Keď príde pokušenie rozrozviesť sa

autor: ks. Aleksander Woźny

Uverejňujeme text, ktorý napísal Boží služobník kňaz Alexander Woźny a ktorý sa vyznačuje evanjeliovou radikálnosťou. Ide o list farníkovi, ktorý uzavrel druhý, civilný zväzok.

Drahý brat, od dobrého človeka som sa dozvedel o Vašich ťažkostiach... Myslím si, že mojou povinnosťou je pomôcť Vám: predovšetkým pochopiť situáciu a následne hľadať silu, ktorá Vám pomôže dostať sa z nej.

S prvou manželkou ste uzavreli platné manželstvo a ste s ňou spojený bez ohľadu na to, či chcete spolu žiť alebo nie. Nie Vy ste sa spojili, ale spojil Vás Boh, a on rozlučuje manželstvá len smrťou.

Vyplýva z toho teda, že žena, s ktorou ste neskôr uzavreli civilný zväzok a s ktorou máte tri deti, nie je Vaša manželka a nazývať ju manželkou a seba manželom sú len prázdne slová.

Bolo by nelogické nazdávať sa, že raz budete v nebi bez toho, žeby ste najskôr neprijali rovnaký názor, aký má Boh. V takom prípade by ste sa totiž ani v nebi necítili dobre a neboli by ste šťastný. Nebo by pre Vás nebolo nebom.

Čo teda robiť vo Vašej situácii? Predovšetkým prestať považovať tzv. druhú manželku za manželku, čiže nežiť s ňou ako s manželkou. Milujete ju? Láska znamená želať a robiť druhému človeku dobre. Zato nahovárať niekoho na hriech je len zdanlivá láska; v podstate ide o samoľúbosť. Preto treba, aby ste ženu, s ktorou ste uzavreli civilný zväzok, začali skutočne milovať, a teda priať jej dobro a chrániť ju pred zatratením tak, že jej navrhnete rozchod.

A čo bude s deťmi? A čo je s deťmi z Vášho právoplatného manželstva? Z prirodzeného zákona vyplýva, že obaja rodičia majú povinnosť nielen starať sa o deti, živiť ich a obliekať, ale aj vychovávať ich. V čom spočíva výchova? V poučení a v dobrom príklade, presnejšie povedané: naučiť deti opravdivo milovať. Koho majú deti milovať? Toho, kto je najhodnejší lásky – Boha. A pretože Boh si praje, aby sme milovali aj blížnych, hoci toho neraz nie sú hodní, dieťa sa musí učiť milovať Boha aj blížneho. A môže azda otec alebo matka, ktorí nemilujú Boha a nemilujú ani seba navzájom (pretože sú jeden pre druhého pokušením k hriechu a odťahujú cudzieho manžela od jeho právoplatnej manželky alebo naopak) naučiť svoje deti milovať Boha a blížnych? Takí rodičia môžu byť len „živiteľmi“ svojich detí, ale nie ich vychovávateľmi. Môžu deti „drezúrovať“, privykať ich na vonkajší poriadok, ale nemôžu ich vychovávať. Ak Vy a žena, ktorá s Vami žije a je matkou Vašich troch detí, skutočne milujete svoje deti, musíte ich prestať pohoršovať tým, že spolu žijete. Preto im máte dať dobrý príklad tým, že sa rozídete. Zhrešiť zo slabosti alebo zaslepenosti je ľudské, ale s hriechom možno vždy skoncovať. Zato zotrvávať v hriechu a vyhovárať sa, že s ním skoncovať nemôžeme, je diabolské.

Ak Vás Vaša tzv. druhá manželka skutočne miluje, pridá sa k Vašej iniciatíve a bude sa tešiť z toho, že zavrhnete hriech a vrátite s k svojej zákonitej manželke. Mala by sa chcieť Vašej manželke ospravedlniť za to, že Vás vo svojej zaslepenosti istú dobu od nej odťahovala. Ak to nedokáže urobiť, znamená to, že Vás skutočne nemiluje, pretože Vás chce strhnúť do zatratenia. A rovnako aj seba samú nemiluje správne, ale samoľúbo, a svojím zlým správaním môže spôsobiť, že keď Vaše deti vyrastú, budú nasledovať jej príklad a rozbijú cudzie manželstvo.

Ak by Vás Vaša zákonitá manželka nechcela prijať a museli by ste žiť „bez ženy“, bolo by to vari nešťastie? Život v zdržanlivosti zdraviu neškodí... Bez jedla sa žiť nedá, ale bez ženy áno. Je to náročnejšie? Zrejme áno. Ale ten, kto sa sám zapletie do ťažkostí, musí znášať aj dôsledky svojho správania.

Možno Vám niekto povie: „Kňazi sami nežijú v čistote, a vyžadujú ju od iných.“ Bolo by Vám však v pekle príjemnejšie len preto, že by ste tam mali za spoločníka takého nešťastného kňaza, ktorý zradil Pána pre zmyslové rozkoše?

Možno poviete: „Ak má človek žiť v zdržanlivosti, musí byť svätý.“ Možno je to v istej miere pravda. Avšak ten, kto dve tretiny života prežil v ťažkom hriechu, by to mal zostávajúcou tretinou, ktorá mu snáď bude daná, napraviť.

Ak ma počúvnete, presvedčíte sa, že ešte na tomto svete budete schopný povedať Bohu „Otče“ a s radosťou priamo hľadieť na vystavenú Najsvätejšiu sviatosť. Prosím Vás, netrhajte tento list, ale prečítajte si ho s odstupom a rozvahou o mesiac. Nevravte, že je to priťažké. Satan bráni a prekáža tým, ktorí sa túžia vrátiť k Bohu, avšak Panna Mária, ktorá rozšliapala hadovi hlavu, im pomáha.

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86