Cirkev

Cirkev
 • Eucharistický zázrak v Poľsku
 • Prostredníctvom eucharistických zázrakov nás Ježiš zobúdza z duchovnej  letargie a pobáda nás uveriť v jeho reálnu prítomnosť v Eucharistii.

 • Životné poslanie doktorky Wandy Błeńskej
 • Pacientov vítala s úsmevom. Dotýkala sa ich tiel bez ochranných rukavíc. Keď sa jej pýtali, aký liek je najúčinnejší, odpovedala, že vitamín L, čiže láska. Taká bola poľská lekárka Wanda Błeńska, ktorá obetovala svoj život chorým v Ugande.

 • Radosť zo stretnutia s Kristom
 • Charlie Rich (1899 – 1998) patril k Židom, ktorí v 20. storočí našli plnosť pravdy v Katolíckej cirkvi.

 • Uverila, že Ježiš je Mesiáš a Boh
 • Rosalind Mossová sa narodila v Brooklyne v roku 1943. Jej rodičia, konzervatívni židia, pochádzali z Ruska a z Maďarska. Nekompromisné hľadanie pravdy a zmyslu života ju priviedlo ku Kristovi a do Katolíckej cirkvi.

 • Svedok Zmŕtvychvstalého – Alícia Lenczewska (1934 – 2012)
 • Alícia Lenczewska zomrela v Štetíne 5. januára 2012. Zanechala svoje duchovné denníky Świadectwo (Svedectvo) a Słowo pouczenia (Slovo poučenia). Tieto diela patria medzi perly náboženskej literatúry.

 • Poukazuje na existenciu Boha
 • Svätý Charbel je pre vedu veľkou záhadou a pre nás ostatných viditeľným znakom, poukazujúcim na existenciu Boha. Od smrti pustovníka z Libanonu už ubehlo 117 rokov, no jeho telo sa nerozkladá. Na jeho príhovor sa neustále stávajú veľkolepé uzdravenia a obrátenia.

 • Kňaz Alexander Woźny – pokorný služobník Krista a ľudí
 • „Približne o jednej v noci ma zobudil hlas anjela strážcu: ‚Vstaň, obleč si reverendu a vyjdi na ulicu!‘ – ‚Pane, Bože,‘ odvetil som, ‚som chorý, nevládzem. Lekár mi odporučil viac spánku. Zdá sa mi to alebo sa mi naozaj prihováraš?‘“

 • S Ježišom vždy víťazíme
 • Večer 24. augusta 1942 pracovala na pochmúrnom nádvorí drážďanského väzenia gilotína na plné obrátky, aby splnila svoju hroznú normu. Bolo to obdobie, keď sa zdalo, že víťazí neľudský hitlerizmus, ktorý zaslepený nenávisťou voči Bohu pácha zločiny na miliónoch ľudí.

 • Malá Arabka – blahoslavená Miriam od ukrižovaného Ježiša
 • Moslim sa rozzúril, vytiahol meč a jedným šmahom podrezal Miriam hrdlo. Potom mu manželka s matkou pomohli zabaliť telo do plachty a vyhodili ho na pusté miesto.

 • Neboj sa byť svetlom!
 • Výrečným symbolom 28. svetových dní mládeže v Rio de Janeiro bola známa socha Krista Vykupiteľa, ktorá sa týči nad týmto brazílskym mestom a venčí jeho nádhernú scenériu. Kristova otvorená náruč je prejavom jeho bezpodmienečnej lásky.

 • „Bezdomovcom pre bezdomovcov, chudobným pre chudobných...“
 • Pološero. Čmudiace plynové lampy osvetľujú poškriabané steny. Smrad. Na laviciach vyrobených z holých dosiek ležia vedľa seba muži aj ženy. Nárek zomierajúceho sa mieša s krikom plným nadávok, rúhania a hrubých žartov. Scéna ako z Danteho Pekla. Svet biedy...

 • Skrytý Boh
 • „Dobromyseľne premýšľajte o Pánovi a hľadajte ho s úprimným srdcom!“ (Múd 1, 1).

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86