Eucharistický zázrak v Poľsku

autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Prostredníctvom eucharistických zázrakov nás Ježiš zobúdza z duchovnej  letargie a pobáda nás uveriť v jeho reálnu prítomnosť v Eucharistii.

Najnovší eucharistický zázrak, ktorý Cirkev zverejnila 10. apríla 2016, sa  udial v Kostole svätého Hyacinta v Legnici (juhozápad Poľska). Keď slabne  alebo zaniká viera v reálnu Kristovu prítomnosť v Eucharistii, náš Pán a  Spasiteľ potvrdzuje svoje učenie o Eucharistii prostredníctvom znamení a  zázrakov a tak nás pozýva obrátiť sa. Keď Ježiš pri Poslednej večeri  ustanovil Eucharistiu, nepovedal, že chlieb a víno sú symboly, ale že je to  jeho telo a krv. Keď vzal do rúk chlieb, jednoznačne povedal: „Toto je moje  telo“ a o kalichu s vínom: „Toto je moja krv“ (porov. Mt 26, 26. 28). Po  slovách premenenia, ktoré kňaz vyslovuje pri svätej omši, zostávajú  materiálne spôsoby chleba a vína, avšak ich podstata prechádza zázračnou,  zmyslami nepostrehnuteľnou duchovnou premenou.
V encyklike Ecclesia de Eucharistia Ján Pavol II. píše, že Eucharistia je  „prameň a vrchol celého kresťanského života. Veď... obsahuje celé duchovné  dobro Cirkvi“ (EE 1). Zdôraznil, že Eucharistia je „Kristov dar seba samého,  jeho osoby v jej svätej ľudskosti, ako aj jeho diela spásy... Keď Cirkev  slávi Eucharistiu, pamiatku smrti a zmŕtvychvstania svojho Pána, táto  ústredná udalosť spásy sa stáva reálne prítomná a ,uskutočňuje sa dielo  nášho vykúpenia‘. Táto obeta je taká rozhodujúca pre spásu ľudského rodu, že  ju Ježiš Kristus uskutočnil a vrátil sa k Otcovi až potom, keď nám zanechal prostriedok, ako mať na tejto obete účasť, akoby sme boli pri nej prítomní. Každý veriaci tak môže mať účasť na tomto dare a neprestajne čerpať z tohto  prameňa duchovné ovocie“ (EE 11).

Eucharistický zázrak v Legnici

Na sviatok Narodenia Pána 25. decembra 2013 počas prvej rannej svätej omše,  ktorá bola slávená v Kostole svätého Hyacinta v poľskej Legnici, nešťastnou  náhodou spadla kňazovi rozdávajúcemu sväté prijímanie premenená hostia na  dlažbu. Kňaz hostiu ihneď zdvihol a podľa noriem regulujúcich takéto  situácie ju vložil do vody v kalichu a uložil do svätostánku. Zvyčajne sa  hostia po niekoľkých dňoch vo vode celkom rozpustí, avšak táto hostia sa z  neznámych príčin nerozpúšťala. Dňa 4. januára si jeden z kňazov všimol na  povrchu hostie červené zafarbenie. Miestny farár Andrzej Ziombra na druhý  deň informoval o celej záležitosti vtedajšieho miestneho biskupa Stefana  Cichého, ktorý nariadil, aby hostiu pozorovali ďalšie dva týždne. Po 14 dňoch sa biela časť hostie rozpustila vo vode. Zostala len jej  zafarbená časť, ktorá vyzerala ako zrazenina s rozmermi 1,5 x 0,5  centimetra. Vybrali ju z vody, položili na korporál a uložili do  svätostánku. Biskup zvolal komisiu, ktorá mala tajomný jav vysvetliť.

Viac v Milujte sa! 49-2016

ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86