Božie milosrdenstvo zachránilo moju vnučku

autor: svedectvo

Kňazovi som povedal: „V máji končím jedenástu duchovnú adopciu počatého dieťaťa, ale pre svoju dcéru a dieťa, ktoré sa počalo v jej lone, nemôžem vyprosiť zdravie.“

Od samého začiatku bol život nenarodeného dieťaťa mojej dcéry Evy vážne ohrozený. Eva bola takmer štyri mesiace v nemocnici, pretože stále krvácala. Úpenlivo som sa modlil k Nepoškvrnenej Panne Márii a k svätej Anne a odovzdal som im dcéru aj nenarodené vnúčatko.

Situácia bola veľmi vážna, takže dcéra musela zostať v nemocnici aj cez Veľkonočné sviatky. Na začiatku apríla som pri spovedi povedal kňazovi: „V máji končím jedenástu duchovnú adopciu počatého dieťaťa, ale pre svoju dcéru a dieťa, ktoré sa počalo v jej lone, nemôžem vyprosiť zdravie.“ Kňaz mi odporučil, aby som sa začal modliť k anjelom strážcom. Doma som našiel modlitby k anjelom strážcom a začal som sa modliť novénu.

V týždni pred Veľkou nocou lekári povedali mojej dcére, že placenta sa jej takmer celkom oddelila od steny maternice a že v nej má zrazeniny po krvácaní. Z ľudského hľadiska to bola neriešiteľná situácia. Ešte som neskončil novénu k anjelom strážcom a už na Veľký piatok som sa začal modliť ďalšiu novénu, tentoraz k Božiemu milosrdenstvu, ktorá bola zostavená z rozjímaní svätej Terézie z Lisieux a svätej Faustíny.

Pán vypočul moju modlitbu. V posledný deň novény k Božiemu milosrdenstvu, deň pred sviatkom Božieho milosrdenstva, lekári zistili, že placenta je prilepená a že v nej niet ani stopy po zrazeninách. V ten deň moja dcéra opustila nemocnicu a až do konca tehotenstva sa do nej nevrátila. Šiesteho septembra porodila krásnu dcérku Terezku.

Bohu vďaka za jeho nekonečné milosrdenstvo! Ježiš hovorí, že korunka Božieho milosrdenstva otvára naše srdcia na Božie pôsobenie: „Kňazi ju budú podávať hriešnikom ako poslednú záchranu. Hoci by bol hriešnik najzatvrdlivejší, ak sa len raz pomodlí túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva. Túžim, aby celý svet poznal moje milosrdenstvo. Dušiam, ktoré dôverujú môjmu milosrdenstvu, túžim udeliť nepochopiteľné milosti“ (Denníček 687).

Ďakujem Nepoškvrnenej Panne Márii, svätej Anne a anjelom strážcom za ich príhovor.

Juraj

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86