Kňaz Alexander Woźny – pokorný služobník Krista a ľudí

autor: ks. Marcin Węcławski

„Približne o jednej v noci ma zobudil hlas anjela strážcu: ‚Vstaň, obleč si reverendu a vyjdi na ulicu!‘ – ‚Pane, Bože,‘ odvetil som, ‚som chorý, nevládzem. Lekár mi odporučil viac spánku. Zdá sa mi to alebo sa mi naozaj prihováraš?‘“

Hneď vstaň, obleč si reverendu a vyjdi na ulicu! Grunwaldská ulica v Poznani. Spoza rohu zrazu vychádza muž v strednom veku. Stojí ako stĺp. „Vy ste kňaz? Prosím vás, musím sa hneď vyspovedať!“ – „Prečo teraz?“ – „Pred rokmi som sa pohádal s mojím farárom a zaprisahal som
sa, že už nikdy nepôjdem na spoveď. Pred hodinou som pricestoval do Poznane. Išiel som peši zo stanice a zablúdil som. Zrazu som si uvedomil, že už dávno som nebol na spovedi, ale ospravedlnil som sa tým, že som mal pravdu, takže sa nebudem spovedať... iba ak by som hneď teraz stretol kňaza. Takto som si pomyslel, pretože som vedel, že nijakého kňaza nestretnem. A tu zrazu vy. Prosím vás o spoveď.“
Tento príbeh, ktorý sa udial v polovici 70. rokov, som počul z úst kňaza Alexandra Woźného. Takýchto „obyčajných“ zázrakov bolo v živote tohto mimoriadneho kňaza veľa.

Cesta ku kňazstvu

Alexander Woźny sa narodil v roku 1910 v Uzarzewe pri Poznani ako ôsme dieťa svojich rodičov. Po maturite v roku 1928 vstúpil do kňazského seminára. Na svojej ceste ku kňazstvu stretol veľa svätých kňazov, ktorí ho vychovávali počas seminárnych rokov. Jeho duchovný vodca bol profesor dogmatiky, Boží služobník Alexander Żychliński. V prvých rokoch v seminári ho ako prefekt a rektor viedol neskorší biskup, dnes už blahoslavený Michał Kozal. V posledných troch rokoch štúdia bol jeho rektorom Boží služobník Kazimierz Rolewski. Kňazskú vysviacku mu udelil Boží služobník kardinál August Hlond, prímas Poľska, ktorý mu určil aj jeho budúce pôsobiská. Alexander si do svojho denníka napísal: „Môj Pán a Spasiteľ, Ježiš Kristus, sľubujem ti lásku do konca života. Ničomu popri tebe, nad tebou a pod tebou nepatrí miesto v mojom srdci. Môj Ježišu, všetko chcem dať tebe... Chcem ti byť verný naveky“ (11. júna 1932). Svätí plodia svätých...

Viac v Milujte sa! 43-2015

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86