Životné poslanie doktorky Wandy Błeńskej

autor: Maria Zboralska

Pacientov vítala s úsmevom. Dotýkala sa ich tiel bez ochranných rukavíc. Keď sa jej pýtali, aký liek je najúčinnejší, odpovedala, že vitamín L, čiže láska. Taká bola poľská lekárka Wanda Błeńska, ktorá obetovala svoj život chorým v Ugande.

Všetko sa začalo snívaním

Narodenie Wandy Błeńskej v roku 1911 v Poznani nijako nenasvedčovalo tomu, že toto drobné dieťa s pôrodnou hmotnosťou 2 250 gramov, bude žiť dlhých 103 rokov. Všetci sa obávali, že čoskoro zomrie, ale dieťa prežilo, hoci útla postava mu zostala až do konca života. Wanda už v detstve často opakovala, že chce byť lekárkou a ísť na misie. Túto túžbu, ktorú potvrdila svojimi neskoršími rozhodnutiami a usilovnou prácou, považovala za základ svojho povolania. „Mladým zvyknem hovoriť: Ak máte nejaké dobré nápady, rozvíjajte ich. Nedovoľte im zaspať, neodmietajte ich preto, že sa vám zdajú nereálne alebo ťažko uskutočniteľné. Svoje sny treba pestovať!“ V roku 1928 sa Wandine túžby prerodili do štúdia na Lekárskej fakulte Poznanskej univerzity. Mala sotva 17 rokov a bola najmladšou študentkou v ročníku. 

Počas štúdia nevynechala nijakú prednášku a na skúšky sa pripravovala
na cintoríne, „pretože to bolo jediné pokojné miesto“. Mala veľa kamarátok a starší kolegovia boli k nej starostliví vzhľadom na jej mladý vek. Hoci bývala zaľúbená, nikdy sa nevydala, lebo nikoho nedokázala milovať viac ako túžbu pracovať na misiách. Misie boli jej životným
poslaním.

Viac v Milujte sa! 48-2016

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86