Božie milosrdenstvo

Božie milosrdenstvo
 • Sila modlitby o Božie milosrdenstvo
 • Ježiš Kristus sestre Faustíne povedal, že Božie milosrdenstvo je nevyčerpateľné (porov. Denníček 692). Dejiny ponúkajú veľa svedectiev o tom, ako Ježiš vyslobodil tých, čo ho prosia o milosrdenstvo.

 • Píš o mojom milosrdenstve k utrápeným dušiam
 • Zmŕtvychvstalý Ježiš zjavil svätej Faustíne pravdu o svojom nekonečnom milosrdenstve a ona mala odvtedy jedinú túžbu: aby ho všetci poznali a s detskou dôverou sa mu odovzdali.

 • milosrdenBsotžvioe neraz dosahuje hriešnika v poslednej chvíli (Denníček 1698)
 • Vedela, že zomiera: prijala to a vo veľkom pokoji sa so všetkými rozlúčila. Prosila ma, aby som sa spolu s ňou modlila

 • Priľni ku mne srdcom
 • Uverejňujeme úryvky poučení, ktoré Ježiš Kristus adresoval Alícii Lenczewskej a ktoré mystička spísala vo svojom duchovnom denníku nazvanom Svedectvo.

 • Božie milosrdenstvo ho zachránilo od smrti v hriechoch
 • Alkohol ovládol môjho manžela a vedela som, že sama si s týmto problémom neporadím. Veľa som sa modlila a prosila Boha o pomoc, ale namiesto toho, aby sa situácia zlepšovala, bola čoraz horšia...

 • Deti sú požehnaním!
 • Chcela by som povzbudiť ženy, ktoré možno podobne ako ja zostali v tehotenstve samy, bez práce a nevedia, čo robiť. Dieťa je mojím najväčším šťastím

 • Božie milosrdenstvo zachránilo moju vnučku
 • Kňazovi som povedal: „V máji končím jedenástu duchovnú adopciu počatého dieťaťa, ale pre svoju dcéru a dieťa, ktoré sa počalo v jej lone, nemôžem vyprosiť zdravie.“

 • Uzdravení Ježišovou láskou
 • V každom človeku je hlboko zakorenená túžba po šťastí. A práve to je to miesto, kde diabol, najväčší nepriateľ ľudí, každého intenzívne pokúša.

 • Aké nepochopiteľné je Božie milosrdenstvo
 • „Keď duša uvidí a spozná ťarchu svojich hriechov, keď sa jej pred očami zjaví celá priepasť biedy, do ktorej je ponorená, nech nezúfa, ale nech sa s dôverou vrhne do náručia môjho milosrdenstva ako dieťa do objatia milovanej matky“ (Denníček 1541)

 • Začala som dôverovať Božiemu milosrdenstvu
 • ...iba smutne odvetila, že po tom všetkom, čo v poslednej dobe videla, je jej ťažko uveriť, že všetko sa dobre skončí. Povedala som jej, že ja budem veriť aj namiesto nej

 • Dôveruj mu a on sám začne konať!
 • Čas plynul a prinášal mi stále nové sklamania. Vtedy som pochopila, že pomôcť mi môže iba Panna Mária, pretože sama je matkou a chápe, čo cítim

 • Záchranná doska
 • Môj život bez Boha bol tragický...

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86