Priľni ku mne srdcom

autor: Red.

Uverejňujeme úryvky poučení, ktoré Ježiš Kristus adresoval Alícii Lenczewskej a ktoré mystička spísala vo svojom duchovnom denníku nazvanom Svedectvo.

† Väčšina ľudí ma nepočuje a nevníma. Zaoberajú sa obradmi, vlastnou činnosťou, samými sebou, svojou modlitbou, dokonca aj svojou hriešnosťou a inými ľuďmi. Ja som medzi nimi, ale nik ma nevníma, nik ma neberie na vedomie, ba niekedy ma dokonca urážajú. Som stále sám. Je málo sŕdc, v ktorých si môžem odpočinúť a ktoré ma zahŕňajú láskou a nehou. Je ich naozaj veľmi málo.

Hovorím ti to, pretože chcem v tvojom srdci nájsť všetko to, čo mi chýba v iných. Neplač preto, že som u teba toľkoráz zakúsil bolesť namiesto útechy. To, čo bolo, nemá význam. Očistil som ťa a uzdravil som tvoje srdce. Naučil som ťa milovať, aby si bola pre mňa prístavom vtedy, keď ma iní vyháňajú. Hovorím ti to preto, aby si vždy pestovala a prežívala lásku, ktorú s tebou zdieľam. Láska si vyžaduje ustavičné vypätie pozornosti a mobilizáciu síl. Nemôže odpočívať, pretože vtedy hasne a potom ju treba nanovo rozpáliť. Potrebná je vytrvalosť a stálosť.

† Za každú cenu chceš byť niekým vo vlastných očiach a ťažko sa ti zmieruje s vedomím, že si ničím. Avšak toto je pravda.

Všetko dobro a každá hodnota, ktorá je v tebe, pochádza odo mňa.

Nenaviaž sa príliš na ne, pretože v takom prípade ti môžem svoje dary vziať, aby si videla, kým si bez nich. Znášaj seba samú v pokore a s dôverou v moju moc a moju lásku, ktoré ťa povznášajú a dávajú ti dôstojnosť Božieho dieťaťa a mojej nevesty.

Najdôležitejšia nie je dokonalosť, ale láska. Tvoja dokonalosť závisí odo mňa, zato láska je tvoj autentický dar, ktorý mi dávaš. Môžeš mi dať len ju a seba samú takú, aká v skutočnosti si: úbohá, slabá a hriešna, bez akýchkoľvek pozitívnych predstáv o sebe samej a súčasne bez odporu a pohŕdania sebou samou. To, že som ťa stvoril takú, aká si, má svoj cieľ a zmysel. Dôveruj mi a maj dosť lásky a pokory, aby si prišla s tým všetkým ku mne.

† Vrúcne pros, aby si poznala pravdu o sebe samej. Iba pokorní ľudia sú schopní vidieť svoje slabosti a pochopiť, že skutočne sú ničím. Tvoj je len hriech a slabosť – všetko, čo je v tebe dobré, pochádza odo mňa – je to môj dar. Ďakuj mi, ak vidíš v sebe niečo hodnotné, pretože ja som to do teba vložil. V poníženosti tým slúž, pretože si to dostala na to. To, že sa dnes cítiš zle, ti má poslúžiť, aby si spoznala svoju krehkosť, slabosť a bezmocnosť dokonca aj voči vlastnému organizmu a aby si pochopila, že celkom závisíš odo mňa. Priľni ku mne, neboj sa dotieravosti zlých myšlienok, ale odovzdávaj mi ich, keď prichádzajú. Ukry sa v mojom náručí a dôveruj mojej láske. Chcem ťa posilniť a očistiť. Obnažujem tvoje slabosti, aby si sa ich zriekla a aby som ťa mohol od nich oslobodiť.

Najnebezpečnejšou slabosťou každého človeka je pýcha a sebaláska, a preto tak veľmi bolí, keď sa ich dotýkam a vyberám ich z tvojej duše. Uzdravím tvoju bolesť. S láskou si predo mnou otvor dušu a túž mi odovzdať všetko, čo je v nej. Vtedy sa moje dotyky zmenia na pokoj a radosť a tvoja čistá duša sa spojí so mnou.

† [Vyhýbaj] sa zanedbaniam a neprijímaj neprajné myšlienky a pocity, ktoré ti vnuká satan. Namiesto toho, aby si mi ich odovzdala a prosila o pomoc, prechovávaš ich v srdci a poddávaš sa im. Tvoje srdce má byť ako sklo, cez ktoré všetko vidno a nič nezostáva zahalené. Odovzdaj mi to, čo k tebe prichádza zo sveta, a zas svetu a ľuďom na uzdravenie dávaj to, čo dostávaš odo mňa. Každé zanedbanie ničí vnútornú priezračnosť, a preto sa ustavične usiluj o čistotu srdca. Pros ma o pomoc, aby som sklo tvojho srdca premenil na kryštál, ktorý bude odrážať svetlo mojej lásky a vyžarovať na všetkých jej lúče.

† Priľni ku mne srdcom. Keď ti je ťažko, mysli na dobro, ktoré som vykonal vo všeobecnosti, ako aj v tvojom živote. V najťažších chvíľach sa modli slovami – nahlas. Vo vedomí si pestuj trvalý pocit, že som s tebou a v tebe. V každej chvíli života, nech čokoľvek robíš a kdekoľvek si, sa rozprávaj so mnou a pozeraj sa na mňa. Všetko mi odovzdávaj a všetko rob pre mňa. Rob všetko pre to, aby si žila svoj každodenný život na moju chválu. Nemysli na seba, ale na mňa, vtedy budem ja myslieť na teba a o všetko sa postarám. Postarám sa aj o dokonalosť našich modlitbových stretnutí a o dokonalosť v každodenných udalostiach.

Nezáviď ľuďom, ktorí majú zjavnejšie charizmy ako ty. Tvojou charizmou je tichosť a obeta lásky za blúdiacich a za svet. Nemysli si, že je to malá obeta, keďže nič mimoriadne nerobíš a neprežívaš. Obeta každodennej vernosti v maličkostiach a monotónnosti života je rovnako veľká, ba možno väčšia, pretože si vyžaduje stálu bdelosť a sebazaprenie. Je ťažká, pretože ju nevidno.

Ticho miluj v Nazarete môjho srdca aj vtedy, keď prežívaš ťažký čas.

† Uč sa vytrvať bez toho, aby si niečo chcela alebo niečo očakávala. Očisťuj sa zo zaoberania sa sebou a z myslenia na seba. Všetko mi odovzdaj. Zbav sa všetkého – ži v nahote svojej duše, nad svojimi pocitmi a myšlienkami. Nemáš nič. Máš len mňa, svoj život a svoju nádej. Nech v tvojej duši zavládne radosť a pokoj, pretože Boh pokoja a ticha je s tebou a v tebe. Mlčaním možno povedať veľmi veľa! Je bohatšie než všetky slová.

† Nebuď smutná. Tvoja samota sa týka sveta, ale nie si sama. Ja som s tebou. Aj v nebi máš veľa priateľov: sprevádzajú ťa, starajú sa o teba a modlia sa za teba. Nie je dôležité, že ich nevidíš. Ich prítomnosť a pomoc je reálnejšia než to, čo zakúšaš vo svete. Už nepatríš tomuto svetu, ktorý ti nemôže nič dať. Tvoj domov a tvoja vlasť je u mňa. Tvoja duša a tvoje srdce musia byť ustavične tu a odtiaľto čerpať silu. Nadprirodzený svet nie je kdesi ďaleko. Najčastejšie sa v ňom pohybujete nevedomky.

Z duchovných denníkov mystičky
Alície Lenczewskej Świadectwo
(Svedectvo) a Słowo pouczenia (Slovo
poučenia).

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86