Globálne klamstvo

 

Keby ste si mohli vybrať, či sa napijete čistej vody alebo arzeniku, iste by ste uprednostnili vodu. Ale keby na fľašiach zmenili nálepky, nič netušiac by ste mohli vypiť jed. Preto sa netreba čudovať, že mylné informácie a klamstvo o interrupcii sa šíri priam závratne: keby väčšina normálnych ľudí poznala celú pravdu o interrupcii, s hrôzou by sa odvrátila od tohto zákroku, čím by obrala o zisk veľké množstvo ľudí zaangažovaných do tohto masového vraždenia.

 

Čo je to interrupcia?

V Spojených štátoch sa slovom interrupcia označuje zabíjanie zdravých, narodeniaschopných detí. Pričom sa používajú rôzne metódy zabíjania. Jedna z metód spočíva v tom, že do maternice sa zavedie jedovatá látka, ktorá má vyvolať smrť 7-,
 8- či 9-mesačného dieťaťa nachádzajúceho sa v matkinom lone. Matka ho porodí mŕtve, čiže „neuskutoční sa“ vražda, veď dieťa sa narodí mŕtve. Niekedy je však príroda silnejšia alebo lekár urobí „chybu“ a dieťa sa narodí živé. V USA je mnoho takýchto zachránencov, ktorí svedčia o neľudskom charaktere tohto „zákroku“. Ochrancovia života zo štátu Illinois, kde bol guvernérom súčasný prezident USA, pripravili návrh zákona, ktorý hovorí, že ak sa dieťa odsúdené na interrupciu narodí živé, musí dostať rovnakú starostlivosť ako každý novorodenec, čiže musia ho vykúpať, obliecť a nakŕmiť. Zatiaľ je však takéto „zachránené“ dieťa ponechané samo na seba a čaká sa, kedy zomrie od hladu alebo zimy... Guvernér, súčasný prezident USA, tento návrh zákona zamietol. Znamená to, že súhlasí s tým, aby pomaly zomierali 7-, 8-, 9-mesačné deti, ktoré v matkinom lone prežili atentát na svoj život. A tento človek chce budovať demokraciu na svete... Myslím si, že by sme sa zaňho mali zvlášť modliť. V januári 2009 prezident Barack Obama vo svetle reflektorov schválil takmer miliardu dolárov určenú na podporu interrupcie a antikoncepcie na celom svete. Môžeme sa azda čudovať, že sa v našich masmédiách ustavične vracia prointerrupčná propaganda? Môžeme sa vari čudovať, že hlas ochrancov života je neprestajne ukončením klamstvom? Je to nerovný boj.

V USA je interrupcia ukončením života dieťaťa v období od počatia až po narodenie hlavičky 9-mesačného dieťaťa. Zákon, ktorý zaviedol v USA prezident Clinton, dáva vrahom zelenú. Vo svete, kde platí takýto zákon, môže lekár na matkino želanie zabiť zdravé dieťa rodiace sa v deviatom mesiaci tehotenstva ešte aj vo chvíli, keď je už viditeľná hlavička. Lekár hlavičku rozbije, vysaje mozog dieťaťa a telíčko zabitého vyhodí do smetného koša. Koná v súlade s právnou definíciou interrupcie...

 

Masmédia a pravda

Často sa v diskusiách kladie ľuďom otázka: „Viete, čo je to interrupcia?“ Väčšina nedokáže sformulovať nijakú definíciu a takmer nikto nevie, že je to čosi neuveriteľne sadistické. Podľa štatistík 75 % opýtaných nedokázalo uviesť nijakú definíciu interrupcie. Aké sú teda masovokomuničné prostriedky? Dvadsať rokov diskusie a tri štvrtiny spoločnosti nevie, čo je to interrupcia... A treba, aby sme vedeli, že tieto deti – menšie či väčšie, vrátane 9-mesačných – sú zabíjané bez akéhokoľvek umŕtvenia. Keď ideme k veterinárovi so psom alebo mačkou, pretože ich treba utratiť, dostanú látku proti bolesti. Deti zabíjané v matkinom lone nedostanú ani len toto...

Je to tragédia sveta: masmédia sú v rukách ľudí, ktorí manipulujú spoločnosťou prostredníctvom klamstva, poloprávd alebo pravdy, ktorú však podávajú takým spôsobom, aby prisluhovali klamstvu. Musíme to vedieť a brániť sa. Keď vám hovoria o slobode voľby, o práve na voľbu, musí vám zablikať výstražné svetielko: A kde je moje právo na pravdivé a jasné informácie? Je to základná požiadavka: právo na voľbu musí predchádzať právo na pravdivé a jasné informácie. Takmer všetky rozhodnutia robíme na základe informácií, ktoré máme k dispozícii. Rozhodnutie, hoc i najlepšie, ale urobené na základe falošných informácií, má katastrofálne dôsledky, podobne ako jed uvedený v úvodnom príklade.

Drahí čitatelia, musíte si dať námahu pri získavaní pravdivých a jasných informácií. Svoj osobný život, dobrú rodinu nevybuduješ na základe klamných údajov – skôr či neskôr sa to skončí tragicky. Masovokomunikačné prostriedky nami manipulujú. Jestvuje globálne superklamstvo týkajúce sa antikoncepcie, interrupcie a eutanázie. Ale je možné získať aj pravdivé informácie, medziiným aj na internete môžeš nájsť dobré stránky. My sami sme zodpovední za to, z akých prameňov získavame informácie: z falošných či z pravdivých.

 

Výskum

Nedávno sme boli svedkami veľkého útoku na Svätého Otca za to, že vyslovil pravdu o tom, že prezervatívy nechránia pred vírusom HIV a neriešia problém AIDS. V masmédiách to priam vrelo, ale do diskusie sa zapojilo niekoľko vedcov, ktorí vecne dokázali, že pápež má pravdu. Vysvetlenie je veľmi jednoduché. Američania koncom minulého storočia urobili výskum o účinnosti rôznych antikoncepčných prostriedkov. Jeden rok skúmali vyše 10 000 žien. Výsledky uverejnili veľmi presným spôsobom, podľa vekových kategórií: ženy do 20. roku veku, 20 – 25, 25 – 30 a 30 – 35; podľa kategórií civilného stavu: vydaté ženy, ženy žijúce v konkubináte, slobodné ženy; a podľa majetkových kategórií: chudobné ženy, stredná vrstva a bohaté ženy. Výsledky sú uverejnené na internete. Sú jasné, známe a všeobecne prijaté, nikto ich po uverejnení nedementoval. Najskôr najhoršie výsledky. Čo si myslíte, koľko mladých, slobodných a chudobných žien otehotnelo v priebehu roka aj napriek používaniu prezervatívu? Až 71,7 %. A všetci vieme, že žena môže otehotnieť jedine v plodnom období, ktoré trvá 3 – 4 dni v priebehu cyklu. Zato AIDS môže dostať každý deň. Koniec. Prezervatívy nechránia pred AIDS-om, jedine jednorázovo znižujú riziko nakazenia o 30 – 40 percent. Klamú nás masmédia, klamú populárne príručky, ktoré uvádzajú, že „antikoncepčná tabletka je 100 % účinná.“

Prizrime sa rovnakým výsledkom u mladých, slobodných, chudobných žien – koľko z nich otehotnelo aj napriek používaniu antikoncepčných tabletiek? Takmer 50 %. A novinári píšu o „99 % účinnosti“! Pozrite, ako primitívne vás klamú! Všade je módna ekológia – okrem jedinej oblasti: plánovania rodiny. Hovoríme „nie“ hormónom pri chove kurčiat a ošípaných – a správne; hovoríme „nie“ chemickým prípravkom v poľnohospodárstve aj v stavebnom priemysle. Veľmi správne! Ibaže našim drahým ženám sa neprestajne odporúčajú hormonálne alebo chemické prostriedky. Znamená to, že k našim ženám sa správame horšie než ku kurčatám a ošípaným... Z ekologického hľadiska sa neodporúča kŕmiť kurčatá a ošípané hormónmi, zato ženám sa to odporúča. Zamyslite sa, uvedomte si to, bdejte a nedajte sa oklamať!

 

Interrupcia v minulosti

Dejiny sú učiteľkou života, preto sa prizrime histórii legalizácie interrupcie v priebehu storočí. Po prvý raz bol zločin interrupcie legalizovaný v novoveku na začiatku Francúzskej revolúcie. Ľudia, ktorí bezohľadne zabíjali, koho sa len dá, rozšírili rámec svojej „činnosti“ aj na nenarodené deti.

Druhá legalizácia zločinu interrupcie nastala v roku 1920 – masový vrah Stalin, ktorý je zodpovedný za vyvraždenie miliónov nevinných ľudí, zaviedol právo na slobodnú interrupciu. Tretia legalizácia interrupcie: Adolf Hitler v roku 1936 v Tretej ríši v snahe vytvoriť silný štát – Tretiu ríšu, „štát pánov“, povolil zabíjanie nemeckých nenarodených detí – ale len „chorých, mrzákov a postihnutých“. Bol to začiatok „selekcie“, ktorú neskôr využíval v širokej miere a v dôsledku ktorej milióny predstaviteľov „nižších rás“ odsúdil na smrť.

V Poľsku po prvý raz zaviedli plnú slobodu zabíjania nenarodených detí 9. marca 1943 – urobili to nemeckí okupanti. Nemecký cynizmus bol natoľko zjavný, že rovnaké nariadenie – „Verordnung“, ktoré právne dovoľovalo zabíjanie poľských nenarodených detí, zároveň zakazovalo zabíjanie zdravých nemeckých nenarodených detí, za čo nemeckým matkám hrozil dokonca až trest smrti. Po Druhej svetovej vojne bolo samozrejme nemecké bezprávie anulované. Prečo masmédia v rámci svojej opakovanej „spoločenskej diskusie“ nespomínajú túto skutočnosť?

A potom prišiel pre poľský národ najtragickejší dátum: 27. apríl 1956. V podmienkach teroru stalinského systému sa zaviedla legalizácia zločinu interrupcie. Tento zákon, ktorý vnútili komunisti, zaväzoval od apríla 1956 až do januá­ra 1993. A na základe tohto hrozného zákona bolo zavraždených vyše 20 milió­nov nenarodených poľských detí...

Na začiatku 80. rokov vznikla modlitbová akcia za zrušenie tohto zákona. 7. januára 1993 parlament Poľskej republiky anuloval zločinný zákon o interrupcii a zaviedol zákon na ochranu života nenarodených. Vieme, že tento zákon nie je dokonalý, pretože má tri výnimky – ale chráni život nenarodených. Poľsko je prvým štátom na svete, ktorý v demokratických podmienkach zavrhol zločinný interrupčný zákon a zaviedol zákon na ochranu života nenarodených. Je to civilizačný prelom!

 

Ja ako človek som za život!

 

Ako veriaci človek v otázkach života a smrti nemôžem neposlúchať Boha. Na jednej strane máme piate prikázanie „Nezabiješ!“, ktoré nám dal Boh Otec, Stvoriteľ každej ľudskej bytosti. A na druhej strane máme zákony dovoľujúce zabíjať nenarodené deti, ktoré vydali Hitler, Stalin alebo súčasní liberálni politici. Kto má pravdu a kto chce dobro pre všetkých ľudí: Boh, ktorý nás svojou krvou vykúpil a daroval nám večný život, alebo diktátori, ktorí doslovne cez mŕtvoly napĺňali svoje chorobné ambície a dosahovali moc? ... Ja osobne nemám nijaké pochybnosti, a preto som presvedčený, že musíme konať zadosťučinenie za strašný zločin zabíjania nenarodených detí. Doteraz bolo zabitých asi 960 miliónov nenarodených detí na celom svete v dôsledku interrupcie. Preto je nevyhnutné, aby sme prosili o Božie milosrdenstvo a odpustenie. Naša generácia sa v tejto dôležitej otázke celkom stratila. Musíme konať zadosťučinenie, nejakú formu pokánia, vyznať vinu, odprosovať Boha. Najskôr to musíme konať súkromne – a dúfam, že v budúcnosti vykonáme aj nejaký celonárodný oficiálny úkon kajúcnosti za odmietanie daru života.

Život človeka sa začína vo chvíli počatia – je to neodškriepiteľný vedecký, lekársky fakt. A túto skutočnosť musíte využívať v diskusiách s neveriacimi ľuďmi. Nemôžeme súhlasiť s tým, že niektorí vravia, že sme za život len preto, že sme katolíci. Nie! Ako človek som za život! Pretože život človeka sa začína vo chvíli počatia, čiže to maličké, nenarodené dieťa má rovnaké právo na život ako všetci ostatní ľudia. A toto treba dôrazne pripomínať všetkým – veriacim, neveriacim, ateistom, pravoslávnym, židom aj protestantom. Je to vedecký fakt! Prerušenie tehotenstva, interrupcia ja vraždou nevinného človeka! Je zneuctením základného práva človeka, akým je právo na život. Tu svetonázor nehrá nijakú úlohu.

Kňaz Karol Wojtyła povedal v roku 1949 študentom krakovskej Technickej univerzity: „Biológia učí, že život človeka sa začína od počatia, ale my, ako veriaci ľudia, si musíme pamätať, že v momente počatia Boh tvorí nesmrteľnú dušu človeka. A táto duša bude žiť celú večnosť.“ Každý sa stáva otcom alebo matkou na celú večnosť. Tehotná žena je už matkou nenarodeného dieťaťa a bude ňou po celú večnosť. A po celú večnosť bude zodpovedná za to, čo urobila svojmu dieťaťu: či ho zahrnula láskou a starostlivosťou, živila ho a vychovávala, alebo ho neľútostne zabila.

Milovaní! Končím slovami Jána Pavla II., ktoré vyriekol hneď na začiatku svojho pontifikátu: „Bojujte za to, aby každý človek mal právo narodiť sa. Nedajte sa znechutiť neúspechmi, odporom, na ktorý môžete na tejto ceste naraziť. Ide o človeka a v tejto situácii sa nesmieme uzatvárať do pasívnej rezignácie. Ako námestník Krista, vteleného Božieho Slova, vám hovorím: Verte Bohu – Otcovi a Stvoriteľovi každej ľudskej bytosti. Dôverujte tiež človekovi, stvorenému na Boží obraz a podobu a povolanému byť Božím dieťaťom. V zomrelom a zmŕtvychvstalom Kristovi nadobudla záležitosť človeka svoj definitívny rozsudok. Život zvíťazí nad smrťou.“

Takáto je definitívna pravda o nás a našom živote. Nedajme sa preto zviesť klamstvom, ktoré začali masoví vrahovia a v ktorom pokračujú ľudia chtiví peňazí vyťažených z ľudského nešťastia. Jasné informácie sú predsa prístupné, pravda je na dosah ruky – stačí ju k nej vytiahnuť...

 

Antoni Zięba

 

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86