Neboj sa byť svetlom!

autor: Mirosław Rucki, ks. M. Piotrowski

Výrečným symbolom 28. svetových dní mládeže v Rio de Janeiro bola známa socha Krista Vykupiteľa, ktorá sa týči nad týmto brazílskym mestom a venčí jeho nádhernú scenériu. Kristova otvorená náruč je prejavom jeho bezpodmienečnej lásky.

Ježiš chce všetkých ľudí pritiahnuť k svojmu dobrotivému srdcu, odpustiť im hriechy a darovať im dokonalé šťastie v nebi. Ježiš to robil aj počas SDM v Rio de Janeiro, na ktorých sa zúčastnilo vyše 3,5 milióna mladých ľudí zo 175 krajín, 7814 kňazov, 644 biskupov a 28 kardinálov. Okrem nich bolo prítomných 6,5 tisíc akreditovaných novinárov z 57 krajín. Mladí pútnici z celého sveta vyjadrovali svoju radosť na uliciach, v metre, počas katechéz a predovšetkým počas svätých omší a modlitbových stretnutí s pápežom Františkom. Všetci sa nadchýnali krásnou prírodou – oceánom, plážami, horami a zeleňou, uprostred ktorých je položene mesto s dobrosrdečnými a pohostinnými obyvateľmi. Žiaľ, je v ňom aj veľa násilia, zločinnosti a ľudskej nespravodlivosti.
Svätý Otec František, ktorý veľmi dobre pozná túto situáciu, zdôraznil: „Každý z nás prežíva v živote veľa ťažkostí, ale... Boh nikdy nedopustí, aby nás premohli.“ Boh nám pomôže vyriešiť každý problém a je stále s nami, aj v tých chvíľach, keď prežívame veľké utrpenie. „Ježiš nám ukázal, že tvár Boha je tvár Otca, ktorý nás miluje. Hriech a smrť sú už porazené. Kresťan nesmie byť pesimista!“ povedal pápež počas homílie v Aparecide 24. júla 2013 pred začiatkom Svetových dní mládeže.

Boh nás naozaj miluje!

Toto je dobrá zvesť, ktorá nám umožňuje pozrieť sa na to, čo je okolo nás, inak a vlieva do nášho srdca nádej. Dnešný svet priam zúfalo potrebuje nádej, pretože „dnes tak trochu všetci, aj naši mladí, podliehajú zvodom mnohých bôžikov, ktorí nahradili Boha a ponúkajú zdanlivú nádej: peniazom, úspechu, moci a rozkoši“ (tamže). Avšak táto fascinácia neúprosne vedie k egoizmu a ten k hriechu, ktorý ničí náš vzťah s Bohom a s ľuďmi. „V našich spoločenstvách často prevláda egoizmus. Veľmi veľa ,obchodníkov so smrťou‘ sa riadi logikou moci a peňazí, ktoré chcú získať za každú cenu!“, povedal pápež František 24. júla 2013 na stretnutí s narkomanmi pri návšteve Nemocnice sv. Františka v Riu.

 

Viac v „Milujte sa!“ 35-2013

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86