Božie milosrdenstvo

Božie milosrdenstvo
 • Sila modlitby o Božie milosrdenstvo
 • Ježiš Kristus sestre Faustíne povedal, že Božie milosrdenstvo je nevyčerpateľné (porov. Denníček 692). Dejiny ponúkajú veľa svedectiev o tom, ako Ježiš vyslobodil tých, čo ho prosia o milosrdenstvo.

 • Aké nepochopiteľné je Božie milosrdenstvo
 • „Keď duša uvidí a spozná ťarchu svojich hriechov, keď sa jej pred očami zjaví celá priepasť biedy, do ktorej je ponorená, nech nezúfa, ale nech sa s dôverou vrhne do náručia môjho milosrdenstva ako dieťa do objatia milovanej matky“ (Denníček 1541)

 • Začala som dôverovať Božiemu milosrdenstvu
 • ...iba smutne odvetila, že po tom všetkom, čo v poslednej dobe videla, je jej ťažko uveriť, že všetko sa dobre skončí. Povedala som jej, že ja budem veriť aj namiesto nej

 • Dôveruj mu a on sám začne konať!
 • Čas plynul a prinášal mi stále nové sklamania. Vtedy som pochopila, že pomôcť mi môže iba Panna Mária, pretože sama je matkou a chápe, čo cítim

 • Záchranná doska
 • Môj život bez Boha bol tragický...

 • Čím väčšmi budeš dôverovať, tým viac dostaneš
 • Úplná a bezmedzná dôvera je najjednoduchším a najúčinnejším spôsobom zakusovania milosrdnej lásky Ježiša Krista, ktorý nám umučením, smrťou a zmŕtvychvstaním odpustil všetky hriechy. Ak si budem od Ježiša udržiavať odstup, tak sa v mojom živote nič nezmení. Ježiš mi nebude môcť pomôcť bez môjho súhlasu. Preto trpezlivo čaká, kým mu nezačnem úplne dôverovať a neurobím ho jediným Pánom svojho života.

 • Bohu nič nie je nemožné
 • „Techniky umelého oplodňovania... sú neprijateľné, pretože oddeľujú plodenie od pravého ľudského kontextu manželského aktu“ (Evangelium vitae 14)

 • Svedectvo o uzdravení
 • S dôverou som zašeptala: „Pane Ježišu, si Pánom môjho života, dôverujem ti, nebojím sa.“

 • Najväčšia Ježišova túžba
 • „Mne ide o každý záchvev tvojho srdca, každý záchvev tvojej lásky sa odráža v mojom srdci, túžim po tvojej láske“ (Denníček 1542). Môžeme azda prejsť ľahostajne popri tomto Ježišovom vyznaní? Ako môžeme utíšiť jeho „žíznim“, ktoré vyslovil krátko predtým, než skonal na kríži?

 • Ježišu, dôverujem ti
 • Nemocničný personál videl, že nastáva môj koniec, a zavolali kňaza, aby mi dal pomazanie chorých. Kňaz, Francúz, sa po latinsky pomodlil a udelil mi sviatosť pomazania chorých. Potom povedal: „Pane Ježišu, dôverujem ti! Zopakuj to po mne.“

 • Vždy miluj a odpúšťaj
 • Ak chceme, aby nám Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve odpustil naše hriechy, musíme mu to umožniť tým, že aj my odpustíme všetkým, čo nám ublížili, a nebudeme si v srdci uchovávať neodpustenie.

 • Boh miluje aj mňa
 • Clayton Fountain spáchal päť úmyselných vrážd. Štyri z nich sa udiali za múrmi najlepšie stráženej väznice USA. Resocializační pracovníci bezmocne rozhodili rukami a právnici žiadali trest smrti s odôvodnením, že nik si ho neslúži viac než páchateľ...

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86