Sila modlitby o Božie milosrdenstvo

autor: Ašraf Benjamín

Ježiš Kristus sestre Faustíne povedal, že Božie milosrdenstvo je nevyčerpateľné (porov. Denníček 692). Dejiny ponúkajú veľa svedectiev o tom, ako Ježiš vyslobodil tých, čo ho prosia o milosrdenstvo.

Egyptskí kresťania, tzv. kopti, zažili osobitné Božie zmilovanie a spomienku naň si uchovávajú vo svojej tradícii.

Kostol na vrchu Mokattam

Najväčší kostol na svete, do ktorého sa zmestí približne 20 000 ľudí, sa nachádza na vrchu Mokattam v Káhire. V súčasnosti je to miesto obrátení, uzdravení a oslobodení z posadnutosti. Reálnu Kristovu prítomnosť a lásku tu zakúšajú aj moslimovia, ktorí následne prijímajú kresťanstvo. V kostole na vrchu Mokattam udeľuje milosrdný Ježiš úžasné milosti. Príbeh tohto kostola sa spája so zázračným Božím zásahom. V 10. storočí obsadil túto oblasť kalif Ma’add al-Mu’izz li-Din Allah (932 ‒ 975) a nariadil, aby pôvodní obyvatelia Egypta – kopti, ktorí vyznávali kresťanstvo už od 1. storočia – prijali islam. Islam, verný Mohamedovmu príkazu, totiž učí: „Rozkázal som bojovať proti ľuďom, kým neuznajú, že nemožno uctievať nikoho okrem Alaha a že Mohamed je Alahov prorok. Majú obetovať modlitby a almužnu a ak toto všetko vykonajú, zachovajú si život aj majetok“ (Sahih Al-Buchari, hadís 25). Kalif sa ďalej rúhavo vysmieval z „naivnej“ viery kresťanov: „Tvrdíte, že váš Ježiš povedal, že na to, aby sa presunul vrch, stačí viera ako horčičné zrnko.“ Koptský patriarcha Abram ibn Zaraa († 979) prisvedčil, a tak kalif pokračoval: „Dokážte teda, že vaša viera má moc vrchy prenášať! Ak to nie je pravda, budete musieť prijať islam alebo opustiť krajinu, alebo zomrieť. Prikazujem vám, aby ste svojou vierou presunuli vrch Mokattam v Káhire.“ Zúfalý patriarcha nariadil trojdňový pôst a modlitby na tento úmysel. Tradícia hovorí, že postiacemu sa patriarchovi sa zjavila Božia Matka, ktorá mu povedala, že na druhý deň dostane pomoc. V uvedený deň prišiel akýsi Šimon, zvaný Krajčír, ktorému Boh prikázal, aby kresťanom zhromaždeným na úpätí vrchu povedal, nech o Božie zmilovanie prosia slovami Kyrie eleison. Kopti sa začali modliť a vrch Mokattam sa zdvihol, a to nielen raz, ako chcel kalif, ale tri razy! Kalif, ktorý trúfalo pokúšal Boha, zomrel ešte v tom istom roku.

Viac v Milujte sa! 46-2016

ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86