Cirkev

Cirkev
 • Eucharistický zázrak v Poľsku
 • Prostredníctvom eucharistických zázrakov nás Ježiš zobúdza z duchovnej  letargie a pobáda nás uveriť v jeho reálnu prítomnosť v Eucharistii.

 • Životné poslanie doktorky Wandy Błeńskej
 • Pacientov vítala s úsmevom. Dotýkala sa ich tiel bez ochranných rukavíc. Keď sa jej pýtali, aký liek je najúčinnejší, odpovedala, že vitamín L, čiže láska. Taká bola poľská lekárka Wanda Błeńska, ktorá obetovala svoj život chorým v Ugande.

 • Radosť zo stretnutia s Kristom
 • Charlie Rich (1899 – 1998) patril k Židom, ktorí v 20. storočí našli plnosť pravdy v Katolíckej cirkvi.

 • Uverila, že Ježiš je Mesiáš a Boh
 • Rosalind Mossová sa narodila v Brooklyne v roku 1943. Jej rodičia, konzervatívni židia, pochádzali z Ruska a z Maďarska. Nekompromisné hľadanie pravdy a zmyslu života ju priviedlo ku Kristovi a do Katolíckej cirkvi.

 • Svedok Zmŕtvychvstalého – Alícia Lenczewska (1934 – 2012)
 • Alícia Lenczewska zomrela v Štetíne 5. januára 2012. Zanechala svoje duchovné denníky Świadectwo (Svedectvo) a Słowo pouczenia (Slovo poučenia). Tieto diela patria medzi perly náboženskej literatúry.

 • Poukazuje na existenciu Boha
 • Svätý Charbel je pre vedu veľkou záhadou a pre nás ostatných viditeľným znakom, poukazujúcim na existenciu Boha. Od smrti pustovníka z Libanonu už ubehlo 117 rokov, no jeho telo sa nerozkladá. Na jeho príhovor sa neustále stávajú veľkolepé uzdravenia a obrátenia.

 • Kňaz Alexander Woźny – pokorný služobník Krista a ľudí
 • „Približne o jednej v noci ma zobudil hlas anjela strážcu: ‚Vstaň, obleč si reverendu a vyjdi na ulicu!‘ – ‚Pane, Bože,‘ odvetil som, ‚som chorý, nevládzem. Lekár mi odporučil viac spánku. Zdá sa mi to alebo sa mi naozaj prihováraš?‘“

 • Tajomstvo Pánovho narodenia
 • To, čo kresťanstvo odlišuje od iných náboženstiev, je šokujúca skutočnosť vtelenia. Skutočný Boh sa stal skutočným človekom v lone Panny Márie: „S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého“ (Mt 1, 18).

 • Najdôležitejší deň života
 • Všeobecné vyhýbanie sa pravde o ľudskej smrti nemôže zmeniť skutočnosť, že vo chvíli smrti sa rozhoduje o večnosti človeka: o spáse (večnom šťastí v nebi alebo dozrievaní doň v očistci) alebo o zatratení (večnom pekle).

 • Vlna cunami sa zastavila
 • Dvadsiateho šiesteho decembra 2004 sa silná, 12 metrov vysoká vlna cunami zastavila na prahu Baziliky Panny Márie dobrého zdravia vo Vailankanni, v ktorej bolo v tej chvíli na svätej omši zhromaždených vyše 2000 ľudí.

 • Kytica ruží pre Ježiša a Pannu Máriu
 • Slovo ruženec pochádza z latinského slova rosarium, ktoré znamená veniec z ruží. Modliť sa ruženec je ako darovať Ježišovi a Panne Márii kyticu duchovných ruží.

 • Petrov primát
 • Chcel by som upriamiť pozornosť na autoritu Svätého Otca – vyplývajúcu z Božieho nariadenia, že každý pápež je nástupcom svätého Petra a zástupcom samého Ježiša Krista, ustanoveným z jeho vôle.

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86