Uverila, že Ježiš je Mesiáš a Boh

autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Rosalind Mossová sa narodila v Brooklyne v roku 1943. Jej rodičia, konzervatívni židia, pochádzali z Ruska a z Maďarska. Nekompromisné hľadanie pravdy a zmyslu života ju priviedlo ku Kristovi a do Katolíckej cirkvi.

Ros si na svoje detstvo spomína takto: „Všetky tradície, všetky sviatky, všetky slávnosti nám hovorili, kým sme, kým je Boh a aký zámer má s nami, svojím ľudom. Cieľom bolo, aby sme žili v poslušnosti a slúžili Bohu, ktorý nás stvoril, a čakali na príchod Mesiáša... Milovali sme to, kým sme a že patríme Bohu Abraháma, Izáka a Jakuba. Milovali sme svoju rodinu a to, že sme súčasťou židovského národa rozptýleného po celom svete.“

Hľadanie zmyslu života

Už ako dospievajúce dievča si Ros začala klásť otázky o zmysle ľudského života, utrpenia a smrti. Jej starší brat Dávid prestal veriť v existenciu Boha a tvrdil o sebe, že je ateista. Po skončení štúdia sa Ros zamestnala v troch firmách. Výborne zarábala a vo voľnom čase veľmi rada tancovala a jazdila na koni. Bola ženou úspechu a zdalo sa jej, že má všetko, čo pre šťastie potrebuje. Avšak v skutočnosti pociťovala hlbokú vnútornú prázdnotu, ktorú nedokázala ničím naplniť. Zamilovala sa, ale ani táto veľká ľudská láska nenasýtila jej hlbokú duchovnú prázdnotu spôsobenú pocitom nezmyselnosti života.

V tom čase sa jej brat Dávid oženil s Janet, ktorá pochádzala z protestantskej rodiny, ale podobne ako on sa považovala za ateistku. Dávid a Janet sa rozhodli vychovávať svoje deti bez náboženstva. Avšak v priebehu rokov sa ich sedemročný syn začal neodbytne vypytovať, v čo veria a kým sú. Vtedy sa Dávid a Janet rozhodli nájsť nejaké náboženstvo, ktoré by poskytlo ich deťom pocit, že niekam patria. Začali čítať Sväté písmo a kresťanské knihy a chodiť s deťmi na pobožnosti do baptistického kostola, ktorý sa nachádzal neďaleko ich domu. Ros sa tam raz zo zvedavosti vybrala spolu s nimi. Piesne a modlitby ľudí zhromaždených v kostole ju oslovili. Prv, než odišla domov, jej dal Dávid knihu Nového zákona a povzbudil ju, aby si ho prečítala.

O mesiac neskôr počas nedeľnej popoludňajšej prechádzky v parku Ros prežila nečakaný dotyk Božej prítomnosti. Išlo o zážitok nesmiernej lásky a nadprirodzenej radosti a pokoja.

Viac v Milujte sa! 46-2016

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86