Božie milosrdenstvo

Božie milosrdenstvo
 • Sila modlitby o Božie milosrdenstvo
 • Ježiš Kristus sestre Faustíne povedal, že Božie milosrdenstvo je nevyčerpateľné (porov. Denníček 692). Dejiny ponúkajú veľa svedectiev o tom, ako Ježiš vyslobodil tých, čo ho prosia o milosrdenstvo.

 • „Milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom“ (Jak 2, 13)
 • Keby sme mali zakúsiť všetky dôsledky zla, ktoré sme vykonali prestúpením Božej vôle, nemali by sme pred Bohom nijakú šancu podľa toho, „ako je napísané: ,Nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný... nikto nerobí dobre, veru, celkom nik‘“

  (Rim 3, 10 – 12).

 • Najšťastnejší človek na svete
 • Volám sa Ján a som alkoholik, ktorý pil 25 rokov. Už 13 rokov abstinujem. Moje detstvo bolo šťastné až dovtedy, kým nás neopustil otec. Odvtedy ma vychovávala mama, ktorá mala veľmi dobré a nežné srdce, ale bola chorá. V čase dospievania sa vo mne rozvinuli komplexy, predovšetkým pocit menejcennosti a nedocenenia, ktoré pravdepodobne vyplývali z chýbajúcej otcovskej opory a pomoci.

 • Som láska
 • Ježiš zjavuje každému z nás tajomstvo svojho Najsvätejšieho Srdca. Jeho hĺbku nám ukázal prostredníctvom troch mystičiek, ktoré žili v rôznom čase: svätej Margity Márie Alacoque (druhá polovica 17. stor.), Jozefíny Menendézovej (prvá polovica 20. stor.) a svätej Faustíny Kowalskej (trochu mladšej od svojej predchodkyne)

 • Bdejte jednu hodinu
 • Dejiny izraelského národa, ktorý sa mnoho ráz dostal do otroctva, ukazujú, že keď sa človek odvráti od Boha, vždy znáša bolestné následky. Je to dôsledok rozhodnutia sa pre hriech, ktorý je najväčšou tragédiou a nešťastím človeka. Ale Boh nikdy nenecháva človeka v tejto dráme samého.

 • Celá tvoja bieda zhorela v ohni mojej lásky“ (Denníček 178)
 • Na svätú omšu som chodievala od detstva, pretože moja mama bola veľmi nábožná. Kostol som síce navštevovala, ale moje srdce bolo od Boha veľmi ďaleko. Zvyčajne som sa spovedala dva razy v roku počas farskej duchovnej obnovy, ale robila som to predovšetkým z povinnosti.

 • Dám vám všetko
 • Bol to obyčajný, všedný deň. Manžel bol v práci a ja som sa venovala domácnosti. Chcela som pripraviť chutnú večeru a stráviť príjemný večer vo dvojici. Boli sme manželmi ešte len niekoľko mesiacov a všetko sa vyvíjalo veľmi sľubne. O dva týždne sme mali oslavovať našu prvú spoločnú Veľkú noc. Trochu ma trápilo, že nemám prácu, ale prosila som o ňu Boha a zároveň som mu ďakovala za to, čo mám – za milujúceho manžela, útulný domček, dobrých svokrovcov.

 • „Veľmi sa mi páči tvoja dôvera“ (Denníček 324)
 • Kresťan má byť človekom nádeje. Apoštol Pavol píše:

  „Lebo v nádeji sme spasení“ (Rim 8, 24). Základom nádeje je viera. Výborne to vyjadril Svätý Otec Benedikt XVI. vo svojej encyklike Spe salvi: „ten, kto nepozná Boha, i keď môže mať rôzne nádeje, v podstate je bez nádeje, bez veľkej nádeje, ktorá podopiera celý život (porov. Ef 2, 12)“ (Spe salvi 27).

 • Dôveruj a dostaneš
 • Minulý rok sa môjmu manželovi vrátila rakovina hrubého čreva. Musel podstúpiť náročnú operáciu, pri ktorej mu spojili tenké črevo s hrubým. Nádor mu však neodstránili, pretože to nebolo možné. Lekár mi povedal, že môj manžel má metastázy v pečeni, v pobrušnici a v uzlinách. Dodal, že mám byť statočná, lebo už sa nedá nič urobiť. Veľmi som sa trápila a schudla som až 18 kg.

 • Božie milosrdenstvo nás zázračnezachránilo
 • Už roky cítim vnútornú potrebu verejne sa poďakovať Bohu za jeho milosrdenstvo, ochranu a zázračné zachránenie našej rodiny počas druhej svetovej vojny.

 • „Najslávnostnejšia chvíľa v mojom živote“ (Denníček 1804)
 • „Najslávnostnejšia chvíľa v mojom živote je chvíľa, v ktorej prijímam sväté prijímanie. Po každom svätom prijímaní túžim a za každé sväté prijímanie ďakujem Najsvätejšej Trojici. Anjeli, keby mohli závidieť, tak by nám závideli dve veci: prvú – to je prijímanie svätého prijímania, a druhú – to je utrpenie.

 • „V nej je tvoja sila, ona ťa bude chrániť“
 • Pán mi povedal:  „Ach, ako ma bolí, že duše sa vo svätom prijímaní tak málo spájajú so mnou. Čakám na ne, a ony sú voči mne ľahostajné. Milujem ich tak nežne a úprimne, a ony mi nedôverujú. Chcem ich zasypať milosťami – ony ich nechcú prijať. Zaobchádzajú so mnou ako s niečím mŕtvym, a predsa mám srdce plné lásky a milosrdenstva. Aby si poznala aspoň trochu moju bolesť, predstav si najnežnejšiu matku, ktorá veľmi miluje svoje deti, avšak tieto deti pohŕdajú matkinou láskou. Rozjímaj nad jej bolesťou, nikto ju nepoteší. To je slabý obraz a podobenstvo o mojej láske“ (Denníček 1447).

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86