Hnutie čistých sŕdc

Hnutie čistých sŕdc
 • Obnovme módu čistoty
 • Čo to znamená žiť v čistote? Je to zriekanie, ktoré nás okráda o šťastie, alebo askéza, ktorá presahuje naše sily? Dá sa dnes vôbec hovoriť o hodnote čistoty?

 • Ak je Boh za nás kto je proti nám?
 • Ježiš pozná všetky naše boje, má moc zdvihnúť nás z každého pádu a uzdraviť naše slabosti. On stále prichádza k nám... a ak chceme, môžeme to zakúsiť tak, ako to zakúsili členovia spoločenstva HČS, ktorí nám poslali svoje svedectvá.

 • Ak s niekým chodíš
 • Nepodľahni tlaku svojho okolia, ktoré sa ti snaží nahovoriť, že musíš „mať“ čo najskôr svojho chlapca alebo dievča a chodiť na rande. Chráň si svoju slobodu a nehľadaj lásku nasilu

 • Vrhni sa k nemu!
 • „Čistota čosi stojí. Jej cena nie je malá. Treba o ňu bojovať, neraz takmer do krvi. Do krvi tela... aj srdca,“ hovorieval kardinál Stefan Wyszyński.

  Ako môžeme v tomto boji zvíťaziť?

 • Na ceste k láske
 • „Ak prijmete Kristovo prikázanie čistoty, svet vás označí za ,spiatočníkov‘ a ,tmárov‘ a ponúkne vám ľahkú verziu predmanželského sexu. Ale Božie slovo a jeho pravda sú večné a Ježiš vám bude stále ponúkať hodnotu čistých medziľudských vzťahov a opravdivého naplnenia, aké existuje v kresťanskom manželstve, na ktoré vás pripraví čistota“ (bl. Ján Pavol II.)

 • Ničím sa nedám zotročiť
 • „Všetko smiem. Ale nie všetko osoží. Všetko smiem. Ale ja sa ničím nedám zotročiť... Telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo“ (1 Kor 6, 12 – 13).

 • Božia túžba
 • Výzva zvoliť si čistotu a duchovný rast, ktorú prijalo veľa mladých ľudí, je adresovaná každému z nás. Stačí, ak podáme ruku Ježišovi, a on nás vytiahne z priepasti, usmerní nás a uzdraví...

 • Žijem, aby som stretol Ježiša
 • Život je veľmi krátky, preto sa neoplatí strácať čas tým, čo nie je láska...

 • Dar lásky prežívaný v pravde
 • „Fascinácia sexom je stará ako ľudský rod; pohlavné spolužitie je pre všetkých veľmi dôležité. Preto nás neprekvapuje, že žijeme v spoločnosti, ktorá pripisuje sexualite veľký význam... Ako máme využiť tento vzácny dar? Našťastie, Božia múdrosť a Božie slovo osvecujú našu cestu.“

 • „Si pravý muž?“
 • Bol to obyčajný život, veľa ľudí by povedalo, že normálny. Bol som „normálny“ kresťan. Plnil si povinnosti, chodil do kostola každú nedeľu i na sviatky, spoveď ako aj ďalšie sviatosti som si odbavil. Sem tam si aj Bibliu prečítal.

 • Hnutie čistých sŕdc
 • Milovať dokáže iba človek čistého srdca, pričom čistota je dar, ktorý dostane každý, kto oň poprosí Ježiša. Život v čistote si vyžaduje každodennú sebadisciplínu a spojenie s Kristom. Ježiš ti chce pomôcť získať dar čistého srdca, a preto ťa pozýva do spoločenstva Hnutia čistých sŕdc.

 • Mŕtvy kresťan
 • Mám 18 rokov a chodím na strednú školu. Pochádzam z katolíckej rodiny, v ktorej nebolo ani násilie, ani alkohol. Ale nakoľko si spomínam, len zriedka sme sa spolu modlievali a vôbec sme nečítali Sväté písmo. Zanedbali sme duchovný život, čo oslabilo našu vieru aj atmosféru opravdivej lásky v našej rodine. Pritom o vieru sa treba každý deň starať a rozvíjať ju.

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86