O pornografii

autor: Jan Bilewicz

Čo si myslíš o pornografii? Je to zlé alebo nie? Ešte prednedávnom sa ukazovala len v minimálnom množstve, pašovaná zo Západu a hanblivo podávaná z ruky do ruky. Dnes „legálna“, všade prístupná – v stánkoch, na benzínových čerpadlách, v televízii, internete. Jeden z výdobytkov západnej kultúry?...

 

Počúvame názory, že pornografia nie je zlá, ba naopak, že je dobrá. Keď stretneš niekoho, kto takto tvrdí, opýtaj sa ho, či by chcel, aby jeho sestra vystupovala v pornofilme, ak na tom nie je nič zlé... Alebo či by chcel, aby sa s jeho dcérou zabávali nejakí chlapi a iní sa na to pozerali cez internet a masturbovali pri tom.

Zrejme cítiš, že sex – ba aj nahota – nie sú na fotografovanie alebo filmovanie za peniaze a na potešenie iných, ktorí sú ochotní za takéto predstavenie zaplatiť! Sex je niečo oveľa, oveľa vznešenejšie. Je to svätá sféra, priestor mimoriadnej prítomnosti Boha. Vôbec nie materiál na predstavenie a hru. A nijaký výdobytok „západnej kultúry“, všakže? Výdobytky sa vždy spájajú s námahou, a aká je to námaha stiahnuť nohavice?

 

Hriech spáchaný v srdci

Na začiatku som sa opýtal, čo si ty myslíš o pornografii. Dôležitejšie by však bolo opýtať sa, čo si o nej myslí Boh. My totiž zvykneme mávať aj hlúpe názory, však? Riadime sa podľa emócií, a nie podľa rozumu, niekedy hovoríme veci skryte, aby sme sa nevystavili nebezpečenstvu a pod. Koniec koncov nemôžeme vedieť lepšie než Boh, čo je dobré a čo zlé. Duch Svätý – skrze Cirkev – takto hovorí o pornografii: „Uráža čistotu, lebo znetvoruje manželský úkon, ktorý je vzájomným intímnym darovaním manželov. Ťažko uráža dôstojnosť tých, ktorí sa jej venujú (herci, obchodníci, diváci), pretože sa jeden stáva pre druhého predmetom nízkej rozkoše a nedovoleného zisku. Jedných i druhých ponára do ilúzie neskutočného sveta. Je ťažkým previnením. Občianske autority sú povinné zabrániť výrobe a rozširovaniu pornografických materiálov“ (KKC 2354).

A Ježiš vyslovil takéto slová: „Počuli ste, že bolo povedané: ,Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5, 27 – 28).

Presne s týmto zámerom sa vyrábajú všetky erotické materiály – aby vyvolali žiadostivý pohľad. S nijakým iným zámerom. Ťažký hriech cudzoložstva je možné spáchať „vo svojom srdci“. Ak sa k tomu žiadostivému pohľadu pridá ešte masturbácia, čiže náhrada sexuálneho spolužitia, máme čosi viac než cudzoložstvo v srdci.

Ježiš jedno, diabol druhé. Na ktorej strane stoja tí, ktorí vyrábajú, chvália, legalizujú pornografiu a pod.? ... Ježiš má svojich učeníkov – vieme o tom a chceme medzi nich patriť, ale aj diabol má svojich. Zdá sa nám, že sú slobodní, moderní, že bojujú proti spiatočníctvu a tmárstvu. V skutočnosti si ich diabol vedie na reťazi: hovoria to, čo on chce, a konajú podľa jeho pokynov. Pornografiu vyrábajú aj satanisti, ktorí vedome slúžia Zlému. Odhalil to istý exorcista – a čo je ešte horšie, prišlo sa na to, že preklínajú všetkých, ktorí vchádzajú na tieto internetové stránky. Exorcista sa modlil za človeka, ktorý len raz vošiel na takúto stránku, aby ho Boh vyslobodil z diabolského trýznenia...

 

Odťať sa od zla

Vráťme sa ku Kristovým slovám. Najskôr hovorí o cudzoložstve (k čomu navádza pornografia) a následne vyriekne niečo, proti čomu mnohí protestujú (nevynímajúc niektorých teológov). Ježiš Kristus často hovoril a robil veci, voči ktorým sa mnohí búrili (vrátane niektorých jeho učeníkov). Ale nikdy nič neodvolal, pretože pravda neprijíma kompromisy. Treba tu spomenúť jeho slová, pretože možno v budúcnosti nebude dovolené beztrestne ich citovať, ba ani pripomínať...  Zakážu ich tí, ktorí legalizujú rôzne smrteľné hriechy preto, aby tí, ktorí sa ich dopúšťajú, nepociťovali stres. Podobne bolo v rôznych kútoch sveta zakázané nazvať homosexualitu úchylkou. Zdá sa, že smerujeme k modernej forme „slobody slova“ a „demokracie“. Ich prvotným vzorom sú Sodoma a Gomora...

 

Po tomto príliš dlhom úvode konečne samotný citát: „Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla“ (Mt 5,  29 – 30).

Boh je láska! Je ňou aj teraz, keď počujeme slová o pekle? Vždy! Upozornenie je predsa prejavom lásky. Lekár upozorňuje svojich pacientov, polícia – vodičov, horská služba – turistov, rodičia – deti. Mlčať o nebezpečenstve večného zatratenia by bolo výrazným nedostatkom lásky. Ježiš to musel povedať.

Samozrejme, Ježišovi nejde o to, aby sme sa mrzačili. Práve naopak – záleží mu na tom, aby si mal obe oči, obe ruky a obidve nohy. Bezpochyby! Chce povedať niečo iné – že ťažký hriech je veľmi závažná vec. Zotrvávanie v hriechu vedie k večnému zatrateniu. Preto musíme byť pripravení aj na veľké obety, aby sme vždy žili v stave posväcujúcej milosti. Mučeníci radšej stratili život, než by prekročili Božie príkazy.

Odťať treba všetko, čo vedie k hriechu. Možno by sme mohli spomenuté Ježišove slová interpretovať takto: Ak je internet pre teba príčinou hriechu – odtni ho. Ak je pre teba káblová televízia príčinou hriechu – odtni ju. Ak ťa priatelia navádzajú na hriech – vzdiaľ sa od nich.

 

Noví bohovia

Kráľovná Blanka hovorievala svojmu synovi Ľudovítovi (neskoršiemu kráľovi Francúzska): „Syn môj, radšej by som ťa videla na márach než v smrteľnom hriechu.“ A dnes...? Už pápež Pavol VI. tvrdil, že najväčším hriechom (čiže zlom) súčasnosti je to, že zaniká vnímanie hriechu. Žiaľ, keď slabne viera v Boha, ľudia začínajú považovať za bohov samých seba. Sami chcú rozhodovať o tom, čo je dobré a čo zlé. Podliehajú prastarému, prvému pokušeniu – hadovi z rajskej záhrady: „... budete ako Boh...“ (Gn 3, 5).

Dnes sa mnohí ľudia neboja žiť v smrteľných hriechoch. Práve naopak: nazdávajú sa, že je to správne. Boh jedno, oni druhé. Noví bohovia... Predmanželský sex? Je to predsa príjemné, milé, my sa máme radi – čo je na tom zlého? Antikoncepcia? Samozrejme, prečo by sme si nezjednodušili život. Spoločné bývanie pred svadbou? Jasné! Dnes sa už žije inak... Na party sa nakrúca porno, páni si cez internet posielajú zaujímavejšie fotky či filmíky... Sodomčania robia zo seba bojovníkov za slobodu, rovnosť a demokraciu. „Čierne je biele, biele je čierne“, „2 × 2 = 22, 5 + 1 = 51“ – hovoria bez mihnutia oka, s úsmevom a sebavedomím, že majú pravdu... Takto sa prejavuje zánik vnímania hriechu, najväčšie zlo súčasného sveta, dôsledok vzdialenia sa od Boha, a teda približovanie sa k Zlému.

Zlo zostane vždy zlom, hriech hriechom, nezávisle od toho, kto si čo myslí. Ježišove slová nikdy nezaniknú – sú stále aktuálne a vždy záväzné.

 

Hriech – AIDS duše

„Vo svetle viery nejestvuje väčšie zlo ako hriech a nič nemá zhubnejšie následky pre samého hriešnika, pre Cirkev a pre celý svet“ (KKC 1488). Katechizmus hovorí v tomto úryvku o dôsledkoch hriechu v súčasnosti. Tu a teraz nič nespôsobuje horšie dôsledky než hriech. Sväté písmo prirovnáva hriech medzi iným k malomocenstvu. Malomocenstvo je choroba celého tela. Telo chorého sa rozkladá už zaživa. Odpadajú uši, nos, svaly nôh, rúk... Tým, čím je malomocenstvo pre telo, tým je hriech pre dušu. Tento obraz môžeme trochu zaktualizovať a povedať: čím je AIDS pre telo, tým je hriech pre dušu.

Ťažko je opísať všetky dôsledky choroby AIDS. Potrebovali by sme na to niekoľko desiatok či niekoľko stoviek strán. Opísať dôsledky života v hriechu je ešte komplikovanejšie. Prizrime sa len jednému hľadisku.

 

Zotročenie pornografiou

Ženské telo je superatraktívne. Pozeranie sa na erotické materiály je mimoriadne príjemné. Zostáva však otázka: Vyplýva z toho niečo dobré...? Medzi iným z toho vyplýva závislosť. Pornografia veľmi rýchlo zotročuje fantáziu, myslenie aj správanie. Psychické a spoločenské dôsledky takejto závislosti sú rovnako tragické ako pri iných závislostiach – napr. pri alkohole či drogách.

Uvádzam tu krátke svedectvo z dokumentárneho filmu Frondy s názvom Pornozotročenie: „Otec mal doma pornografický materiál, a preto bol môj kontakt s pornografiou veľmi skorý – v tínedžerskom veku. Natoľko, nakoľko sa prehlbovala závislosť môjho otca na pornografii a doma sa nachádzali čoraz ostrejšie, výraznejšie a tvrdšie pornografické materiály, narastala aj moja závislosť. Keď som mal dvadsaťjeden rokov, moja závislosť už bola dobre vypestovaná – úplná, oslepujúca závislosť. Chodieval som do sexshopu a požičiaval som si 3 – 4 filmy na noc... Takto to bolo 5 – 6 dní po sebe. Pohlcovalo mi to veľa času, energie aj peňazí. V istej chvíli som dosiahol taký bod, že som nedokázal ovládať svoju závislosť. Táto potreba rástla tak prudko a silno ako kokaínová závislosť narkomana.

Keď som mal osemnásť rokov, prvý raz som videl tvrdú pornografiu. Na začiatku na mňa pornografický film zapôsobil odpudzujúco, jednak ovládol ma a jeho obrazy sa vracali do mojej predstavivosti. Moje vedomie bolo vrchovato preplnené scénami z filmu, ktoré v istej chvíli prijalo za svoje.

Priviedol som sa do takého stavu, že som sedel na kraji postele a nedokázal som sa ani len pohnúť. Nedokázal som sa pozbierať, bol som rozbitý, nedokázal som vstať ani sa obliecť. Bol som ako ochrnutý. Spomínam si, že som nedokázal vypísať šeky, zaniesť ich na poštu a zaplatiť. Nakoniec som pornografiou zničil svoje manželstvo.

Dokonca aj teraz, keď sa mi podarilo pretrhnúť bludný kruh závislosti, bojujem proti jej pozostatkom. Čo sa týka peňazí, ktoré som premárnil na tieto materiály, bola to obrovská suma. Závislosť zaberá tiež veľa času a energie, ktoré je lepšie využiť na užitočnejšie veci. Pornografia premieňa sexualitu na akúsi zlovestnú silu. Nie je tým, čo nám dal Boh, ale stáva sa ničivou silou. Ničí intimitu, ktorá mala byť pre nás darom. Ničí čistotu mysle. Pornografia vytvára nereálne očakávania vo vzťahu k sexuálnemu životu. Čo sa deje? Snažíme sa nájsť v sexe uspokojenie, aké sex nemôže dať. V živote máme rôznorodé potreby, sex nedokáže naplniť všetky.“

 

Uzdravenie

Ešte sa nevynašiel liek proti telesnému AIDS, ale jestvuje liek proti duchovnému AIDS. Je ním sviatosť pokánia a Eucharistia. Cirkev nazýva spoveď sviatosťou uzdravenia, pretože očisťuje dušu z vírusu zla, keď sme sa už nakazili. Čím skôr sa očistíme, tým lepšie. Čím dlhšie otáľame, tým hrozivejšiu škodu vírus spôsobí a liečenie sa v dôsledku toho predĺži. Túto uzdravujúcu pomoc Ducha Svätého však musíme využívať správne. Liek, ktorý sa používa nevhodným spôsobom, neprinesie očakávané výsledky, ba môže aj uškodiť. Poznáš podmienky dobrej spovede: dôkladné spytovanie svedomia, ľútosť nad hriechmi, ktorá sa prejavuje v pevnom predsavzatí viac nehrešiť, potom úprimné vyznanie hriechov a zadosťučinenie. Ak nesplníš všetky tieto podmienky, spoveď nebude dobrá, ba môže byť svätokrádežná.

Chcel by som teraz upriamiť pozornosť na podmienku, ktorú nazývame „pevné predsavzatie viac nehrešiť“. Takéto predsavzatie nie je akousi hmlistou nádejou, že sa viac nedopustíme hriechu. Predpokladá, že urobíme všetko, čo môžeme, aby sme nehrešili. Preto sa treba zamyslieť, aké konkrétne kroky máme urobiť, a ísť na spoveď s konkrétnym programom konania, aby sme mohli odpovedať na eventuálnu spovedníkovu otázku: Čo máš zámer urobiť (čo už si urobil), aby si znovu neupadol do rovnakého hriechu?

V prípade pornografie má zásadný význam odťať žriedla pokušenia, čiže – ako hovoríme – vyhýbať sa príležitosti k hriechu. Ak ich máme na dosah ruky, je veľmi pravdepodobné, že po nich siahneme. Pokušenia bývajú vtedy veľmi silné. Čím viac pádov bolo prv, tým ľahšie je padnúť znova. Nemá zmysel predstierať svoju silu a potom sa na seba hnevať, že to nie je pravda. Treba uvažovať reálne. Niet príliš veľa hrdinov, čo sa týka pornografie, zvlášť ak si chlapec v tínedžerskom veku. Sme slabí, čo však neznamená, že nemôžeme nič urobiť. Všetko sa dá urobiť!

Ak je niekto zaťažený na alkohol, mal by prechovávať vo svojej izbe napríklad prepravku plnú whisky? Samozrejme, že nie, pretože po nej skôr či neskôr siahne. Ak je niekto zaťažený na pornografiu, môže mať vo svojej izbe internet, ktorý mu k nej dáva neobmedzený prístup? Stačí iba v ľubovoľnú hodinu dňa či noci ťuknúť na počítačovú klávesnicu – a divadlo je otvorené, milióny pornografických stránok čakajú na svojich klientov. Čo s tým? Nevyhnutne si treba zablokovať prístup k takým stránkam. Nie je to ťažké. Niekto tam musí ešte vložiť heslo. Kamarát tebe, ty kamarátovi. Nie je to príliš komplikované a nie je to hanba. Práve naopak – múdra prezieravosť. Je to nevyhnutné. Ak niekto už prv padol, zablokovanie je priam podmienkou dobrej spovede. Urobil si konkrétny krok, aby si sa vyhol budúcemu pádu. Nesmieme žiť vedome a dobrovoľne v bezprostrednej príležitosti k hriechu.

 

Duchovný boj

Dobre pripravená spoveď, Eucharistia, každodenná modlitba, sebadisciplína pri uskutočňovaní denného programu – toto všetko je veľmi účinná zbraň v duchovnom boji, do ktorého je zatiahnutý každý pokrstený (niekto­rí chcú dezertovať alebo príliš rýchlo vystavia bielu zástavu na znak kapitulácie a odovzdajú sa do otroctva; a ešte iní prechádzajú na nepriateľskú stranu). Máme účasť na boji Dobra so Zlom, civilizácie lásky s civilizáciou smrti. Tento boj sa začal už na počiatku existencie sveta a potrvá až do posledného dňa. Ak budeš kráčať životom s Kristom, zvíťazíš. Čím bližšie si pri ňom, tým si bezpečnejší. V modlitbe sa otváraš pre Ježiša a spájaš sa s ním. Vo sviatostiach ti ešte výraznejšie udeľuje svoju silu a svetlo. A za čo sa vlastne bojuje...? Po prvé – za večnosť. Po druhé – za svoj konkrétny terajší život. Máš len jeden život. Na tebe záleží, či bude pekný, šľachetný, neopakovateľný a šťastný. Rozkoš neznamená šťastie. Hriech neprináša šťastie, práve naopak – zraňuje, ničí, degeneruje, ponižuje, zotročuje... To je prirodzenosť zla. Šťastie, radosť, sloboda a rozvoj sú spojené s dobrom a treba za ne zabojovať. Buď teda bojovník – pevný, vytrvalý, múdry stratég. „Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Krista Ježiša,“ napísal svätý Pavol mladému Timotejovi (2 Tim 2, 3). Sú to slová určené aj tebe!

 

Jan Bilewicz

 

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86