zodpovedná za tento stav je propaganda morálnej neviazanosti, ktorá podporuje sexuálnu aktivitu -násťročných. Hovorí sa len o rôznych sexuálnych technikách a o antikoncepcii. Avšak nikto nehovorí o vedľajších účinkoch predčasného sexu, ktoré môžu poznamenať celý život.“
V rozhlase, v televízii či v najčítanejších mládežníckych časopisoch sa odporúča úplná sexuálna sloboda, ktorá oddeľuje sex od lásky a zodpovednosti, teda od celej osobnosti človeka. Ak sa niekto riadi týmito radami, vstupuje na cestu vedúcu k duchovnému a telesnému sebazničeniu, keďže sa stáva erotomanom a stálym zákazníkom medzinárodného erotického priemyslu. Je to priemysel spojený s antikoncepciou, potratmi, pornografiou a výrobou niektorých kozmetických prípravkov.
Erotický priemysel vďaka svojej gigantickej propagande má na svojom konte viac nevinných obetí ako divoký kapitalizmus minulého storočia. Tu hľa je príklad reklamy v Quotidien de Paris: „Ampulky C, ktoré obsahujú výťažok z ľudských embryí, zabraňujú dehydratácii kože.“ Telá detí zabitých v lone matky sa zmrazujú a kamiónmi sa prevážajú (okrem iného z východnej Európy) pre potreby kozmetického priemyslu, aby sa z nich vyrábali „vysoko kvalitné“ krémy a iné kozmetické výrobky. Je ironické, že embryá zvierat sú chránené najrôznejšími inštitúciami. Toto sú jasné znaky civilizácie smrti, ničenia života v jeho zárodku. V našej dobe sa používajú obludné praktiky obchodu so živým tovarom pre verejné domy. Podľa informácií OSN vo verejných domoch ponúkajú približne 35 miliónov žien a detí ako luxusnú surovinu pre nemravnosť. Napríklad v USA špecializované agentúry prenajímajú na určitý čas chlapcov a dievčatá podľa veku a farby pleti.
To, čo je v človekovi najintímnejšie a najsvätejšie, teda telo, láska a život, sa ničí. Desivé následky sexuálnej neviazanosti v krajinách Západu mnohých viedli k výzvam o spamätanie sa. Tisíce mladých ateistov sa obracajú a objavujú existenciu Cirkvi ako jediného ostrovčeka života, slobody a lásky v obrovskej púšti civilizácie smrti, zameranej na konzum a užívanie. Ruska Taťjana Goričevová po obrátení píše: „Ešte včera sme neuznávali nijaké normy, nijakú autoritu. Dnes sme akceptovali záchranu prichádzajúcu od zázraku, ktorým je naša Cirkev. Akceptovali sme prikázania a pravdy raz navždy dané Bohom, ktoré Cirkev vždy hlása. Cirkev je antitézou ohlupujúcej ideológie života bez Boha. Táto ideológia deformuje ľudskú osobnosť, pretože v Cirkvi jednotlivec dosahuje plný rozvoj“ (Nous, convertis d’Union So­viéti­que, Editions Nouvelle Cité).
Menie Grégoire o Svätom Otcovi Jánovi Pavlovi II. píše: „Na pozadí nášho sveta, plného násilia, ma tento človek fascinuje. Jediný stelesňuje odpor voči našej duchovnej biede.“ Sám Kristus je prítomný a pôsobí v Cirkvi. Vždy chráni tvoju dôstojnosť, aby si dosiahol plnosť slobody, lásky a života. Kladie veľké požiadavky, lebo ťa miluje a chce len tvoje dobro. Ak si bol niekedy zranený ľuďmi Cirkvi, ktorí sú rovnako hriešni ako ty, nezabúdaj, že tvoje utrpenie je zároveň utrpením Krista, preto im odpusť zo srdca rovnako, ako Kristus odpúšťa tebe.
Je skutočný zázrak, že toľko mladých ľudí tvárou v tvár všade prítomnému zlu nechce, aby s nimi niekto manipuloval. V Spojených štátoch vzniklo nové hnutie spájajúce mládež, ktorá sa zaväzuje k sexuálnej zdržanlivosti až do dňa uzavretia manželstva. Dožadujú sa krásy, lásky a pravdy. Spájajú sa s cieľom bojovať proti všadeprítomnej, vnucujúcej sa pornografii. Rozhodne odmietajú tlak spoločnosti, ktorá sa chce surovo a tvrdo vtisnúť do oblasti ich intimity a urobiť ich otrokmi skazy a egoistického konzumu. Chcú milovať čistou láskou, brániť panenstvo srdca a priezračnosť očí, protestujú proti každej nezriadenosti v láske a v živote. Búria sa proti zásahom techniky do intimity lásky a proti genetickým manipuláciám, ktoré smerujú k tomu, aby dieťa – najvýznamnejšie veľdielo sveta – bolo počaté ako sériový výrobok, ktorý je prijímaný alebo zabíjaný v závislosti od toho, či vyhovuje alebo nevyhovuje normám. Mladí sa proti tomu búria a chcú, aby dieťa bolo milované a vždy prijímané. Aby nebolo predmetom výberu, obchodu, vydaným do rúk bezcitných vykorisťovateľov a vedcov, ktorí s nimi pred narodením manipulujú.
Títo mladí ľudia vedia, že sex nie je pre zábavu, ale pre život v zodpovednej láske a a má slúžiť životu. Preto môže sex vyjadrovať lásku a dávať šťastie len v manželstve. Aby sa to mohlo stať, rozhodujú sa pre život v čistote a sebaovládaní. Len takýto život prináša skutočnú radosť a slobodu. Ich mladé tváre žiaria Božím svetlom a radosťou. Je samozrejmé, že v našom preerotizovanom svete si takýto postoj vyžaduje veľkú odvahu. Na to, aby dnes niekto povedal: „Pred sobášom s tebou nepôjdem do postele,“ treba odvahu. Túto odvahu vždy dáva Kristus v modlitbe a vo sviatostiach zmierenia a Eucharistie. Kristova láska je pokorná a bezbranná, ale ak je prijatá s vierou, stáva sa všemohúcou a premáha každé zlo. Vtedy sa aj najväčší nemravník a erotoman stáva čistým a slobodným. Pre Krista nie sú príliš špinaví a príliš hriešni ľudia, pre neho niet beznádejných situácií.
Aj ty sa zapoj do tohto čoraz väčšieho spoločenstva mladých ľudí, ktorí majú odvahu ísť proti prúdu nemravnosti a samopaše, ktorý chce zaliať našu vlasť a zničiť slovenskú mládež. Rozhodne, ale bez agresivity povzbudzujte iných k tomu, aby nekupovali a  nečítali časopisy, ktoré propagujú pornografiu a morálnu neviazanosť. Prejavujte svoje odmietanie predavačom v novinových stánkoch, ktorí predávajú pornografické časopisy. Nakupujte v stánkoch, kde nie je pornografia, a pre povzbudenie o tom predavačom hovorte. Posielajte ďakovné listy časopisom a autorom rozhlasových a televíznych programov, ktoré sú dobré. Vyjadrujte svoje pobúrenie a nespokojnosť vo vzťahu k tým, ktorí demoralizujú.
Nikdy sa nezúčastňujte sa dvojzmyselných hrách a erotických diskotékach. Len vtedy, keď budete bojovať o čistotu lásky, dosiahnete skutočnú zrelosť, aby ste v budúcnosti mohli prevziať zodpovednosť za najdôležitejšie záležitosti nášho sveta. Povzbudzujeme ťa k zapojeniu sa do radov duchovného spoločenstva Krucjaty lásky a k súkromnému sľubu Kristovi vyhýbať sa pohlavnému životu až do uzavretia manželstva.
V Spojených štátoch zložilo takýto sľub už niekoľko desaťtisíc -násťročných. Jedna z nich – pätnásťročná Linda – s tvárou žiariacou neobyčajnou čistotou a radosťou hovorí, že k zachovaniu si panenstva až do sobáša ju povzbudili rodičia. Otec jej po slávnostnom obede na deň zamilovaných (svätého Valentína) podaroval prstienok a povedal: „Spolu s mamou chceme, aby si tento prstienok nosila ako znak zasvätenia sa Kristovi a ostala pannou až do svadby.“ Potom sa spolu modlili o pomoc vytrvať v sexuálnej čistote. Linda túži darovať tento prstienok svojmu budúcemu manželovi počas svadobnej noci.
Zapoj sa aj ty do tohto hnutia! Nikdy nie je neskoro. Ak sa odovzdáš Kristovi, on vylieči všetky tvoje rany. Uver jeho láske a pomodli sa modlitbu, odporúčanú na strane 55. Týmto sľubom sa staneš členom hrdinského hnutia, ktoré bojuje proti nehanebnému, diabolskému erotizmu. V radoch tohto hnutia okrem iných boli a za čistotu položili svoj život Mária Goretti, Anna Kolesárová vo Vysokej nad Uhom, roku 1962 černoška v Zaire zabitá bodákom plukovníka, ktorému sa nechcela oddať, mládež spálená ohňom v Ugande, ktorá nepodľahla homosexuálnym chúťkam svojho vládcu, a celé zástupy im podobných chlapcov a dievčat. Ak sa zapojíte do tohto hnutia, dovolíte Kristovi, aby skrze vás vyťahoval z bahna egoizmu a demoralizácie ten najväčší zázrak sveta, ktorým je láska.
Čakáme na vaše listy.

 

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86