Hnutie čistých sŕdc

Hnutie čistých sŕdc
 • Obnovme módu čistoty
 • Čo to znamená žiť v čistote? Je to zriekanie, ktoré nás okráda o šťastie, alebo askéza, ktorá presahuje naše sily? Dá sa dnes vôbec hovoriť o hodnote čistoty?

 • Druhá šanca?
 • V Talmude sa píše, že keď sa manželia rozvedú, na oltár jeruzalemského chrámu padajú slzy. Ale nielen Boh plače kvôli rozbitým rodinám. Výskumy dokazujú, že rozvod vždy zanecháva hlbokú a trvalú traumu v psychike manželov a zvlášť negatívne ovplyvňuje život ich detí...

 • Zažila som veľké zázraky
 • „Sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím... Tak mi Pán Boh pomáhaj.“ Celým srdcom som verila slovám manželského sľubu, ktorý sme si dali v deň nášho sobáša.

 • Cesta k slobode
 • Dôvera vo vlastné sily je začiatkom pýchy, ktorá pôsobí ako prudký jed zlého ducha

 • Hnutie čistých sŕdc
 • Sme svedkami toho, ako ateistické masmédiá nazývajú zlo dobrom a dobro zlom a ako propagujú hriechy nečistoty (pornografiu, predmanželské spolužitie, manželskú neveru, rozvody, homosexuálne vzťahy, antikoncepciu, interrupciu a pod.).

 • Blahoslavení čistého srdca
 • „Čo sa stalo s prikázaním: ‚Nezosmilníš‘ v našom živote?“, pýtal sa nás svätý Ján Pavol II. „Skutočne manželom záleží na tom, aby sa ich deti rodili z čistých manželov? Nosíme v sebe pocit, že ľudské telo je určené na zmŕtvychvstanie a že sa máme starať o zachovanie jeho dôstojnosti?

 • Predkladám ti život a smrť
 • Rodová ideológia tvrdí, že pohlavie človeka má kultúrny charakter, a preto sa v priebehu života môže meniť. Toto tvrdenie je však v rozpore s vedeckými faktami, prirodzeným zákonom, s pravdou o človeku, ako nám ju zjavil Kristus, ba aj v rozpore so zdravou logikou a zmýšľaním.

 • Svetlo, ktoré dáva život
 • Nikdy som nemiloval svoju milenku. Zdalo sa mi, že ju milujem, rovnako ako sa mi zdalo, že som prestal milovať svoju ženu. Dnes viem, že som nemiloval ženy dostatočne, lebo som jednoducho nevedel milovať ľudí ani seba samého. Emócie, ktoré som vtedy cítil, nemali nič spoločné so slovom „láska“...

 • Maj odvahu byť verný
 • Aj v situácii najväčšej manželskej krízy máme byť verní a odpúšťať. Ľudské rozvody nemajú pred Bohom nijaký význam, pretože Boh spája manžela a manželku navždy do posvätného, sviatostného manželského zväzku.

 • Boj na život a na smrť
 • Zavolala som naňho z úplného dna a poprosila som ho, aby mi pomohol, lebo už som nemala silu bojovať za seba samú

 • Pridaj vieru, nádae jlásku!
 • „Ak chceme, aby život mal naozaj zmysel a bol plný, ako sami po tom túžite a čo si aj zaslúžite, hovorím každému a každej z vás: Pridaj vieru a tvoj život dostane novú chuť“ (pápež František).

 • Sebadisciplínou k slobode
 • Ak sa sexualita oddelí od rodičovstva a považuje sa za nástroj na dosiahnutie individuálnej rozkoše, vedie k úplnej degenerácii ľudstva a k pádu celých civilizácií.  

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86