Cirkev

Cirkev
 • Eucharistický zázrak v Poľsku
 • Prostredníctvom eucharistických zázrakov nás Ježiš zobúdza z duchovnej  letargie a pobáda nás uveriť v jeho reálnu prítomnosť v Eucharistii.

 • Životné poslanie doktorky Wandy Błeńskej
 • Pacientov vítala s úsmevom. Dotýkala sa ich tiel bez ochranných rukavíc. Keď sa jej pýtali, aký liek je najúčinnejší, odpovedala, že vitamín L, čiže láska. Taká bola poľská lekárka Wanda Błeńska, ktorá obetovala svoj život chorým v Ugande.

 • Radosť zo stretnutia s Kristom
 • Charlie Rich (1899 – 1998) patril k Židom, ktorí v 20. storočí našli plnosť pravdy v Katolíckej cirkvi.

 • Uverila, že Ježiš je Mesiáš a Boh
 • Rosalind Mossová sa narodila v Brooklyne v roku 1943. Jej rodičia, konzervatívni židia, pochádzali z Ruska a z Maďarska. Nekompromisné hľadanie pravdy a zmyslu života ju priviedlo ku Kristovi a do Katolíckej cirkvi.

 • Svedok Zmŕtvychvstalého – Alícia Lenczewska (1934 – 2012)
 • Alícia Lenczewska zomrela v Štetíne 5. januára 2012. Zanechala svoje duchovné denníky Świadectwo (Svedectvo) a Słowo pouczenia (Slovo poučenia). Tieto diela patria medzi perly náboženskej literatúry.

 • Poukazuje na existenciu Boha
 • Svätý Charbel je pre vedu veľkou záhadou a pre nás ostatných viditeľným znakom, poukazujúcim na existenciu Boha. Od smrti pustovníka z Libanonu už ubehlo 117 rokov, no jeho telo sa nerozkladá. Na jeho príhovor sa neustále stávajú veľkolepé uzdravenia a obrátenia.

 • Viera vedie k hlbšiemu chápaniu
 • Vieme, že v srdci každého človeka je hlboko zakorenená túžba po láske a nekonečnom šťastí. Prostredníctvom tejto túžby nás dobrý Boh volá, aby sme sa zo všetkých síl usilovali dosiahnuť dokonalé šťastie, akým je zjednotenie s Bohom v láske.

 • Boží projekt
 • Zmŕtvychvstalý Ježiš je a bude s nami v Najsvätejšej sviatosti „po všetky dni až do skončenia sveta“

  (Mt 28, 20).

 • Keď príde pokušenie rozrozviesť sa
 • Uverejňujeme text, ktorý napísal Boží služobník kňaz Alexander Woźny a ktorý sa vyznačuje evanjeliovou radikálnosťou. Ide o list farníkovi, ktorý uzavrel druhý, civilný zväzok.

 • Cesta k plnosti pravdy Janne Haaland Matlaryovej
 • Jane Haaland Matlaryová vytrvalo a úprimne hľadala pravdu, ktorú nakoniec našla v katolíckej viere. Príbeh jej obrátenia a dozrievania vo viere prináša svetlo a povzbudenie tým, čo sú ešte stále na ceste hľadania.

 • V škole Svätej rodiny – čnosť trpezlivosti
 • Nasledovať Svätú rodinu znamená nasledovať čnosti Ježiša, Márie a Jozefa. Jednou z nich je čnosť trpezlivosti, ktorá nám umožňuje vidieť druhého človeka tak, ako ho vidí Boh. Čnosť trpezlivosti je schopnosť vidieť do diaľky a pozerať sa na komplikované medziľudské vzťahy s nádejou na definitívne víťazstvo dobra.

 • Keď sa Pán prihovára srdcu
 • Uverejňujeme úryvok z duchovných zápiskov otca Gastona Courtoisa († 1970), ktoré si písal počas modlitby vo forme rád a odporúčaní od Ježiša a Panny Márie.

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86