Svedok Zmŕtvychvstalého – Alícia Lenczewska (1934 – 2012)

autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Alícia Lenczewska zomrela v Štetíne 5. januára 2012. Zanechala svoje duchovné denníky Świadectwo (Svedectvo) a Słowo pouczenia (Slovo poučenia). Tieto diela patria medzi perly náboženskej literatúry.

Ako sme už uviedli v článku Neopísateľná radosť (Milujte sa! 3/2015; 43), Alíciine duchovné denníky sa dostali do rúk štetínsko-kamieńského arcibiskupa Andrzeja Dzięgu, ktorý zvolal teologickú komisiu, ktorá mala zhodnotiť ich obsah. Komisia sa vyjadrila, že spisy sú v dokonalom súlade s učením Katolíckej cirkvi a obsahujú veľkú teologickú a duchovnú hĺbku, vďaka čomu generálny vikár Mons. Henryk Wejman udelil súhlas na ich vydanie v poľskom vydavateľstve Agape.

Cesta k obráteniu

Alícia sa narodila vo Varšave v roku 1934. Jej otec zomrel v apríli 1939. Odvtedy Alíciu a jej staršieho brata Slávka vychovávala len matka. V júli 1946 sa presťahovali do Štetína, kde Alícia ukončila základnú aj strednú školu. Zmaturovala v roku 1952 a začala pracovať ako učiteľka v obci Bane a neskôr v Gryfine. Po ukončení pedagogického štúdia v Gdaňsku pracovala v rokoch 1966 – 1975 ako učiteľka špecifických a technických prác v Prvom gymnáziu v Štetíne. V roku 1975 pôsobila ako učiteľka pedagogiky a zástupkyňa riaditeľa Strednej pedagogickej školy v Štetíne.

o chvíle jej obrátenia v roku 1985 bola Alícina viera povrchná. Ako sama napísala: „V mojom živote boli obdobia, ktoré trvali niekoľko rokov, keď som žila mimo Cirkvi, v nesúlade s Božími prikázaniami.“ Hľadala zmysel života, dobro a krásu. „Túžba po nich,“ spomína, „ma dlhé roky poháňala cestovať a navštevovať mnohé krajiny. Nakoniec však nastala chvíľa, keď som si čoraz výraznejšie začala uvedomovať prázdnotu takéhoto spôsobu života.“

Viac v Milujte sa! 45-2015

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86